Share This Post

Aktualności / Nieuws / Redakcyjny

Koszty coraz bardziej przytłaczają logistyków w Niemczech. Jak jest w Polsce?

Koszty coraz bardziej przytłaczają logistyków w Niemczech. Jak jest w Polsce?

Federalny Związek Spedycji i Logistyki (DSLV) podaje, że koszty niemieckich firm logistycznych wzrosły o niemal 10% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Firmy muszą mierzyć się z wysokimi cenami paliw, kosztami związanymi z zatrudnieniem pracowników, energią i materiałami. Niestety, ten problem pojawia się także w Polsce.

Najnowsza ankieta przeprowadzona przez Federalny Związek Spedycji i Logistyki wykazuje, że koszty wysyłkowe firm, które specjalizują się w przewozach ładunków drobnicowych, wzrosły o 10,1% w porównaniu rok do roku w pierwszej połowie 2022 roku. Warto dodać, że w drugiej połowie 2021 roku koszta wzrosły o 9%.

Przyspieszony wzrost obciążenia finansowego wśród firm logistycznych, w dużej mierze zależny od wzrostu cen paliw, energii oraz kosztów zatrudnienia.

Niemal za połowę wzrostu kosztów całkowitych odpowiadają ceny paliw

Wzrost cen paliw bardzo mocno był odczuwalny wśród logistyków przede wszystkim z Łaby i znad Renu. Według danych podanych przez Federalny Związek Spedycji i Logistyki, koszty paliwa wzrosły średnio o 45,9% w skali rok do roku, w pierwszej połowie 2022 roku.

Wśród 10% wzrostu kosztów, o których wspominaliśmy wcześniej, aż 4,8 punktów procentowych to koszty samych paliw, czyli niemal połowa całkowitego wzrostu! Kolejne 3,3 punkty procentowe, to koszty sprzętu i czynszu za wynajmowaną powierzchnię magazynową i logistyczną.

Jeśli chodzi o ostatnio wspomnianą kategorię, to koszty rok do roku wzrosły o 10,3%.

Bardzo ważnym czynnikiem, który wpłynął na wzrost kosztów to wydatki związane z niedostateczną ilością wykwalifikowanych pracowników, np. kierowcy ciężarówek i magazynierzy.

Koszty z tym związane są wyższe o 3,8% w stosunku do poprzedniego roku i stanowią 2 punkty procentowe ogólnego wzrostu obciążenia finansowego sektora logistycznego.

DSLV nie ma dobrych wiadomości

Niestety Federalny Związek Spedycji i Logistyki nie zakłada obniżek w nadchodzącym czasie ani polepszenia sytuacji, a wręcz przeciwnie, spodziewa się utrzymania tego trendu również w drugiej połowie 2022 roku.

Ceny energii stale rosną, podobnie jak stawki za materiały, które używane są w sektorze logistycznym, np. palety i AdBlue. Na razie nie widać także rozwiązania problemu związanego z niedostateczną ilością pracowników w tej branży.

Podczas badania przeprowadzonego przez DSLV, współpracowano z 13 sieciami logistycznymi, które posiadały 113 magazynów, a także przeanalizowano niemal 21 mln wysłanych ładunków.

Problem dotyczy także polskich firm

Stale rosnące obciążenie finansowe branży logistycznej nie dotyczy wyłącznie niemieckich firm. Dane z Generalnego Urzędu Statystycznego wskazują, że również polskie firmy z branży transportowej i magazynowej borykają się z podobnym problemem.

Oczywiście nie jest to nic dziwnego, ponieważ czynniki wskazane w badaniach DSLV, są zauważalne także w Polsce i innych krajach europejskich.

W pierwszej połowie 2022 roku koszty sprzedanych materiałów, towarów i produktów w tym sektorze wzrosły o 25% i wyniosły razem 96,7 mld zł. Natomiast w ciągu pierwszego półrocza 2021 roku ich wartość wyniosła 77,2 mld zł.

Dr Paweł Trębicki z Rhenus Road w Rhenus Logistics wskazuje, że widoczne spowolnienie gospodarcze negatywnie wpływa na przedsiębiorstwa logistyczne, powodując ciągle rosnące koszty stałe prowadzenia działalności.

W artykule, który dotyczył tematu związanego ze spowolnieniem gospodarczym, który ukazał się w jednym z magazynów branżowych, Trębicki zaznaczył, że ten okres będzie ogromnym wyzwaniem dla wielu firm.

Faktem jest, że będzie to czas bardzo dużej niepewności gospodarczej, która związana jest z wysokimi kosztami stałymi, na które składają się: wysokie ceny paliw i energii, koszty zatrudnienia pracowników i rosnące koszty inwestycji.

Niestety, są to wydatki, z których nie można w żaden sposób zrezygnować, tak więc nadchodzący czas będzie bardzo trudny dla firm należących do sektora transportowo-logistycznego.

Dr Trębicki dodaje także, że kiedyś było o wiele więcej możliwości, dzięki którym można było w pewien sposób wpłynąć na rozwój biznesu. Niestety, obecnie jedyną możliwością, aby to osiągnąć jest rozwój przedsiębiorstwa, przy okazji zwiększając poziom sprzedaży lub stała optymalizacja procesów.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>