Share This Post

Aktualności / Nieuws / Redakcyjny

Odbicie na rynku pojazdów ciężarowych. Przewoźnicy ruszyli na zakupy

Odbicie na rynku pojazdów ciężarowych. Przewoźnicy ruszyli na zakupy

Na podstawie danych dotyczących rejestracji pojazdów ciężarowych śmiało możemy powiedzieć, że jest to już drugi z kolei miesiąc, w którym odnotowuje się więcej rejestracji, niż rok temu. Niestety, nie są to jeszcze ilości, które pozwolą nadrobić straty z wcześniejszych miesięcy.

Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że w czerwcu bieżącego roku zarejestrowano łącznie 2911 samochodów użytkowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. Oznacza to, że ich ilość wzrosła o niemal 9% w stosunku do 2021 roku.

Przyczyną wzrostu, jest z pewnością dość wyraźny skok sprzedaży nowych pojazdów ciężarowych. W poprzednim miesiącu sprzedanych zostało 2802 samochodów, czyli o ponad 11% więcej niż rok temu.

Warto wspomnieć, że czerwcowy wynik stał się drugim co do wielkości wynikiem tego miesiąca w historii od 2019 roku.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, czerwiec był już drugim z kolei miesiącem, w którym rosła liczba rejestracji. Jest to wyraźne odbicie od zdecydowanie słabszych miesięcy z początku roku, gdzie nowych rejestracji było mniej niż w analogicznym czasie w 2021 roku.

Co ciekawe, we wcześniejszym okresie między listopadem 2020 roku a styczniem 2022 roku, ilość rejestracji utrzymywała się zawsze na plusie.

Wśród czerwcowych rejestracji największą część stanowią pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, których było aż 2559 sztuk. Jest to o ok. 10% więcej niż w 2021 roku, natomiast o prawie 6% mniej niż w poprzednim miesiącu.

Skupiając się na markach pojazdów, to najpopularniejsze były samochody marki DAF, których było 605 sztuk. Nieco mniej, bo 558 pochodziło od niemieckiego producenta Mercedes-Benz, a szwedzkiego koncernu Volvo 540 sztuk.

Półrocze na minusie

Niestety, pomimo dobrych wyników w maju i czerwcu, nie udało się osiągnąć dodatniego wyniku dla całego półrocza. W pierwszej połowie bieżącego roku było 15610 nowych rejestracji samochodów z kategorii pojazdów ciężarowych, czyli o 2,5% mniej niż w 2021 roku.

Na brak sukcesu z pewnością miały wpływ wyniki z lutego, marca i kwietnia, kiedy to odnotowano wyraźne spadki (luty 16,5%, marzec 17,5%, kwiecień 15,8%).

Tak jak podaliśmy wyżej, w pierwszym półroczu łącznie zarejestrowano 15610 pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 t. Największą grupę stanowiły ciągniki siodłowe, których zarejestrowano 11718 sztuk. Liczba jest o 739 pozycji mniejsza niż sprzed roku, czyli o 5,9% mniej.

Rejestracja pojazdów używanych

Na podstawie danych wiemy, że w czerwcu 2022 roku zarejestrowano dodatkowo 2387 egzemplarzy pojazdów używanych o dmc powyżej 3,5 t, które zostały sprowadzone zza granicy. Niestety, w tym przypadku zauważalny jest zdecydowany spadek w porównaniu do poprzedniego roku, który wyniósł 18%.

Wśród rejestracji pojazdów używanych, największy odsetek stanowiły ciągniki siodłowe, których zarejestrowano 2188 sztuk, czyli o 19,6% mniej niż w 2021 roku.

Biorąc pod uwagę całe półrocze, to łącznie zarejestrowano 14778 pojazdów, których było o 18,9% mniejniż rok temu. Skupiając się wyłącznie na ciągnikach siodłowych, to w 2022 roku odnotowano zdecydowany spadek rejestracji aż o 23,1%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku.

Wyniki otrzymane z dwóch poprzednich miesięcy (maj, czerwiec), doskonale przedstawiają, jak bardzo niestabilny był rynek w pierwszym półroczu bieżącego roku.

Powodem tak zmiennej sytuacji jest istniejący już problem z dostępem półprzewodników, z którym branża motoryzacyjna musi zmierzać się już od ponad roku. Sytuacja na rynku nasiliła się po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą, co spowodowało, że pojawiły się również trudności z brakiem komponentów pochodzących z Ukrainy i Rosji.

Niestety, eksperci są zgodni, z tym, że pomimo większej liczby rejestracji odnotowanych w maju i czerwcu, to perspektywa na kolejne miesiące, nie jest wcale optymistyczna.

Na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), koniunktura w transporcie i gospodarce magazynowej ukształtowała się na poziomie -5,7 pkt. w stosunku do -6,1 pkt. w maju i +5,9 pkt. w czerwcu 2021 roku, przy średniej -0,4 pkt.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>