Zasady i Warunki

REGULAMIN WITRYNY FLEET SPEAK

Poniższe warunki regulują wszelkie korzystanie ze strony internetowej fleetspeak.pl oraz wszystkie treści, usługi i produkty dostępne na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem (łącznie, Witryna). Witryna jest własnością i jest zarządzana przez Fleet Speak („Fleet Speak”), który jest rozwijany i zarządzany przez Saturn F1 Pvt. Ltd., spółka zarejestrowana na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach z 2006 r. (Numer firmy 10380002 – numer VAT: GB 257 3813 87) z siedzibą przy 21 St. Thomas Street, Bristol, Wielka Brytania, BS1 6JS. Witryna internetowa jest oferowana pod warunkiem akceptacji bez zmiany wszystkich zawartych w niej warunków i zasad oraz wszystkich innych zasad działania, zasad (w tym między innymi Polityki prywatności Fleet Speak) i procedur, które mogą być okresowo publikowane na tej stronie przez Fleet Speak (łącznie „Umowa”). Niniejsze warunki mogą ulec zmianie, według uznania Fleet Speak.

Przeczytaj uważnie niniejszą Umowę przed uzyskaniem dostępu do Witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na związanie się warunkami niniejszej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy, możesz nie uzyskać dostępu do Witryny lub korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze warunki i postanowienia są uważane za ofertę przez Fleet Speak, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych warunków. Strona jest dostępna tylko dla osób, które mają co najmniej 16 lat.

1. Twoje konto i witryna fleetspeak.pl. Jeśli utworzysz blog/witrynę w Witrynie lub uzyskasz dostęp do Witryny w celu opublikowania ofert pracy lub ubiegania się o pracę, odpowiadasz za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i bloga oraz jesteś w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane w ramach konta i wszelkich inne działania podejmowane w związku z jakąkolwiek aktywnością lub dostępem do bloga w Witrynie. Nie wolno opisywać ani przypisywać słów kluczowych do swojego bloga w sposób wprowadzający w błąd lub niezgodny z prawem, w tym w sposób mający na celu wymianę nazwiska lub reputacji innych osób, a Fleet Speak może zmienić lub usunąć dowolny opis lub słowo kluczowe, które uzna za nieodpowiednie lub niezgodne z prawem, lub w inny sposób może spowodować odpowiedzialność Fleet Speak. Musisz natychmiast powiadomić Fleet Speak o każdym
nieuprawnionym wykorzystaniu swojego bloga, ogłoszenia o pracę lub aplikacji, konta lub innych naruszeń bezpieczeństwa. Fleet Speak nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania ze strony użytkownika, w tym za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w wyniku takich działań lub zaniechań.

2. Odpowiedzialność twórców. Jeśli publikujesz ofertę pracy lub ubiegasz się o pracę lub prowadzisz blog, komentujesz bloga, publikujesz materiały w Witrynie, publikujesz linki w Witrynie lub w inny sposób udostępniasz (lub zezwalasz osobom trzecim na udostępnianie) materiały za pomocą Witryny (wszelkie materiały, „Treść”), użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść i wszelkie szkody wynikające z tych Treści. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana Treść stanowi tekst, grafikę, plik audio lub oprogramowanie komputerowe. Udostępniając Treść, użytkownik oświadcza i gwarantuje:
● pobieranie, kopiowanie i korzystanie z Treści nie narusza praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub tajemnic handlowych stron trzecich;
● jeśli Twój pracodawca ma prawa do własności intelektualnej, którą tworzysz, albo (i) otrzymałeś od swojego pracodawcy zgodę na publikowanie lub udostępnianie Treści, w tym między innymi oprogramowania, lub (ii) zabezpieczyłeś od pracodawcy zwolnienie z wszelkich praw do Treści;
● w pełni przestrzegałeś wszelkich licencji stron trzecich dotyczących Treści i zrobiłeś wszystko, co konieczne, aby pomyślnie przekazać użytkownikom końcowym wszelkie wymagane warunki;
● Treść nie zawiera ani nie instaluje wirusów, robaków, złośliwego oprogramowania, koni trojańskich ani innych szkodliwych lub niszczących treści;
● Treść nie jest spamem, nie jest generowana maszynowo lub losowo i nie zawiera nieetycznych lub niechcianych Treści komercyjnych zaprojektowanych w celu kierowania ruchu do witryn stron trzecich lub podnoszenia pozycji w wyszukiwarkach witryn stron trzecich, ani do dalszych działań niezgodnych z prawem (takich jak phishing) lub wprowadzać odbiorców w błąd co do źródła materiału (np. spoofing);
● Treści nie są pornograficzne, nie zawierają gróźb ani nie podżegają do przemocy wobec osób lub podmiotów oraz nie naruszają praw do prywatności ani wizerunku osób trzecich;
● Twój blog nie jest reklamowany za pośrednictwem niechcianych wiadomości elektronicznych, takich jak linki spamowe w grupach dyskusyjnych, listach e-mail, innych blogach i witrynach internetowych oraz podobnych niechcianych metodach promocyjnych;
● Twój blog nie jest nazwany w sposób, który wprowadza czytelników w błąd, myśląc, że jesteś inną osobą lub firmą. Na przykład adres URL lub nazwa Twojego bloga nie jest imieniem osoby innej niż ty lub firma inna niż twoja; oraz
● w przypadku Treści zawierającej kod komputerowy dokładnie skategoryzowałeś i/lub opisałeś rodzaj, charakter, zastosowanie i efekty materiałów, niezależnie od tego, czy zostałeś o to poproszony przez Fleet Speak, czy w inny sposób.

Przesyłając Treść do Fleet Speak w celu umieszczenia na Twojej stronie, udzielasz Fleet Speak ogólnoświatowej, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na reprodukcję, modyfikację, adaptację i publikację Treści wyłącznie w celu wyświetlania, dystrybucji i promocji Twojego bloga. Jeśli usuniesz Treść, Fleet Speak dołoży uzasadnionych starań, aby usunąć ją ze Strony, ale potwierdzasz, że buforowanie lub odniesienia do Treści nie mogą być natychmiast niedostępne. Nie ograniczając żadnego z tych oświadczeń ani gwarancji, Fleet Speak będzie mieć pełne prawo do przeglądania i zatwierdzania Treści oraz zezwalania lub odmawiania publikacji Treści opublikowanych w Witrynie według własnego uznania. Fleet Speak ma prawo (choć nie obowiązek), według własnego uznania (i) odmówić lub usunąć wszelkie Treści, które w uzasadnionej opinii Fleet Speak naruszają zasady polityki Fleet Speak lub są w jakikolwiek sposób szkodliwe lub budzą zastrzeżenia, lub (ii) zakończyć lub odmówić dostępu do Witryny i korzystania z niej jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi z dowolnego powodu, według wyłącznego uznania Fleet Speak. Fleet Speak nie będzie zobowiązany do zwrotu wcześniej zapłaconych kwot.

3. Płatności i odnowienia.
● Warunki ogólne Wybierając produkt lub usługę, zgadzasz się zapłacić Fleet Speak za wskazane jednorazowe i / lub miesięczne lub roczne opłaty abonamentowe (dodatkowe warunki płatności mogą być
zawarte w innych komunikatach) oraz dodatkową opłatę za ogłoszenie o pracę i reklamę
________. Zgadzasz się również płacić wszystkie obowiązujące podatki, opłaty rządowe i opłaty dewizowe. Opłaty za subskrypcję będą naliczane na zasadzie przedpłaty w dniu zarejestrowania się na aktualizację i będą obejmować korzystanie z tej usługi przez okres subskrypcji tygodniowej, miesięcznej lub rocznej, jak wskazano. Wszystkie kwoty wpłacone przez Ciebie nie podlegają zwrotowi. O ile nie zmienisz, nie zrezygnujesz lub nie usuniesz metody płatności, Fleet Speak może przechowywać i aktualizować metodę płatności w celu użycia jej w kolejnych kampaniach, zamówieniach i zakupach przesłanych za pośrednictwem konta.

● Automatyczne odnowienie.

O ile nie powiadomisz Fleet Speak przed końcem odpowiedniego okresu subskrypcji, że chcesz anulować subskrypcję, subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona i upoważnisz nas do pobrania obowiązującej wówczas rocznej lub miesięcznej opłaty za subskrypcję (a także wszelkich podatków) ) za pomocą dowolnej karty kredytowej lub innego mechanizmu płatności, który mamy dla Ciebie zarejestrowany. Ulepszenia można anulować w dowolnym momencie, przesyłając prośbę do Fleet Speak na piśmie w dowolnym momencie przed następnym przedłużeniem.

4. Usługi.

● Usługi zamieszczania ofert pracy i reklamy: Jeśli chcesz uzyskać dostęp i korzystać z funkcji ogłoszeń o pracę i usług reklamowych, niniejsze warunki mają zastosowanie wraz z wszelkimi dodatkowymi warunkami, które mogą mieć zastosowanie do określonych ofert pracy, a warunki te zostaną przedstawione, gdy korzystasz z takich funkcji na zasadzie odpłatności jak wspomniano w Cl.5. Oferty pracy i usługi reklamowe mają na celu pomóc Ci dotrzeć do wysokiej jakości kandydatów szukających pracy. Będziesz odpowiedzialny za wszystkie posty i treści do nich przesłane przez lub w twoim imieniu za pośrednictwem usług pośrednictwa pracy lub w inny sposób, w tym, ale nie wyłącznie, opisy ofert pracy, kreacje, znaki handlowe, obrazy, adresy URL i piksele, które zawierają posty lub treści; oraz wszystkie treści, do których oferty pracy mogą przekierowywać widzów, a także przekierowania do nas. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone za pośrednictwem swojego konta, w tym za wszelkie dokonane zakupy lub poniesione opłaty, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa konta, nie powinien udostępniać nikomu swojego identyfikatora logowania i hasła, aby uniknąć włamania lub ataku wirusa Stronie internetowej. Odsprzedaż lub przeniesienie dostępu do usług pośrednictwa pracy innym podmiotom jest niedozwolone. Publikując/przesyłając ofertę pracy w Witrynie, potwierdzasz, że uzyskałeś wszystkie licencje/zezwolenia niezbędne do rekrutacji i zabezpieczasz nas przed wszelkimi roszczeniami, szkodami wynikającymi z działań/roszczeń, które mogą zostać zgłoszone w związku z tym samym.

Każde Twoje stanowisko musi dotyczyć jednej (1) możliwości pracy; oferta nie może pozyskiwać aplikacji na więcej niż jedno stanowisko i zgadzasz się, że nie zrobisz tego, ani nie umożliwisz ani nie upoważnisz żadnej strony trzeciej, na podstawie ogłoszeń, miejsc docelowych lub korzystania z usług pośrednictwa pracy do:-
● Angażowania się w jakiekolwiek nielegalne lub oszukańcze zachowanie i zabiegania o pracowników poprzez umyślne wprowadzenie w błąd.
● Tworzenia ogłoszeń bez uzasadnionego zamiaru zatrudnienia w dobrej wierze, bez możliwości zatrudnienia lub określonej pozycji na liście.
● “Spamowania” lub w inny sposób kontaktowania się z wnioskodawcami w celach innych niż związane z konkretną możliwością zatrudnienia opisaną w ogłoszeniu
● Nie ujawniać w jakimkolwiek poście, że stanowisko dotyczy niezależnego wykonawcy lub jest to zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin, na akord, opiera się na prowizji lub ma inne niż tradycyjne warunki pracy lub rekompensatę, może stanowić umyślne wprowadzenie w błąd.
● Tworzenia wpisów dotyczących „możliwości biznesowych”, które wymagają płatności lub rekrutacji innych osób lub które przypominają franczyzy, marketing wielopoziomowy, członkostwo w klubie, dystrybutorów lub są całkowicie lub prawie całkowicie oparte na prowizjach.
● Przekazywania CV lub wniosku możliwego do zidentyfikowania innym stronom.
● Nękania, prześladowania lub kontaktowania się z dowolnym wnioskodawcą po tym, jak poprosi on o nie kontaktowanie się.
● Tworzenia ogłoszenia bez posiadania ważnych numerów identyfikacyjnych pracodawcy, jeśli ma to zastosowanie, lub tworzenia ogłoszenia, które nie pozwoliłyby na przestrzeganie obowiązujących przepisów podatkowych i prawa pracy.
● Tworzenia oferty pracy, które wymagają od kandydatów opłacenia zatrudnienia lub poniesienia kosztów związanych z zatrudnieniem z naruszeniem obowiązującego prawa.
● Namawiania pracowników przez umyślne wprowadzenie w błąd.
● Tworzenia ogłoszenia, reklamowania stanowiska pracy lub w inny sposób angażowania się w praktyki rekrutacji lub zatrudniania, które byłyby sprzeczne z prawem w Twoim stanie lub kraju, w którym praca będzie wykonywana.
● Brania udziału w działaniach, które naruszają obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze związane z zakazem dyskryminacji w zatrudnieniu lub naruszają obowiązujące przepisy regulujące kwalifikowalność do pracy.
● Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na piśmie przez Fleet Speak, używania zautomatyzowanych środków lub form scrape’ingu lub wydobywania danych w celu uzyskania dostępu, modyfikacji, pobierania, wysyłania zapytań lub w inny sposób gromadzenia informacji.
● Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez Fleet Speak w formie pisemnej, kopiowania, modyfikowania lub tworzenia dzieł pochodnych usług związanych z ofertami pracy lub powiązanych technologii.
● Tworzenia postów, które zawierają złośliwe oprogramowanie, oprogramowanie szpiegujące lub inny złośliwy kod, lub w inny sposób zakłócają działanie usług zleceń lub dowolnego urządzenia lub systemu bądź naruszają lub omijają jakiekolwiek środki bezpieczeństwa Fleet Speak lub strony trzeciej. Fleet Speak może, według własnego uznania, zmodyfikować lub zakończyć dowolną część lub wszystkie usługi pośrednictwa pracy lub zawiesić możliwość korzystania z usług pośrednictwa pracy. Fleet Speak, według własnego uznania, może odrzucić lub usunąć dowolną publikację w dowolnym momencie z dowolnego powodu, niezależnie od tego, czy taka publikacja została wcześniej zaakceptowana czy dostarczona.
● Opłaty; płatności. Rejestrując się w celu założenia konta usług, zgadzasz się zapłacić Fleet Speak za obowiązujące opłaty instalacyjne i opłaty cykliczne. Obowiązujące opłaty zostaną zafakturowane od dnia ustanowienia usług i przed skorzystaniem z takich usług. Opłaty będą negocjowane i finalizowane w momencie zawierania umowy i mogą ulec zmianie w zależności od ofert, promocji lub innych wydarzeń tego rodzaju. Fleet Speak zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności i opłat za trzydziestodniowym (30) wcześniejszym pisemnym zawiadomieniem. Powiadomienie obejmuje również informację e-mail lub zmianę warunków wyświetlanych przez nas na stronie internetowej. Usługi można anulować w dowolnym momencie za trzydziestodniowym (30) dniowym pisemnym wypowiedzeniem dla Fleet Speak. Wszelkie płatności dokonywane są za pomocą przelewów bankowych lub PayPal, przy użyciu konta PayPal [email protected].
● Wsparcie. Jeśli Twoja usługa obejmuje dostęp do priorytetowej pomocy e-mail. „Wsparcie przez e-mail” oznacza możliwość wysyłania próśb o pomoc techniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej w dowolnym momencie (przy rozsądnych staraniach Fleet Speak w celu udzielenia odpowiedzi w ciągu jednego dnia roboczego) w zakresie korzystania z usług VIP. “Priorytet”;; oznacza, że wsparcie ma pierwszeństwo przed wsparciem dla użytkowników standardowych lub bezpłatnych usług fleetspeak.pl. Wszelka pomoc będzie świadczona zgodnie ze standardowymi praktykami, procedurami i zasadami
usług Fleet Speak.

5. Odpowiedzialność osób odwiedzających witrynę. Fleet Speak nie sprawdził i nie może przejrzeć wszystkich materiałów, w tym oprogramowania komputerowego, opublikowanych w Witrynie, w związku z czym nie może ponosić odpowiedzialności za treść, wykorzystanie lub skutki tego materiału. Prowadząc Witrynę, Fleet Speak nie reprezentuje ani nie sugeruje, że popiera zamieszczony tam materiał lub że uważa, że ​​taki materiał jest dokładny, użyteczny lub nieszkodliwy. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony siebie i systemów komputerowych przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi szkodliwymi lub destrukcyjnymi treściami. Witryna może zawierać treści obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, a także treści zawierające niedokładności techniczne, błędy typograficzne i inne błędy. Witryna internetowa może również zawierać materiały, które naruszają prywatność lub prawa do reklamy, lub naruszają własność intelektualną i inne prawa własności osób trzecich, lub których pobieranie, kopiowanie lub wykorzystanie podlega dodatkowym warunkom, podanym lub niepotwierdzonym. Fleet Speak nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania przez odwiedzających z Witryny lub z pobierania przez tych użytkowników zamieszczonych tam treści.

6. Treść zamieszczona na innych stronach internetowych. Nie sprawdziliśmy i nie możemy przejrzeć wszystkich materiałów, w tym oprogramowania komputerowego, udostępnionych za pośrednictwem stron internetowych i stron internetowych, do których prowadzą linki fleetspeak.pl, oraz ten link do fleetspeak.pl. Fleet Speak nie ma żadnej kontroli nad tymi stronami i stronami innymi niż Fleet Speak, i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość lub wykorzystanie. Łącząc się z witryną lub stroną inną niż Fleet Speak, Fleet Speak nie reprezentuje ani nie sugeruje, że popiera taką stronę internetową lub stronę internetową. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony siebie i systemów komputerowych przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi szkodliwymi lub destrukcyjnymi treściami. Fleet Speak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z witryn i stron internetowych innych niż Fleet Speak.

7. Naruszenie praw autorskich i polityka DMCA. Fleet Speak prosząc innych o poszanowanie jego praw własności intelektualnej, szanuje prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że materiały znajdujące się na stronie fleetspeak.pl lub z nią powiązane naruszają Twoje prawa autorskie, zachęcamy do powiadomienia Fleet Speak zgodnie z polityką Fleet Speak Digital Act Millennium Copyright Act („DMCA”). Fleet Speak zareaguje na wszystkie takie powiadomienia, w tym w razie potrzeby lub w odpowiedni sposób, usuwając materiały naruszające prawo lub wyłączając wszystkie linki do materiałów naruszających prawo. Fleet Speak przerwie dostęp odwiedzającego do Witryny i korzystanie z niej, jeżeli w odpowiednich okolicznościach zostanie on uznany za wielokrotnego naruszającego prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Fleet Speak lub innych osób. W przypadku takiego wypowiedzenia Fleet Speak nie będzie zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwot wcześniej wypłaconych Fleet Speak.

8. Własność intelektualna. Niniejsza Umowa nie przenosi z Fleet Speak na ciebie jakiejkolwiek własności intelektualnej Fleet Speak lub strony trzeciej, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w tej własności pozostaną (jak między stronami) wyłącznie we Fleet Speak. Fleet Speak, fleetspeak.pl, logo fleetspeak.pl oraz wszystkie inne znaki handlowe, znaki usługowe, grafiki i logo używane w związku z fleetspeak.pl lub Witryną są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Fleet Speak lub Licencjodawcy Fleet Speak. Inne znaki handlowe, znaki usługowe, grafika i logo używane w związku z Witryną mogą być znakami towarowymi innych stron trzecich. Nie udziela się żadnych praw ani licencji na reprodukcję lub inne wykorzystanie znaków towarowych Fleet Speak lub podmiotów trzecich.

9. Reklamy. Fleet Speak zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklam na Twoim blogu, chyba że kupiłeś konto bez reklam.

10. Atrybucja. Fleet Speak zastrzega sobie prawo do wyświetlania linków atrybucji, takich jak „Blog na fleetspeak.pl”; autor motywu i przypisanie czcionek w stopce blogu lub pasku narzędzi.

11. Produkty partnerskie. Aktywując produkt partnera (np. motyw) od jednego z naszych partnerów, akceptujesz warunki korzystania z usługi tego partnera. Możesz zrezygnować z ich warunków świadczenia usług w dowolnym momencie, dezaktywując produkt partnera.

12. Nazwy domen. Rejestrując nazwę domeny, używając lub przenosząc wcześniej zarejestrowaną nazwę domeny, potwierdzasz i akceptujesz, że korzystanie z nazwy domeny podlega również Internet Corporation for Assigned Names and Numbers („ICANN”), w tym ich prawom i obowiązkom rejestracyjnym.

13. Zmiany. Fleet Speak zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszej Umowy. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszej Umowy pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie oznacza akceptację tych zmian. Fleet Speak może również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym wydawanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają warunkom niniejszej Umowy.

14. Zakończenie. Fleet Speak może zakończyć dostęp do całości lub dowolnej części Witryny w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, z powiadomieniem lub bez, ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli chcesz rozwiązać niniejszą Umowę lub swoje konto fleetspeak.pl (jeśli je masz), możesz po prostu zaprzestać korzystania z Witryny. Niezależnie od powyższego, jeśli masz konto z usługami płatnymi, takie konto może zostać zamknięte przez Fleet Speak tylko wtedy, gdy w istotny sposób naruszysz niniejszą Umowę i nie naprawisz takiego naruszenia w ciągu trzydziestu (30) dni od zawiadomienia o tym Fleet Speak; pod warunkiem, że Fleet Speak może natychmiast zamknąć Witrynę w ramach ogólnego wyłączenia naszej usługi. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać wypowiedzenie, zachowują ważność po wygaśnięciu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

15. Wyłączenie gwarancji. Witryna jest udostępniana „w stanie, w jakim się znajduje”. Fleet Speak oraz jej dostawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Ani Fleet Speak, ani jej dostawcy i licencjodawcy nie dają żadnej gwarancji, że Witryna będzie wolna od błędów lub że dostęp do niej będzie ciągły lub nieprzerwany. Rozumiesz, że pobierasz treści lub usługi za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób uzyskujesz je za pośrednictwem Witryny, według własnego uznania i na własne ryzyko.

16. Ograniczenie odpowiedzialności. W żadnym wypadku Fleet Speak ani jej dostawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do jakiegokolwiek przedmiotu niniejszej Umowy na podstawie jakiejkolwiek umowy, zaniedbania, ścisłej odpowiedzialności lub innej prawnej lub sprawiedliwej teorii za: (i) wszelkie szkody specjalne, przypadkowe lub wynikowe ; (ii) koszt zakupu zastępczych produktów lub usług; (iii) za przerwanie użytkowania, utratę lub uszkodzenie danych; lub (iv) w przypadku kwot przekraczających opłaty wnoszone przez Fleet Speak na podstawie niniejszej Umowy w okresie dwunastu (12) miesięcy przed przyczyną działania. Fleet Speak nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie lub opóźnienia spowodowane sprawami pozostającymi poza ich zasadnioną kontrolą. Powyższe nie ma zastosowania w zakresie zabronionym przez obowiązujące prawo.

17. Ogólna reprezentacja i gwarancja. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) korzystanie z Witryny będzie ściśle zgodne z Polityką prywatności Fleet Speak, niniejszą Umową oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi (w tym między innymi lokalnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w Twoim kraju, stanie, mieście lub innym obszarze administracyjnym, dotyczącymi postępowania w Internecie i dopuszczalnych treści, w tym wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania danych technicznych eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych lub kraju, w którym mieszkasz) oraz (ii) korzystanie z witryny nie będzie naruszało lub sprzeniewierzało prawa własności intelektualnej stron trzecich.

18. Odszkodowanie. Zgadzasz się zabezpieczyć Fleet Speak, jego kontrahentów i licencjodawców oraz ich odpowiednich dyrektorów, kierowników, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami i wydatkami, w tym honorariami prawników, wynikającymi z korzystania z Witryny , w tym między innymi, ze względu na wszelkie bezprawne działania, błędy, pominięcia, oszustwa, rażące zaniedbania, umyślne przewinienia i istotne naruszenia, niniejszej Umowy itp. przez Ciebie.

19. Zwroty. Fleet Speak nie będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kwot lub opłat zapłaconych przez Ciebie.

20. Różne. Niniejsza Umowa stanowi całą Umowę między Fleet Speak a Tobą dotyczącą przedmiotu niniejszej umowy i może być modyfikowana tylko na podstawie pisemnej poprawki podpisanej przez upoważnionego kierownika Fleet Speak lub przez opublikowanie przez Fleet Speak poprawionej wersji. Z wyjątkiem zakresu, w jakim obowiązujące prawo, o ile istnieje, stanowi inaczej, niniejsza Umowa, każdy dostęp do Witryny lub korzystanie z niej będzie podlegać prawu Zjednoczonego Królestwa, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych, oraz właściwemu miejscu dla wszelkich powstających sporów z lub odnoszące się do któregokolwiek z nich będą sądy stanowe i federalne z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Z wyjątkiem roszczeń o zadośćuczynienie lub roszczenie o odszkodowanie lub roszczenia dotyczące praw własności intelektualnej (które mogą być wniesione w dowolnym właściwym sądzie bez ustanowienia gwarancji), wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy zostaną ostatecznie rozstrzygnięte zgodnie z Ogólnymi Regułami Arbitrażowymi Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. („JAMS”) przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z tymi Regułami. Arbitraż odbędzie się w Wielkiej Brytanii, w języku angielskim, a decyzja arbitrażowa może być wykonana w dowolnym sądzie. Strona wygrywająca w jakimkolwiek działaniu lub postępowaniu w celu wyegzekwowania niniejszej Umowy będzie uprawniona do kosztów i honorariów prawnych. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, ta część będzie interpretowana zgodnie z pierwotnymi intencjami stron, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy i skutku. Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek warunku niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek jej naruszenia, w żadnym przypadku, nie podważa takiego warunku ani jakiegokolwiek późniejszego jego naruszenia. Użytkownik może przenieść swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy na każdą stronę, która wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania jej warunków; Fleet Speak może przenieść swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy bez żadnych warunków. Niniejsza Umowa będzie wiążąca dla stron, ich następców i dozwolonych cesjonariuszy.