Share This Post

Aktualności / Nieuws / Redakcyjny

Niemcy – płace w górę, MAUT do zwrotu

Niemcy – płace w górę, MAUT do zwrotu

Od października bieżącego roku wzrosła minimalna stawka godzinowa pracy na terenie Niemiec, którą muszą uwzględnić wszyscy przewoźnicy, podczas wyliczania należnego wynagrodzenia kierowców.

Warto także zwrócić uwagę, że poza tematem związanym z podwyżkami stawek, ponownie powraca wątek zwrotu myta, które zostało nadpłacone w Niemczech przez wielu przewoźników.

Kolejna waloryzacja stawek

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, od 1 października 2022 w Niemczech obowiązuje nowa minimalna stawka godzinowa, która wynosi 12 euro. Wynagrodzenie uwzględniające tę podwyżkę będzie ustalane w listopadzie, które będzie rozliczać pracę wykonaną w październiku.

Do tej pory, minimalna stawka za godzinę pracy wynosiła 10,45 euro. Warto dodać, że stawka minimalna w tym kraju obowiązuje od stycznia 2015 roku i od tamtej pory jest ona systematycznie podnoszona.

Kolejne podwyżki są negocjowane w ramach komisji, która składała się z przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych. Co ciekawe, aktualna podwyżka była planowana jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie i pojawieniem się kryzysu energetycznego.

Tak naprawdę, to przede wszystkim wysoka inflacja i wysokie ceny energii były głównymi argumentami podczas debaty związanej z waloryzacją płac minimalnych, która odbyła się w czerwcu br.

Warto także, zaznaczyć, że u naszych sąsiadów, poza obowiązującą stawką minimalną za godzinę, występuje wiele minimalnych płac, które związane są z konkretną branżą.

Takie stawki są negocjowane w ramach związków zawodowych i pracodawców i używane są za powszechnie obowiązujące. Oczywiście dotyczą one wyłącznie firm należących do danej branży.

Płaca ustalona w ramach danego zespołu firm, nie może być niższa niż stawka minimalna obowiązująca w kraju, ponieważ będzie to niezgodnie z niemieckimi przepisami prawa.

W obliczaniu wynagrodzenia dla kierowcy w Niemczech (i nie tylko) przydatna może okazać się specjalna aplikacja, która rozliczy pensję kierowcy, uwzględniając przy tym przepisy w ramach Pakietu Mobilności.

Ostatni dzwonek dla osób ubiegających się o zwrot nadpłaconego myta za 2019 rok

Wyrok wydany przez TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) związany ze zwrotem opłat drogowych bardzo pozytywnie wpłynął na sytuację wielu przewoźników, ponieważ umożliwił on prowadzenie działań, które nie są aż tak kosztowne dla klienta — na drodze postępowania administracyjnego.

W celu otrzymania zwrotu nadpłaconego myta, przewoźnik musi złożyć odpowiedni wniosek w Niemieckim Federalnym Urzędzie Transportu Towarowego. Co ważne, w tym przypadku obowiązuje trzyletni termin przedawnienia czasu, za który domagamy się roszczeń od stycznia 2019 roku do września 2021 roku.

Oznacza to, że osoby, chcące otrzymać zwrot nadpłaconego myta za rok 2019, muszą złożyć wniosek do końca grudnia bieżącego roku. Niestety, dokumenty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Złożenie wniosku w formie papierowej za okres 1.01.2019 r. – 27.10.2020 r.

W celu otrzymania zwrotu za okres od 1 stycznia 2019 roku do 27 października 2020 roku należy przygotować odpowiedni wniosek, w którym konieczne jest uzasadnienie swoich roszczeń dotyczących zwrotu nadpłaconego myta w Niemczech.

Zgodnie z wyrokiem TSUE, dopuszcza się odzyskanie maksymalnie 6% myta.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą poniesione opłaty, mogą to być kopie faktur Toll Collect, a także zestawienie kwot myta, które zostały zapłacone w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 27 października 2020 r.

Złożenie wniosku online za okres 28.10.2020 r. – 30.09.2021 r.

Od 1 października weszła w życie ustawa, która pozwala przewoźnikom ubiegać się o częściowy zwrot nadpłaconego myta w Niemczech za okres od 28 października 2020 roku do 30 września 2021 roku przy pomocy wniosków online.

Wniosku zostały udostępnione na oficjalnej witrynie Federalnego Urzędu Transportu Towarowego. Możliwość składania wniosku jest możliwa wyłącznie, jeśli przewoźnik posiada pełne zestawienia opłat drogowych w powyższym okresie rozliczenia, które można bezpłatnie pobrać z serwisu Tall Collect.

Na zakończenie tego artykułu dodamy, że obecnie trwają pracę nad wprowadzeniem kolejnych podwyżek opłat drogowych na terenie Niemiec. Prognozuje się, że będą one obowiązywały już od stycznia 2023 roku, jednak są ty wyłącznie przypuszczenia, ponieważ aktualnie, rząd nie uchwalił jeszcze projektu tej ustawy.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>