Polityka prywatności

Polityka prywatności:

Fleet Speak ("Fleet Speak") jest operatorem fleetspeak.pl i może obsługiwać inne strony
internetowe. Polityką Fleet Speak jest szanowanie Twojej prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy gromadzić podczas obsługi naszych stron internetowych.

Odwiedzający stronę

Podobnie jak większość operatorów witryn internetowych, Fleet Speak gromadzi informacje nieosobowe, takie jakie zazwyczaj udostępniają przeglądarki i serwery, czyli między innymi typ przeglądarki, preferencje językowe, witryna odsyłająca oraz data i godzina każdego żądania odwiedzającego. Celem zbierania informacji nieosobowych przez Fleet Speak jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy Fleet Speak korzystają ze strony internetowej. Od czasu do czasu Fleet Speak może udostępniać informacje zbiorcze, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, np. publikując raport na temat trendów w
korzystaniu ze strony internetowej.

Fleet Speak zbiera również potencjalnie osobiste informacje, takie jak adresy protokołu internetowego (IP) zalogowanych użytkowników i użytkowników pozostawiających komentarze na blogach/stronach fleetspeak.pl. Fleet Speak ujawnia jedynie adresy IP zalogowanych i komentujących użytkowników tylko w tych samych okolicznościach, w których korzysta i ujawnia dane osobowe, jak opisano poniżej, z tym wyjątkiem, że adresy IP komentatorów i adresy e-mail są widoczne i ujawnione administratorom bloga/witryny, na której komentarz został pozostawiony.

Gromadzenie danych osobowych umożliwiających

identyfikację

Niektórzy odwiedzający strony internetowe Fleet Speak decydują się na interakcję z Fleet Speak w sposób, który wymaga, aby Fleet Speak zbierał dane osobowe umożliwiające identyfikację. Ilość i rodzaj informacji, które gromadzi Fleet Speak, zależy od charakteru interakcji. Na przykład, prosimy użytkowników, którzy rejestrują się na fleetspeak.pl, aby podali nazwę użytkownika i adres e-mail. Osoby zaangażowane w transakcje z Fleet Speak są proszone o dostarczenie dodatkowych informacji, w tym, w razie potrzeby, danych osobowych i finansowych wymaganych do przetworzenia tych transakcji. W każdym przypadku Fleet Speak gromadzi takie informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe dla osiągnięcia celu interakcji użytkownika z Fleet Speak. Fleet Speak nie ujawnia danych osobowych innych niż opisane poniżej. Odwiedzający zawsze mogą odmówić podania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im udział w niektórych czynnościach związanych ze stroną internetową.

Zagregowane statystyki

Fleet Speak może gromadzić statystyki dotyczące zachowania użytkowników odwiedzających jego strony internetowe. Fleet Speak może wyświetlać te informacje publicznie lub przekazywać je innym. Fleet Speak nie ujawnia jednak danych osobowych innych niż opisane poniżej.

Ochrona niektórych danych osobowych

Fleet Speak ujawnia informacje potencjalnie identyfikujące i identyfikujące tylko yum pracownikom, kontrahentom i organizacjom stowarzyszonym, które (i) muszą znać te informacje, aby przetwarzać je w imieniu Fleet Speak lub świadczyć usługi dostępne na stronach internetowych Fleet Speak oraz (ii) które zgodziły się nie ujawniać tego innym. Niektórzy z tych pracowników, kontrahentów i organizacji stowarzyszonych mogą znajdować się poza krajem ojczystym; korzystając ze stron internetowych Fleet Speak, wyrażasz zgodę na przekazanie im takich informacji. Fleet Speak nie wynajmuje ani nie sprzedaje nikomu informacji potencjalnie umożliwiających identyfikację użytkownika. Poza pracownikami,
kontrahentami i powiązanymi organizacjami, jak opisano powyżej, Fleet Speak ujawnia informacje potencjalnie identyfikujące i identyfikujące tylko w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz sądowy lub inne żądanie rządu, lub gdy Fleet Speak uważa w dobrej wierze, że ujawnienie jest uzasadnione w celu ochrony własności lub praw Fleet Speak, stron trzecich lub ogółu społeczeństwa. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem witryny Fleet Speak i podałeś swój adres e-mail, Fleet Speak może od czasu do czasu wysłać Ci wiadomość e-mail z informacją o nowych funkcjach, z prośbą o opinię lub po prostu z bieżącymi informacjami, co się dzieje z Fleet Speak i naszymi produktami. Jeśli wyślesz nam prośbę (na przykład pocztą elektroniczną lub jednym z naszych mechanizmów przekazywania opinii),
zastrzegamy sobie prawo do jej opublikowania, aby pomóc nam wyjaśnić lub odpowiedzieć na Twoją prośbę lub pomóc nam wspierać innych użytkowników. Fleet Speak podejmuje wszelkie uzasadnione środki w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem informacji potencjalnie umożliwiających identyfikację i identyfikację osób.

Pliki „cookies”

Plik cookie to ciąg informacji przechowywanych przez witrynę internetową na komputerze odwiedzającego, a przeglądarka odwiedzającego dostarcza ją do witryny za każdym razem, gdy odwiedzający powróci. Fleet Speak używa plików cookie, aby pomóc Fleet Speak identyfikować i śledzić odwiedzających, ich korzystanie ze strony Fleet Speak oraz preferencje dostępu do strony. Użytkownicy Fleet Speak, którzy nie chcą umieszczać plików cookie na swoich komputerach, powinni ustawić przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed korzystaniem ze stron internetowych Fleet Speak, z tą wadą, że niektóre funkcje stron
internetowych Fleet Speak mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie.

Transfery biznesowe

Jeśli Fleet Speak lub zasadniczo wszystkie jego aktywa zostaną przejęte, lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy Fleet Speak zakończy działalność lub zbankrutuje, informacje o użytkowniku będą jednym z aktywów, które zostaną przekazane lub nabyte przez stronę trzecią. Przyjmujesz do wiadomości, że takie przeniesienie może nastąpić i że każdy nabywca Fleet Speak może nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszymi zasadami.

Reklamy

Reklamy pojawiające się na którejkolwiek z naszych stron internetowych mogą być dostarczane użytkownikom przez partnerów reklamowych, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Te pliki cookie pozwalają serwerowi reklam rozpoznawać Twój komputer za każdym razem, gdy wysyła Ci reklamę online w celu zebrania informacji o Tobie lub innych użytkownikach Twojego komputera. Informacje te umożliwiają sieciom reklamowym, między innymi, dostarczanie ukierunkowanych reklam, które ich zdaniem będą najbardziej interesujące dla Ciebie. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje wykorzystanie plików cookie przez Fleet Speak i nie obejmuje korzystania z plików cookie przez żadnych reklamodawców.

Zmiany Polityki prywatności

Chociaż większość zmian może być niewielka, Fleet Speak może od czasu do czasu zmieniać swoją Politykę prywatności według własnego uznania Fleet Speak. Fleet Speak zachęca odwiedzających do częstego sprawdzania tej strony pod kątem zmian w Polityce prywatności. Jeśli masz konto fleetspeak.pl, możesz również otrzymać alert informujący o tych zmianach. Dalsze korzystanie z tej witryny po każdej zmianie w niniejszej Polityce prywatności będzie stanowić akceptację takiej zmiany.