Share This Post

Aktualności / Nieuws / Redakcyjny

Dobrą reputację można stracić szybciej

Dobrą reputację można stracić szybciej

W związku z działaniami zainicjowanymi przez Pakiet Moilności, konieczne było wprowadzenie dodatkowych zmian w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, który wzbogacił się o kolejne wpisy.

Jednym z nowych zagadnień, jest rating przewoźników, który polega na klasyfikowaniu firm transportowych pod względem ryzyka pojawienia się potencjalnych nieprawidłowości w przedsiębiorstwie, które jest obliczane przy wykorzystaniu jednolitego wzoru.

W zależności od osiągniętej średniej firma będzie wyświetlać się inspektorom na określony kolor. Dane do wyliczeń pobierane są z okresu dwóch lat.

Drugi wpis aktualizuje dotychczasowy przepis (UE) 2016/403, wprowadzając nowe naruszenia oraz określając ich stopień, które zostały wprowadzone przez Pakiet Mobilności w 2020 i 2022 roku.

Mateusz Włoch z Grupy Inelo zauważa, że po wprowadzeniu nowych przepisów, zmieniły się także zasady wyliczania średniej bardzo poważnych wykroczeń.

Do tej pory można było stracić dobrą reputację przedsiębiorstwa w wyniku trzech bardzo poważnych wykroczeń, które przeliczano na każdego kierowcę zatrudnionego w ciągu jednego roku. Po wprowadzonych zmianach dobrą reputację można stracić znacznie szybciej, ponieważ trzy bardzo poważne naruszenia będą przeliczane na średnią liczbę pojazdów.

Niestety nie jest to dobra informacja dla przewoźników, ponieważ przedsiębiorstwa posiadają mniejszą ilość pojazdów w stosunku do liczby zatrudnionych kierowców.

Mobilna wizytówka

Istnienie dobrej reputacji jest tak naprawdę potwierdzeniem, że dany przewoźnik spełnia wszelkie niezbędne cechy bycia rzetelną firmą. Warto także dodać, że dobra reputacja przedsiębiorstwa transportowego jest także bardzo ważnym elementem umożliwiającym dalsze kontynuowanie działalności.

Jakiekolwiek naruszenia przewoźnika mogą skutkować wszczęciem postępowania dotyczącego oceny dobrej reputacji tej firmy. Jedną z konsekwencji może być nawet utrata licencji przewoźnika.

Eksperci, którzy biorą udział w sprawach związanych z oceną dobrej reputacji przewoźników, podkreślają, że większość spraw dotyczy przeoczeń, które często powiązane są z nadmiarem pracy.

Włoch zaznacza, że bardzo często konieczne jest wsparcie właścicieli firm transportowych, zwłaszcza gdy mowa jest o utracie licencji.

Przewoźnik posiadający niezbędne dokumenty zezwalające na prowadzenie działalności, nie jest zwolniony z obowiązku prawidłowego zarządzania. Warto jednak zaznaczyć, że obowiązek obejmuje także kierowców, którzy zobligowani są do przestrzegania wszelkich zasad, których naruszenie mogłoby spowodować postępowanie kontrolne.

Niezbędne mogą okazać się szkolenia kierowców w tym zakresie, a także inwestowanie w nowoczesne rozwiązania technologiczne, które usprawniają przebieg zleceń, i jednocześnie podnoszą konkurencyjność firmy na rynku.

Jest to bardzo ważne, ponieważ dane z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wskazują, że z roku na rok, rośnie liczba postępowań, a także liczba przewoźników, którzy w jego wyniku stracili dobrą reputację.

Dobra reputacja przewoźnika a pakiet mobilności

Nowe przepisy, o których wspominaliśmy na początku tego artykułu, zawierają nową klasyfikację naruszeń Unii Europejskiej i wzbogacają ją o kolejne pozycje, które mogą spowodować utratę dobrej reputacji firmy.

Zapewne wielu z was zastanawia się, na czym dokładnie polegają te zmiany? Otóż, zapisane są naruszenia, których wcześniej tam nie było, a powiązane są z Pakietem Mobilności.

Przykładowo, znalazły się tam naruszenia, które obejmują niedociągnięcia związane z powrotem kierowcy do bazy firmy lub do domu przynajmniej raz na cztery tygodnie. Warto dodać, że to naruszenie zostało zakwalifikowane, jako bardzo poważne.

Ekspert z Grupy Inelo zaznacza, że najbardziej interesujący jest fragment o niewłaściwym używaniu symboli państw podczas rozpoczynania i kończenia pracy, a także przy przekraczaniu granic.

Innymi naruszeniami, które dodano do rozporządzenia, są te, związane z oznaczeniami podczas korzystania z promów, pociągów, a także całej grupy kabotażu i tych odnoszących się do delegowania i zgłaszania zagranicznych kierowców.

Niestety, są to naruszenia, które przykładowo w Szwecji mogą kosztować przewoźników nawet 60 tys. koron (w przeliczeniu to ok. 26 tys. zł).

Fracht pod kontrolą

Ostateczna wartość kary w poszczególnych państwach zależne są w głównej mierze od poziomu przewinienia. Bardzo ważnym wskaźnikiem, który jest związany z uruchomieniem postępowania oceny dobrej reputacji firmy transportowej, jest częstotliwość występowania tych naruszeń.

Niestety, po wejściu w życie nowych przepisów, wystarczy zaledwie jedno poważne naruszenie, aby rozpoczęto postępowanie w sprawie oceny dobrej reputacji. Do takiego wykroczenia należeć może przykładowo jazda bez karty kierowcy.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>