Share This Post

Aktualności / Redakcyjny / Samochody ciężarowe

Plany, by wszyscy posiadacze praw jazdy mogli jeździć ciężarówkami do 7,5 t, bliżej realizacji

Plany, by wszyscy posiadacze praw jazdy mogli jeździć ciężarówkami do 7,5 t, bliżej realizacji

Brytyjski rząd chce umożliwić posiadaczom prawa jazdy kat. B prowadzenie ciężarówek o masie do 7,5 tony. Plany wdrożenia tej regulacji w ostatnim czasie znacznie przyspieszyły, a obecnie rozpoczęły się konsultacje publiczne.

Do nowego pomysłu ustosunkowali się także przedstawiciele branży transportowej, którzy przedstawili swoje stanowisko w tej sprawie.

Nowy pomysł jest jednym z plusów Brexitu

Rządowe konsultacje w Wielkiej Brytanii, dotyczą rozszerzenia dotychczasowych uprawnień posiadaczom prawa jazdy kat. B, rozpoczęły się już w na początku sierpnia.

Kraj ma możliwość wprowadzenia takiej regulacji, która z pewnością nie byłaby możliwa przed Brexitem. Przed wyjściem z Unii Europejskiej, na taką zmianę musiałaby się zgodzić Komisja Europejska.

Co ciekawe, brytyjscy ministrowie stwierdzili, że jest to jeden z „bonusów Brexitu”.

Brytyjski minister transportu Grant Shapps zaznacza, że minęły już czasy świetności dyrektyw narzuconych przez Unię Europejską. Konieczne jest natomiast badanie ograniczeń, które kiedyś uważane były za niepotrzebne, a teraz należy je utrzymać.

Podczas wywiadu dla dziennika „Daily Telegraph” podkreśla, że jego zdaniem na pewne aspekty należy spojrzeć od nowa, natomiast za każdym razem niezbędne jest uwzględnienie kwestii związanych z bezpieczeństwem.

Pierwsze informacje dotyczące poszerzenia uprawnień kierowców posiadających prawo jazdy kat. B pojawiły się już w maju tego roku.

Wtedy to, Thérèse Coffey, która była wówczas sekretarzem ds. emerytur, zaznaczyła, że będzie dążyć do powrotu przepisów dotyczących prawa jazdy, które obowiązywały przed 1997 rokiem w Wielkiej Brytanii.

W praktyce będzie to oznaczać, że każdy, kto pozytywnie zdał egzamin na prawo jazdy, automatycznie otrzyma dokument kategorii B+E, C1 i C1+B oraz D1 i D1+E.

Teoretycznie, nowe przepisy umożliwią zarówno obecnym, jak i nowym posiadaczom prawa jazdy, prowadzenie pojazdów użytkowych o masie między 3,5 t, a 7,5 t.

Głównym celem konsultacji rządowych będzie odszukanie korzyści ekonomicznych, które będą wynikać z poszerzenia grupy rekrutacyjnej dla średnich samochodów ciężarowych oraz minibusów.

Minister Grant Shapps podkreśla, że zwiększenie ilości chętnych do pracy w branży transportowej z pewnością wesprze wzrost gospodarczy, a wszystko to, dzięki znacznemu wzmocnieniu dotychczasowego łańcucha dostaw.

W szczególności w obecnym czasie, gdy cała Europa zmaga się z niedostateczną liczbą kierowców. Branża przewozowa jest niezwykle istotna dla całej gospodarki, dlatego pomysł brytyjskiego rządu może okazać się idealnym rozwiązaniem.

Reakcje w branży

Rozszerzenie uprawnień dla kierowców spotkało się z ogromnym zadowoleniem wśród liderów supermarketów, którzy pozytywnie przyjęli tę propozycję. Umożliwi ona zatrudnienie większej ilości kierowców i to bez potrzeby wykonywania dodatkowych testów.

Brytyjski tygodnik o profilu społeczno-politycznym „Sunday Times” przypomina, że zgodnie z najnowszymi danymi podanymi przez Transport Intelligence oraz Międzynarodową Unię Transportu Drogowego, w Wielkiej Brytanii brakuje ok. 80-100 tys. kierowców.

Chris Yarsley, który jest kierownikiem ds. regulacji transportu drogowego w organizacji branżowej Logistics UK, informuje, że od momentu, kiedy w 1997 roku wprowadzono wymóg związany z przeprowadzeniem dodatkowego testu, wielu członków organizacji zgłaszało ogromne trudności związane z rekrutacją nowych kierowców ciężarówek o masie do 7,5 t.

Największym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi, dlatego Logistics UK będzie brać udział w rządowych konsultacjach, na których przedstawi dowody na to, że w związku z rozszerzeniem uprawnień kierowców, nie ma zwiększonego ryzyka zachwiania bezpieczeństwa drogowego.

W ogólnym komunikacie Yarsley dodaje, że organizacja Logistics UK wykona dokładny przegląd wszystkich propozycji, które mają służyć poprawie standardów szkolenia poprzez utworzenie oficjalnego rejestru instruktorów oraz publikowanie otrzymanych wyników.

Dodał także, że mile widziane będą także inicjatywy, które wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jednak należy zwrócić uwagę na to, aby na dokładać dodatkowego obciążenia na przemysł.

Warto dodać, że jeszcze przed zaproszeniem do wzięcia udziału w rządowych konsultacjach, organizacja Logistics UK wysłała oficjalne pismo do władz.

W liście podkreśliła, że flota bezemisyjna, która jest coraz popularna na rynku, jest znacznie cięższa od tradycyjnych pojazdów spalinowych, przez co progi wagowe, które obowiązywały przed rokiem 1997, należy zmodyfikować, aby utrzymać wydajność floty.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>