Share This Post

Aktualności / Środowisko / Technologia

Paliwa alternatywne w transporcie drogowym cz. 2

Paliwa alternatywne w transporcie drogowym cz. 2

W poprzednim artykule opisywaliśmy rodzaje paliw alternatywnych, natomiast w tym tekście przedstawimy, jakie korzyści płyną z paliw alternatywnych, a także jakie pojawiają się wyzwania z nimi związane.

Szanse i wyzwania związane z biodieslem i odnawialnym olejem napędowym

Najbardziej ograniczającym aspektem biodiesla jest to, że są one wykorzystywane jedynie jako mieszanka. Czysty biodiesel nie może być stosowany w niższych temperaturach, ponieważ może się krystalizować i żelować, potencjalnie uszkadzając silnik ciężarówki.

Z tego powodu większość głównych producentów silników unieważnia gwarancję, jeśli mieszanka powyżej 20 procent jest używana w silniku diesla.

Największą zaletą odnawialnego oleju napędowego jest to, że może on bezpośrednio zastąpić tradycyjny olej napędowy w powszechnie stosowanych silnikach Diesla. Koszt produkcji jest jednak wysoki, co wyklucza jego szersze zastosowanie w przemyśle.

Szanse i wyzwania związane z CNG w transporcie

Jedną z zalet CNG jest to, że doświadcza on znacznie mniejszej zmienności cen niż olej napędowy.

Jednym z największych wyzwań stojących przed przyjęciem CNG jako alternatywnego paliwa w transporcie jest fakt, że jest ono porównywane bezpośrednio z olejem napędowym. Gdy ceny oleju napędowego są niskie, staje się on bardziej opłacalny niż CNG.

Co więcej, pojazdy napędzane paliwem alternatywnym w postaci gazu ziemnego wymagają innych silników i stacji paliw niż ciężarówki napędzane olejem napędowym, co oznacza, że początkowe inwestycje są znaczące.

CNG spala się znacznie czyściej, emitując mniej gazów cieplarnianych, niż benzyna czy olej napędowy. Jednak nadal jest to paliwo kopalne, a większość z nich pochodzi z dużych odwiertów, co pozostawia duży ślad węglowy.

RNG jest opcją energii odnawialnej dla zużycia gazu ziemnego, ponieważ jest wytwarzany z materiałów organicznych, w tym odpadów z wysypisk i zwierząt gospodarskich.

Emisja w cyklu życia staje się bardziej istotna, ponieważ proces produkcji RNG pozwala na ponowne wykorzystanie gazów metanowych, które w przeciwnym razie zostałyby uwolnione do atmosfery.

Szanse i wyzwania związane z pojazdami elektrycznymi w transporcie komercyjnym

Główne korzyści płynące z zastosowania pojazdów BEV to zwiększona wydajność energetyczna i długoterminowe korzyści kosztowe wynikające z niższych kosztów energii w porównaniu z olejem napędowym.

Moc i osiągi będą mogły bezpośrednio konkurować z układami napędowymi silników Diesla — cecha, której nie posiadają jeszcze żadne inne rodzaje energii.

Emisja z rury wydechowej spadnie do zera, co uczyni je bardzo atrakcyjnymi dla zatłoczonych obszarów miejskich.

Pomimo znacznej liczby stacji szybkiego ładowania DC, największą przeszkodą dla pojazdów BEV jest brak infrastruktury dla pojazdów ciężarowych.

Ograniczenia zasięgu ładowania akumulatorów jeszcze bardziej pogłębiają to wyzwanie. Akumulatory są niezwykle ciężkie. Ciężarówki mają ograniczone możliwości przewozowe, więc rezygnacja z pełnej ciężarówki na rzecz zelektryfikowanego układu napędowego jest nieatrakcyjna.

Co ważne, technologia akumulatorów jest ograniczona zasięgiem — po pełnym naładowaniu zasięg wynosi średnio około 600 km, podczas gdy trasy długodystansowe mają długość nawet do 1500 km.

Szanse i wyzwania związane z technologią wodorowych ogniw paliwowych

Punkt cenowy jest największym wyzwaniem stojącym przed przyjęciem wodorowych ogniw paliwowych jako alternatywnego źródła energii. Energia potrzebna do zasilania ciężarówki jest droga i może nie mieć sensu finansowego dla większości spedytorów i przewoźników.

Wodór jest drogi i trudny do przetworzenia, a jego transport może być jeszcze droższy. Jednak wraz z pojawieniem się nowej technologii akumulatorów, możliwe jest, że cena spadnie i stanie się to bardziej atrakcyjną opcją.

Największą zaletą ciężarówek napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi w porównaniu z innymi opcjami elektrycznymi jest zasięg. Zatem staje się to atrakcyjną, energooszczędną opcją dla długich tras.

Pod względem infrastruktury pojazdy napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi mają jeszcze większe trudności niż pojazdy elektryczne. Podczas gdy ciężarówki wodorowe będą potrzebowały mniejszej liczby ładowań ze względu na rozszerzony zasięg, nadal potrzebują konkretnych stacji tankowania wodoru.

Przetwarzanie gazu wodorowego na energię elektryczną jest stosunkowo czyste, jeśli wziąć pod uwagę emisję, to wytwarza jedynie ciepło i produkty uboczne w postaci wody.

Pomimo tej czystej emisji, produkcja wodoru budzi obawy związane ze zrównoważonym rozwojem, ponieważ niektóre rodzaje produkcji wodoru opierają się na paliwach kopalnych i procesie termochemicznym znanym jako reforming parowo-metanowy.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>