Share This Post

Aktualności / Nieuws / Samochody ciężarowe / Środowisko

Niedorozwinięta infrastruktura dla paliw alternatywnych na drogach krajowych cz.2

Niedorozwinięta infrastruktura dla paliw alternatywnych na drogach krajowych cz.2

W tym artykule powracamy z tematem infrastruktury niezbędnej do rozwoju paliw alternatywnych w Polsce. Przedstawimy największe wyzwania stojące przed całą branżą, a także jakie zmiany są konieczne do zrealizowania.

Wyzwania

Warto pamiętać, że rozwój infrastruktury przeznaczonej dla paliw alternatywnych jest konieczny do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w naszym kraju. Z danych przedstawionych w raporcie Najwyższej Izby Kontroli (NIK) z roku 2020, niemal 90% linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia ma więcej niż 10 lat, natomiast aż 43% z nich ma już ponad 40 lat.

W przypadku linii niskiego napięcia sytuacja jest nieco lepsza, ponieważ 32% z nich eksploatowanych jest od ponad 40 lat. Oczywiście nie jest to dobra informacja w szczególności, że ponad 50% stacji i rozdzielni zostało oddanych do użytku 30 lat temu.

NIK podkreśliła w swoim raporcie, że rozwój infrastruktury ładowania nie nadąża za wzrostem popytu na pojazdy z napędem elektrycznym.

Uczestnicy spotkania pochodzący z wielu organizacji branżowych zaznaczyli, że najważniejszym wyzwaniem będzie usprawnienie rozbudowy przyłączy energetycznych.

Ważne będzie również zapewnienie większej dostępności do punktów ładowania i skrócenia czasu, jaki potrzebny będzie do naładowania pojazdu, który obecnie jest jednym z utrudnień dla pojazdów elektrycznych poruszających się na dłuższych trasach.

Oczywiście ogromnym wyzwaniem będzie osiągnięcie wszystkich celów AFIR, które dotyczą mocy ładowania pojazdów na poszczególnych stacjach. Obecne stacje, znajdujące się na MOP-ach mają moc ładowania 50 kW, 100 kW lub 150 kW.

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zwracają uwagę, że mimo wielu działań, dzięki którym udało się zwiększyć wyżej wymienione moce, to nadal pojawiają się trudności, przez które trudno będzie nam sprostać założeniom AFIR.

W dalszej części wypowiedzi wskazują, że do największych barier zaliczyć można długi proces otrzymania warunków przyłączenia przez dzierżawców, ogromny koszt przyłączy, a także samo położenia MOP-ów, które może nie być zbyt atrakcyjne dla potencjalnych dzierżawców.

Wszystkie wymienione wyżej wyzwania mogą sprawić, że oczekiwania UE dotyczące rozwoju paliw alternatywnych nie zostaną w pełni zrealizowane.

Niestety na naszą niekorzyść jest tutaj również bardzo krótki czas, który został określony przez AFIR, aby zapewnić wszystkie wskazane parametry tej infrastruktury.

Podczas prowadzonych dyskusji pojawiła się propozycja stworzenia hubów ładowania, które zlokalizowane będą na drogach krajowych i umożliwią jednoczesne ładowanie wielu pojazdów.

Jest to propozycja, która wychodziłaby na przód zmianom, jakie zachodzą w branży motoryzacyjnej, ponieważ coraz częściej przy rozwoju flot stawia się na takie właśnie rozwiązania.

Ważne jest jednak to, aby zmniejszyć koszty inwestycji związanych z infrastrukturą paliw alternatywnych, które są ogromne, ale jednocześnie niewspółmierne do korzyści, które z niej wynikają.

W trakcie dyskusji Joanna Lech z Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaznaczyła, że rozwój rozwiązań wodorowych powinien już teraz znaleźć się w planach rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i być na równi z elektromobilnością.

Transport ciężarowy

Ogromnym wyzwaniem pod względem rozwoju rynku paliw alternatywnych w naszym kraju będzie przewóz towarów. Obecnie branża transportu ciężkiego wymaga transformacji energetycznej. Czas, w którym uda się to osiągnąć, z pewnością wpłynie na Polską gospodarkę, a także naszą pozycją w Europie.

W CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) zarejestrowanych jest nieco ponad 3,6 mln pojazdów ciężarowych, a mimo to zaledwie 2,5 mln z nich ma status aktywny, to i tak będzie to ogromne wyzwanie.

Aktualnie na stacjach MOP I kat. znajdują się przeważnie punkty do ładowania o mocy 22 kW i 50 kW, a to z pewnością nie jest wystarczająca moc dla potrzeb pojazdów ciężarowych.

Potrzebne zmiany

Uczestnicy spotkania niemal jednogłośnie stwierdzili, że najważniejszym aspektem poprawy obecnej sytuacji byłoby stworzenie rządowego programu budowy infrastruktury paliw alternatywnych.

Z pewnością pomoże on wskazać konkretny kierunek działań, a także określi najważniejsze założenia i cały harmonogram działań.

Niezbędne będzie również wskazanie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za cały proces rozwoju infrastruktury dla paliw alternatywnych. Dodatkowo niezbędne będzie również określenie programu dofinansowania przeznaczonego dla podmiotów, które będą realizować te inwestycje.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>