Share This Post

Aktualności / Nieuws / Redakcyjny

Grupa Wielton jedynym właścicielem Lawrence David

Grupa Wielton jedynym właścicielem Lawrence David

Branżę transportową obiegła dość interesująca wiadomość, bowiem Grupa Wielton zakupiła pozostałe 25% udziałów w firmie Lawrence David, dzięki czemu stała się ona jej jedynym właścicielem.

Warto zaznaczyć, że przejęcie tych udziałów odbyło się za kwotę 0 GBP i obecnie Grupa Wielton posiada 100% udziałów, co przyczyniło się do jeszcze większego umocnienia pozycji tej firmy na terenie Europy.

Spółka Lawrence David prowadzi swoją działalność już od prawie 50 lat i posiada bardzo wysoką pozycję na rynku przyczep i naczep w Wielkiej Brytanii (udział w rynku wynosi 13%).

Rynek o dużym potencjale

W poprzednim roku (2021) spółka Lawrence David sprzedała niemal 3,9 tys. produktów, dzięki czemu osiągnęli zyski rzędu 391,7 mln zł. Warto zaznaczyć, że porównaniu z rokiem 2020, sprzedaż wzrosła o 14%, natomiast zyski zwiększyły się o 32%.

Z kolei dla Grupy Wielton, Wielka Brytania jest trzecim co do wielkości rynkiem zbytu, tuż za Francją i Polską, który w 2021 roku odpowiadał za prawie 16% przychodów firmy.

Prezes Zarządu Wielton S.A., Paweł Szataniak zaznacza, że rynek Wielkiej Brytanii jest jednym z kluczowych rynków sprzedaży, który ma potencjał 22 tys. egzemplarzy rocznie. To właśnie zadecydowało o decyzji związanej z przejęciem półki Lawrence David w 2018 roku.

Był to okres, w którym pozyskanie silnego podmiotu obecnego na brytyjskim rynku, mogło umożliwić Grupie Wielton zdobycie szansy na trwałą obecność na tamtejszym rynku, który uważany jest za jedne z najważniejszych w Europie.

W związku z tym, przejęcie firmy Lawrence David przez Grupę Wielton było bardzo istotne ze względu na budowanie europejskiej siły.

Pierwszy etap przejęcia nastąpił już w 2018 roku, wówczas Grupa Wielton zakupiła 75% udziałów z wartość 26 mln GBP. Podpisana przez obie firmy umowa, zakładała nabycie udziałów w dwóch etapach, czyli 75% w 2018 roku oraz 25% po 31 maja 2022 roku.

Zgodnie z porozumieniem, zakup pozostałych 25% miał się odbyć w 2022 roku za cenę, która wyliczona będzie zgodnie z modelem earn-out, który wyniósł 0 GBP.

Szataniak dodaje, że Grupie Wielton bardzo zależało na szybkim przejęciu kontroli w spółce Lawrence David, poprzez przejęcie pakiety większościowego (75%). Dodatkowo przyjęto bardzo wysokie parametry modelu earn-out, aby uzyskać cenę sprzedaży wyższej niż 0 GBP dla pozostałej części udziałów.

Taka konstrukcja treści umowy dała szansę Grupie na pozyskanie całości aktywów i ewentualną niewielką dopłatę w przypadku bardzo wysokich wyników uzyskanych przez spółkę Lawrence David.

Taka sytuacja nie miała miejsca, w związku z czym, Grupa Welton przejęła pozostałe akcje całkowicie bezkosztowo.

Skorzystały obie strony

Warto podkreślić, że ingerencja Grupy Wielton, która wywodzi się z Wielkiej Brytanii, przyniesie bardzo wiele korzyści dla obu stron.

Ze względu na wielkość spółki, już niedługo zauważalny będzie efekt skali, na którego skutek z pewnością unowocześniony zostanie cały potencjał produkcyjny firmy Lawrence David. Już teraz widoczna jest optymalizacja firmy na obszarze produkcyjnym, zakupowym i produkcyjnym.

Przedstawiciel firmy Lawrence David, Andy Dodge zaznacza, że Grupa Wielton jest od wielu lat, jednym z najważniejszych partnerów biznesowych, dzięki któremu udało im się unowocześnić i zreorganizować proces produkcyjny.

W dalszej części dodaje:

„Jesteśmy pewni, że funkcjonowanie pod szyldem brytyjskiej firmy, przyniesie nam wiele korzyści, które z pewnością wpłyną na zwiększenie sprzedaży, a co za tym idzie, także zwiększy nasz udział na rynku brytyjskim”.

Spółka Lawrence David już od 2018 roku inwestowała w rozwój rozwiązań zmierzających do automatyzacji produkcji. To sprawiło, że mogli pozwolić sobie na rozbudowę swojego portfolio o kolejne produkty, a także dopasować swoją ofertę do potrzeb konkretnych klientów.

Grupa Wielton trafiła ona na Wyspy z bardzo silną pozycją na rynku, będą uznawaną marką w Europie. Dodatkowo udało znaleźć się dużego odbiorcę podwozi, które produkowane są w Wieluniu.

Podsumowując, dzięki szerokiej współpracy obu spółek, Grupa Wielton ma w posiadaniu innowacyjne rozwiązania oraz produkty, które ograniczają negatywne oddziaływanie transportu na środowisko naturalne.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>