Share This Post

Aktualności / Nieuws / Redakcyjny

Norwegia dostosowuje prawo do Pakietu Mobilności

Norwegia dostosowuje prawo do Pakietu Mobilności

Już w czerwcu 2022 roku norweski rząd poinformował o wprowadzeniu niezbędnych zmian w przepisach krajowych, które regulują branżę transportową, w taki sposób, aby mogły być wdrożone unijne regulacje.

Obecnie wiemy już, że wszystkie ustalone modyfikacje wejdą w życie już 1 listopada 2022 roku, czyli za kilka dni. Wówczas przepisy krajowe Norwegii, będą spójne z unijnymi regulacjami.

Jon-Ivar Nygård, który jest norweskim ministrem transportu, zaznacza, że głównym celem działań norweskiego rządu jest zagwarantowanie wszystkim z branży transportowej godnego i bezpiecznego życia zawodowego.

W dalszej części wypowiedzi dodaje, że bardzo istotnym krokiem, aby osiągnąć ten cel, jest wprowadzenie do kraju unijnego Pakietu Mobilności.

W związku z tym Norweskie Ministerstwo Transportu przyjęło nowe regulacje związane z czasem prowadzenia pojazdu ciężarowego oraz czasu odpoczynku dla kierowcy, używania tachografów i innych aspektów związanych z pracą kierowcy i funkcjonowaniem firm transportowych.

Warto dodać, że nowe regulacje wchodzą w tzw. część socjalną unijnego Pakietu Mobilności, która została zawarta w porozumieniu EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) z dnia 18 marca 2022 roku.

Nygård informuje również, że:

„Aktualnie wprowadzane są zmiany w przepisach odnoszących się do czasu jazdy i odpoczynku, a także regulacji dotyczących profesjonalnego transportu drogowego oraz wdrażania wspólnych standardów, które dotyczą sektora transportu krajowego, które zawarte będą w porozumieniu EOG”.

Trzeba przyznać, że wprowadzenie Pakietu Mobilności będzie bardzo istotną częścią ogólnego planu związanego z działaniami rządu, który chce zaprzestać dumpingowi socjalnemu, występującemu w branży transportowej.

Zmiany wchodzące w życie 1 listopada 2022 roku

Poniżej przedstawiamy przykładowe zmiany, które naszym zdaniem są najistotniejsze:

  • wymóg związany z obowiązkowym powrotem pojazdu do kraju, w którym znajduje się siedziba firmy, przynajmniej raz na 8 tygodni,
  • nowe wymagania do uzyskania licencji na realizację transportu międzynarodowego przy wykorzystaniu ciężarówek o masie powyżej 2,5 t — wymagania dotyczące reputacji firmy, finansów, siedziby oraz kompetencji zawodowych,
  • przepisy kabotażowe, które będą obowiązywać w transporcie międzynarodowym pojazdy dostawcze powyżej 2,5 tony,
  • firma musi zapewnić kierowcy możliwość co najmniej jednotygodniowego odpoczynku, który będzie mógł spędzić w we własnym domu — ważne, aby odbywało się to przynajmniej raz w ciągu czterech tygodni,
  • zakaz spędzania tygodniowego odpoczynku w pojeździe ciężarowym,
  • brak wynagradzania kierowcy w zależności od czasu, w jakim zrealizuje przewóz.

Pracodawca musi się w pewien sposób przygotować na nadchodzące zmiany, aby kierowca mógł odpocząć w swoim domu podczas czterotygodniowego okresu. Dodatkową zmianą, którą odczują firmy transportowe, jest obowiązek powrotu pojazdu ciężarowego do kraju, w którym znajduje się firma przynajmniej raz na 8 tygodni.

Do dodatkowych zmian przepisów regulujących branżę transportową, które wprowadził rząd norweski, należy także tzw. czas coolinf-off, który wynosi 4 dni od dnia zakończenia ostatniego kabotażu do kolejnego przewozu kabotażowego, który będzie realizowany w tym samym kraju.

Oznacza, to, że przez okres 4 kolejnych dni, zagraniczne pojazdy nie mogą realizować przewozów kabotażowych na obszarze Norwegii.

Ministre Nygård zaznacza, że nowe przepisy zaostrzają regulacje związane z kabotażem. W przypadku towarowego transportu, w ciągu siedmiu dni mogą zostać wykonane wyłącznie trzy zlecenia — ten przepis zostaje bez zmian. Zmiana dotyczy jednak obowiązkowej przerwy po zrealizowaniu ostatniego zlecenia, czyli tzw. „okresu zamrożenia”.

„Okres zamrożenia wynosi 4 dni, podczas których zagraniczne ciężarówki nie będą mogły realizować kabotażu na terenie Norwegii”.

Ważne zmiany, które wejdą w życie od 2026 r.

Norweski rząd zatwierdził już kolejne zmiany, które zostaną wprowadzone do krajowych przepisów, a wynikają one z unijnego Pakietu Mobilności. Zmiany, o których mowa mają wejść w życie dopiero w roku 2026, a dotyczy to m.in. przepisów dotyczących:

  • konieczności posiadania tachografu w samochodach ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony, które są przeznaczone do transportu międzynarodowego,
  • wprowadzenie przepisów określających czas jazdy i odpoczynku kierowcy, który realizuje transport międzynarodowy przy wykorzystaniu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>