Share This Post

Aktualności / Środowisko / Technologia

Jakie szanse rozwoju transportu elektrycznego w Polsce?

Jakie szanse rozwoju transportu elektrycznego w Polsce?

Od 12 do 14 września bieżącego roku w Łodzi odbył się Kongres Nowej Mobilności, czyli jedna z największych konferencji związanej z rozwojem transportu zeroemisyjnego w państwach CEE (czyli Europy Środkowo-Wschodniej).

Tegoroczne wydarzenie odbyło się w Łodzi, a dokładnie w budynkach należących do dawnej Elektrowni Łódzkiej, gdzie obecnie mieści się instytucja nauki i kultury.

Organizatorem konferencji było Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, a także Miasto Łódź. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wielu samorządów i administracji centralnej, a także ekspertów z dziedziny elektromobilności.

Minione wydarzenie zgromadziło rekordową liczbę 1500 uczestników, którzy mieli możliwość uczestniczenia w niemal 80 debatach i warsztatach. W tym artykule przedstawimy najważniejsze wnioski, jakie udało się ustalić na Kongresie.

Polska powinna stawiać na innowacje

Obecnie, sektor motoryzacyjny przechodzi głęboką transformację, ponieważ w ciągu kilku ostatnich lat musiał zmierzyć się z wieloma problemami związanymi z zaburzeniem łańcucha dostaw na całym świecie, rosnącą inflacją, gwałtownie spadającą podażą podzespołów, konfliktem na Ukrainie, wzrastającymi cenami surowców, a także pandemią COVID-19.

Wiele państw może być dowodem na to, że w trudnych czasach geopolitycznych i gospodarczych, warto inwestować w innowacyjne rozwiązania, dzięki którym gospodarka staje się nowoczesna. W tej kwestii Polska z pewnością powinna się nieco poduczyć od najlepszych państw.

Warto dodać, że jednym z powodów organizacji Kongresu, była właśnie wymiana dobrych praktyk związanych z elektryfikacją, a także nawiązywanie głębokiej współpracy między Polską a innymi krajami, w zakresie branży e-mobility.

Ambasador Królestwa Niderlandów, Daphne Bergsma zaznaczyła, że zdaje sobie sprawę, z tego, że Polska jest bardzo silnym krajem na rynku elektromobilności, w związku z czym warto tę branżę wspierać.

W dalszej części wypowiedzi dodała:

„Nie można zapomnieć o ogromnym znaczeniu tego kraju w produkcji elektrycznych autobusów, a także baterii litowo-jonowych, które są tak powszechnie używane.

Dzięki holenderskiemu wkładowi można zwiększyć potencjał, jaki oferuje polski przemysł w dziale e-mobility, a należy dodać, że rozwój tego sektora w dużej mierze zależy od zacieśniania współpracy między najlepszymi interesariuszami”.

Na końcu, Daphne Bergsma podkreśla, ze bardzo cieszy się, że Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych podczas wrześniowego Kongresu Nowej Mobilności, poświęcił znaczną ilość miejsca, by poruszyć ten temat.

eHDV są już dostępne, czas na rozwój infrastruktury ładowania i wprowadzenie systemu wsparcia

Ciężarówki należące do kategorii samochodów ciężarowych i dostawczych, stanowią obecnie ok. 3% ogólnej ilości pojazdów, które poruszają się po drogach europejskich.

Jednocześnie odpowiadają one za aż 19,2% emisji dwutlenku węgla, który emitowany jest przez transport drogowy w Unii Europejskiej.

To informacja wskazuje, jak istotna jest dekarbonizacja tego sektora, w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie.

Jest to przedsięwzięcie bardzo ważne dla samej Polski, ponieważ to właśnie nasz kraj dysponuje największą flotą pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t na terenie Unii Europejskiej.

Warto zaznaczyć, że ciężarowe pojazdy elektryczne są już od dłuższego czasu dostępne na rynkach, a wiele firm realizuje dostawy do swoich sklepów z wykorzystaniem właśnie takich ciężarówek.

Bardzo dobrym przykładem takiego przedsiębiorstwa jest IKEA, która rozpoczyna dostawy do swoich fabryk z wykorzystaniem zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych marki Volvo, które należ do firmy transportowej Raben.

Niestety, bardzo dużym problemem w rozwoju elektrycznych ciężarówek na terenie Polski jest stale niewystarczająco rozwinięta infrastruktura przeznaczona do ładowania takich pojazdów, a także brak jakiegokolwiek dofinansowania zakupu takich samochodów, które z pewnością miałoby duży wpływ na dynamikę elektryfikacji transportu ciężarowego w kraju.

Małgorzata Kulis z Volvo Polska informuje, że ich firma w swojej ofercie posiada bardzo szeroki wybór modeli elektrycznych pojazdów ciężarowych, w związku z czym są oni gotowi na nadchodzące zmiany.

W dalszej wypowiedzi zaznacza, że kluczową kwestią podczas wdrażania zeroemisyjnych rozwiązań w transporcie jest optymalne rozplanowanie tras przejazdu ciężarówek, a także infrastruktury do ich ładowania.

Warto zaznaczyć, że to m.in. ładowarki o wysokiej mocy ładowania są jednym z ważniejszych warunków, jakie należy spełnić, aby ten sektor mógł się rozwijać. Dodatkowo w Polsce brakuje wsparcia w tym zakresie, które jest oferowane w Niemczech lub Skandynawii.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>