Share This Post

Aktualności / Redakcyjny / Samochody ciężarowe

Dynamika eksportu nieco wyhamowała

Dynamika eksportu nieco wyhamowała

Wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą znacząco przyczyniła się do spowolnienia rozwoju naszego rodzimego eksportu, jednak na całe szczęście nie udało się go jeszcze zatrzymać.

Analitycy z Ministerstwa Rozwoju i Technologii prognozują, że w tym roku, pomimo wielu przeciwności i zachwianych łańcuchów dostaw, a także rosnących kosztów zarówno surowców, jak i pracy, nastąpi wzrost eksportu.

Pomocne będą zapewne wszelkie działania wspierające eksport, a także poszukiwanie innych, nowych rynków zbytu dla naszych rodzimych towarów. Oczywiście nadal trwają prace przygotowawcze do wznowienia eksportu na Ukrainę.

Tomasz Salomon, który jest zastępcą dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii zaznacza, że wszelkie czynniki mające wpływ na zaburzenie bezpieczeństwa biznesu międzynarodowego, wpływają również na polskich przedsiębiorców.

Bardzo często ich działalność nastawiona jest na eksport, co powoduje, że jest ona mocno powiązania z zagranicznymi rynkami, dlatego wszystko, co dotyczy zachwiania łańcuchów dostaw oraz rosnących cen towarów, wpływa na ich funkcjonowanie.

Na szczęście polskie firmy znane są ze swojej elastyczności i dostosowywaniu się do nawet najtrudniejszych warunków i sytuacji kryzysowych.

Opierając się danych pozyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wiemy, że w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku, eksport towarów polskich firm opiewał na wartość 487 mld zł. Warto tutaj podkreślić, że jest to wynik wyższy o ponad 17% niż w 2021 roku.

W pierwszym kwartale 2022 roku wzrost eksportu był nieco wyższy i wyniósł 18%. Tomasz Salomon podkreśla, że branże, które dominowały to przede wszystkim przemysł maszynowy i sektor IT. Obie branże są już tradycyjnymi motorami napędowymi naszego rodzimego eksportu.

Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii zaznacza, że bardzo trudno przewidzieć jak będzie wyglądać wielkość eksportu w przyszłości, ponieważ nie wiadomo jak rozwinie się sytuacja na rynkach międzynarodowych.

Prognozuje się jednak, że może mieć miejsce spowolnienie tempa wzrostu naszego eksportu. Będzie ono trwało dopóty, dopóki utrzymywać się będzie niepewność na rynkach międzynarodowych.

Największy udział w całym eksporcie, bo aż 88,1% Polska ma z krajami rozwiniętymi, w tym ponad 76% z krajami należącymi do Unii Europejskiej. Warto również zaznaczyć, że z tymi państwami mamy saldo dodatnie, co oznacza, że eksport jest na wyższym poziomie niż import.

Najwięcej towarów z Polski trafia do Niemiec

Największym odbiorcą polskich towarów są oczywiście niezmiennie Niemcy, do których trafia 27,8% naszego eksportu. Na drugim miejscu znajdują się Czechy, do których trafia 6,6% eksportu, na kolejnym miejscu jest Francja z udziałem 5,8% i Wielka Brytania (5,1%).

Warto zaznaczyć, że udział Czech i Wielkiej Brytanii w porównaniu z rokiem 2021 nieco się zwiększył, natomiast zmalał udział Francji i Niemiec.

Innym krajem, który odnotował wzrost udziału w naszym eksporcie, są Stany Zjednoczone, które są jednym z 10 największych importerów naszych rodzimych towarów. Rok temu, udział USA wynosił 2,5%, natomiast w tym roku jest to 3,1%.

Tomasz Salomon zaznacza, że rynek Stanów Zjednoczonych jest niezwykle ciekawy i bardzo dynamicznie się rozwija. Do równie interesujących rynków należą te z Bliskiego Wschodu, których rozwój zawdzięczać można przede wszystkim dobrze poprowadzonej promocji na Expo w Dubaju.

Zastępca dyrektora informuje, że w przyszłości planowana jest również promocja na Expo w Japonii, co może okazać się doskonałym impulsem do rozwoju  eksportu na tamtejszy rynek lub pozostałe rynki dalekowschodnie.

Wznowienie eksportu do Ukrainy

Warto dodać, że Ministerstwo razem z Polską Agencją Inwestycji i Handlu prowadzi działania, które mają przygotować nas do wznowienia eksportu na Ukrainę.

W czerwcu rozpoczęto poszukiwania firm, które byłyby zainteresowane powrotem na tamtejszy rynek, a także udziałem w odbudowie ukraińskiej gospodarki.

Pierwszy etap polega na konsultacjach, w których wezmą udział polscy przedsiębiorcy. Jednym z warunków uczestnictwa będzie brak współpracy z Rosją i Białorusią, które są objęte sankcjami.

Od 13 czerwca ponownie uruchomiono możliwość ubezpieczenia w KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych) sprzedaży towarów i usług do Ukrainy.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>