Share This Post

Aktualności / Redakcyjny / Środowisko

Paliwa alternatywne w transporcie drogowym cz.1

Paliwa alternatywne w transporcie drogowym cz.1

Zarówno załadowcy, jak i przewoźnicy mają wiele różnych kwestii do rozważenia, jeśli dążą do dywersyfikacji źródeł energii w transporcie.

Jest to próba wyważenia wielu czynników, takich jak inwestycje kapitałowe, koszty energii, zużycie energii, dostępna infrastruktura oraz indywidualne cele zrównoważonego rozwoju, a także szereg alternatywnych paliw dla transportu.

Olej napędowy nadal stanowi 93% udziału w rynku transportowym i chociaż prawdopodobnie pozostanie standardowym paliwem dla ciężkiego transportu w najbliższej przyszłości, alternatywne źródła energii stają się coraz bardziej popularne i opłacalne.

W odpowiednim zastosowaniu alternatywne paliwa mogą być wykorzystywane przez floty już dziś, a każde z nich oferuje potencjalne pewne korzyści, ale jednocześnie także przeszkody do pokonania.

Od pojazdów elektrycznych po gaz ziemny — postępy w zakresie bardziej zrównoważonej technologii transportowej pojawiają się na horyzoncie, a branża jest niezwykle optymistycznie nastawiona do tej dywersyfikacji w miarę, jak będziemy się zajmować alternatywnymi paliwami w przyszłości.

4 rodzaje alternatywnej energii transportowej

Przyjrzenie się bliżej czterem głównym rodzajom alternatywnych źródeł energii dla transportu ciężkiego pomoże załadowcom podjąć najlepsze decyzje dla strategii ich organizacji.

  • Biodiesel i odnawialny olej napędowy
  • Gaz ziemny
  • Akumulatory elektryczne
  • Wodorowe ogniwa paliwowe

Biodiesel, odnawialny olej napędowy

Biodiesel i odnawialny olej napędowy są przykładem najbardziej rozpowszechnionych alternatywnych źródeł energii, które stosowane są w transporcie komercyjnym.

Przykłady powszechnych mieszanek biodiesla i biopaliw widzianych na większości stacji paliw to E10, B5 i B2.

Gaz ziemny

Gaz ziemny można znaleźć w kilku formach — sprężonej i skroplonej — a kwestia źródła będzie określała jego wpływ na zrównoważony rozwój, w dużej mierze odnosząc się do odnawialnego gazu ziemnego.

Sprężony gaz ziemny (CNG) jest stosowany w pojazdach użytkowych od dziesięcioleci, ale zdobywa coraz większy udział w rynku w sektorze transportu ciężkiego. Samo paliwo oferuje niski, stabilny punkt cenowy i zmniejszoną emisję w porównaniu z olejem napędowym.

Skroplony gaz ziemny (LNG) jest mniej popularny niż skondensowana forma gazu ziemnego, ponieważ musi być sprowadzony do bardzo niskich temperatur. To sprawia, że jego produkcja, przechowywanie i transport są droższe.

W procesie chłodzenia emituje on również większe ilości gazów cieplarnianych, co sprawia, że jego korzyści dla środowiska są mniejsze.

Odnawialny gaz ziemny (RNG) jest pod względem chemicznym taki sam jak konwencjonalny gaz ziemny, ale wytwarzany z odnawialnych materiałów źródłowych, takich jak odpady zwierzęce, gazy wysypiskowe, czy rozkładająca się materia organiczna.

Akumulatory elektryczne

Pojazdy elektryczne zasilane z akumulatorów (BEV) przewyższą CNG pod względem opłacalności, jeśli technologia nadal będzie się rozwijać.

Pojazdy wyposażone w napęd elektryczny zdobywają coraz większą popularność na rynku, a zamówienia składane przez duże firmy transportowe sygnalizują początek zmian także w branży spedycyjnej.

Nad rozwojem tego typu napędu pracują takie koncerny jak: Daimler, Volvo, aby opracować pojazdy BEV dla rynku przewozów towarowych przyszłości.

Wodorowe ogniwa paliwowe

Pojazdy elektryczne z wodorowymi ogniwami paliwowymi (FCEV) są podobne do elektrycznych ciężarówek, ponieważ są one pojazdami zasilanymi z akumulatorów, natomiast odróżnia je od siebie źródło energii.

Te ciężkie pojazdy wykorzystują ogniwo paliwowe do łączenia czystego wodoru i tlenu w celu wytworzenia energii elektrycznej do zasilania akumulatora ciężarówki. Najbardziej znanymi producentami tego typu transportu są Nikola i Toyota.

Jaka jest strategia dotycząca paliw alternatywnych?

Decyzja o tym, które rodzaje paliw alternatywnych są właściwe dla strategii transportowej, może sprowadzać się do podstawowych wartości organizacji.

Największym wyzwaniem dla wszystkich załadowców i przewoźników są koszty i komplikacje związane z przejściem z oleju napędowego na paliwa alternatywne — ale z pewnością jest to możliwe.

Dywersyfikacja portfela energetycznego daje załadowcom elastyczność, wspierając zwinny łańcuch dostaw. Nawiązanie strategicznego partnerstwa z przewoźnikami i dostawcami energii może zwiększyć opłacalność finansową i długoterminowy sukces programu.

Rządy, organizacje i konsumenci nadal kierują swój wzrok ku przyszłości czystej energii z bardziej rygorystycznymi celami dotyczącymi emisji, w związku z czym załadowcy powinni oczekiwać i przygotować się na przyszłość opartą wyłącznie na paliwach alternatywnych.

W drugiej części tego artykułu przedstawimy szanse i wyzwania, jakie stoją przed danymi źródłami energii.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>