Share This Post

Aktualności / Nieuws / Redakcyjny

Czy hiszpański zakaz załadunku i rozładunku obejmuje wymianę palet? Resort transportu wyjaśnia

Czy hiszpański zakaz załadunku i rozładunku obejmuje wymianę palet? Resort transportu wyjaśnia

Tak jak już wspominaliśmy w jednym z poprzednich artykułów, który opublikowaliśmy na początku października, od 1 września w Hiszpanii wszedł w życie nowy przepis, który zabrania kierowcom wykonywania procesu związanego z załadunkiem oraz rozładunkiem towaru.

Jakiś czas temu Ministerstwo Transportu z Hiszpanii opublikowało wiele wyjaśnień, które dotyczyły zakazu obowiązującego od września 2022 roku, ponieważ w dalszym ciągu budziły one wiele wątpliwości, a także odniesiono się do kwestii związanych z wymianą palet.

Warto zaznaczyć, że z wytycznych, które opublikowało hiszpańskie Ministerstwo Transportu, zakaz nałożony na kierowców, związany z czynnościami załadunku i rozładunku dotyczy także wymiany palet.

Zgodnie z nowymi przepisami, puste palety są traktowane jako towar, jednak regulacje określają także odstępstwo od nich. Dotyczy to palet, które wykorzystywane są w transporcie drobnicowym, który wyłączony jest z tego zakazu.

Federacja związków transportowych Fendismer zaznacza, że jest to bardzo ważna informacja, ponieważ wiele firm logistycznych we wspólnocie autonomicznej Galicja wywierała nacisk na swoich kierowców, którzy zmuszani byli do załadunku i rozładunku palet, pod groźbą zerwania współpracy.

Do powyższej organizacji wypłynęło bardzo wiele skarg pochodzących od lokalnych stowarzyszeń transportowych. W związku z licznymi zgłoszeniami federacja Fendismer podjęła niezbędne działania i wezwała odpowiednie służby, które mają skontrolować załadowców, a w razie potrzeby podjąć odpowiednie procedury.

Nowe przepisy nałożone na kierowców

Przypominamy, że od początku września 2022 roku w Hiszpanii zaczęły obowiązywać przepisy, które zakazują kierowcom samochodów ciężarowych wykonywać czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem.

Warto dodać, że nowe regulacje dotyczą transportu drogowego, który realizowany jest z wykorzystaniem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony.

Oczywiście przepisy określają także odstępstwa od tego zakazu, a zaliczyć można do nich:

  • przewozy kruszywa,
  • transport wykonywany za pomocą cysterny,
  • usługi przeprowadzkowe,
  • transport ładunków drobnicowych, który realizowany jest między centrum dystrybucji a miejscem sprzedaży.

Obecnie, zmuszanie kierowców do wykonywania załadunku i rozładunku jest traktowane w Hiszpanii, jako bardzo poważne naruszenie. Przewoźnikom i operatorom logistycznym, którzy nie stosują się do nowych przepisów, grozi mandat w wysokości od 4 do 6 tysięcy euro, co w przeliczeniu wynosi od 18,8 do nawet 28,3 tysięcy złotych.

Ponowne naruszenie tych przepisów w ciągu kolejnych 12 miesięcy, karane jest znacznie wyższym mandatem, którego wysokość waha się między 6, a 18 tysiącami euro (od 28 do nawet 85 tysięcy złotych).

Inne pytania wokół zakazu

W związku z tym, że przepisy nie są dla wszystkich całkowicie jasne, a wielu zainteresowanych ma jeszcze wiele wątpliwości, hiszpański resort transportu postanowił opublikować odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Poniżej przedstawimy kilka przykładowych, które budziły największe wątpliwości:

Czy kierowca, który znajduje się w pojeździe przewoźnika, ale nie bierze czynnego udziału w prowadzeniu ciężarówki, może wykonywać czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem podczas realizacji tego zlecenia?

Może, pod warunkiem że nie prowadził i nie zamierza prowadzić tej ciężarówki w ciągu danego dnia pracy.

Czy fabryka jest uznawana za centrum dystrybucji i można wobec niej zastosować wyjątek, o którym wspomniano w przepisach (przypominamy, że transport drobnicowy nie jest objęty zakazem rozładunku i załadunku wykonywanego przez kierowcę)?

Niestety, fabryka nie może być w tym przypadku uznawana za centrum dystrybucyjne.

Czym tak naprawdę jest punkt sprzedażowy, który jest objęty wyjątkiem wspomnianym w e) tego dekretu?

Według założenia jest to miejsce sprzedaży bądź punkt usługowy, które jest końcowym miejscem, do którego trafiają transportowane ładunki. W przepisach uwzględnione zostały obiekty, z których wykonywana jest internetowa sprzedaż supermarketów.

Czy w przypadku wyjątkowej sytuacji, takiej jak np. wypadek drogowy lub poważna awaria pojazdu ciężarowego kierowca może osobiście przenieść ładunek do innej ciężarówki, które przyjedzie na jego zastępstwo?

W tak wyjątkowych sytuacjach zezwala się na prowadzenie czynności związanych przeładowaniem towaru do innego pojazdu lub punktu, ponieważ nie winy ani zamiaru, dlatego też kierowca nie ponosi za to odpowiedzialności.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>