Share This Post

Aktualności / Nieuws / Redakcyjny

Kolejna rewolucyjna zmiana wprowadzona w związku z Pakietem Mobilności

Kolejna rewolucyjna zmiana wprowadzona w związku z Pakietem Mobilności

Od 29 maja bieżącego roku weszły w życie kolejne zmiany krajowych przepisów, które były konieczne, aby przystosować je do postanowień zawartych w Pakiecie Mobilności.

Zmiany dotyczą przede wszystkim Ustawy o czasie pracy kierowców, a dokładnie art. 25 tego dokumentu, który informuje, że prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców jest jednym z najważniejszych obowiązków wszystkich pracodawców.

Po wprowadzonej zmianie treść tego artykułu będzie informować, że prowadzenie rejestru czasu pracy jest po to, aby prawidłowo obliczyć wysokość wynagrodzenia oraz dodatkowych świadczeń, jakie należą się kierowcy za wykonaną pracę.

Poniżej przedstawiamy zestawienie, dotyczące informacji, jakie powinna uwzględniać prowadzona ewidencja pracy kierowcy od 29 maja:

  • ilość przepracowanych godzin pracy, z zaznaczeniem dokładnego rozpoczęcia i zakończenia pracy,
  • ilość przepracowanych godzin w nocy,
  • ilość nadgodzin,
  • ilość godzin dyżuru, z zaznaczeniem dokładnego rozpoczęcia i zakończenia oraz określeniem rodzaju dyżuru,
  • wykaz dni wolnych wraz z powodem ich udzielenia,
  • wykaz zwolnień od pracy,
  • wykaz usprawiedliwionych nieobecności,
  • wykaz nieusprawiedliwionych nieobecności.

Warto pamiętać, że przy podawaniu tych informacji, konieczne jest uwzględnienie zapisów na wykresówkach, danych na kartach kierowcy i tachografie, a także pozostałych dokumentów, które mogą potwierdzić czas oraz rodzaj wykonywanej przez kierowcę pracy.

W jakiej formie pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję?

Zgodnie ze zmianą zawartą w art. 25, pracodawca od czerwca ma obowiązek prowadzenia rejestru czasu pracy kierowców w wybranej przez siebie formie: elektronicznej lub papierowej.

Warto wspomnieć, że ustawa nie wskazuje jednak zasad dotyczących przechowywania prowadzonych ewidencji, a także, w jaki sposób należy je zabezpieczać. W tej sytuacji, jeśli dane zagadnienie nie jest zawarte w ustawie, należy zwrócić uwagę na przepisy zawarte w kodeksie pracy i aktach wykonawczych.

W tej dokładnej sytuacji, o której mówimy, będzie to Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r., dotyczącego dokumentacji pracowniczej.

Jak długo pracodawca musi przechowywać opracowane ewidencję czasu pracy kierowców?

Wprowadzone zmiany sprawiają, że czas przechowywania ewidencji czasu pracy przez pracodawców, ulegnie znacznemu wydłużeniu. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, okres przetrzymywania wynosił 3 lata.

Obecnie, pracodawca będzie mieć obowiązek przechowywania rejestru pracy kierowców przez okres aż 10 lat. Dodatkowo pracownik w każdym momencie ma możliwość wnioskowania do swojego pracodawcy o udostępnienie informacji związanych z ewidencją.

Kiedy nie ma obowiązku ewidencjonowania godzin pracy?

Oczywiście nadal istnieje grupa kierowców, wobec których nie ma obowiązku ewidencjonowania godzin pracy. Należą do niej pracownicy objęci zadaniowym trybem pracy, a także ci, którzy otrzymują ryczałt za nadgodziny lub za pracę w porze nocnej.

Jednak zgodnie z nową treścią tego przepisu, kierowcy, których dotyczy ten wyjątek, mają obowiązek prowadzenia indywidualnych kart ewidencyjnych dotyczących nieobecności pracownika w pracy, z zaznaczeniem powodu i wymiaru.

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców w maju?

Zmiany wchodzą w życie z dniem 29 maja 2022 roku, co oznacza, że do tego dnia, ewidencja powinna być prowadzona na dotychczasowych zasadach, natomiast ostatnie trzy dni miesiąca powinny uwzględniać już wprowadzone zmiany.

2022 rok — co zmieniło się w przepisach dotyczących czasu pracy kierowców do tej pory?

Oczywiście opisywana zmiana, nie jest pierwszą w tym roku, która dotyczyła czasu pracy kierowców. Już na samym początku roku zmieniły się przepisy, dotyczące pracy w porze nocnej, z których wynika, że kierowca nie może pracować w nocy więcej niż 10 godzin pomiędzy dwoma kolejnymi okresami odpoczynku dziennego lub tygodniowego i dziennego czasu odpoczynku.

Kolejna zmiana została wprowadzona z dniem 1 marca i dotyczyła warunków wynagrodzenia kierowców, również tych samozatrudnionych.

Zgodnie z nią, na wysokość wynagrodzenia nie mogły wpływać takie czynniki jak: ilość przejechanych kilometrów, szybkość dostawy lub ilość przewiezionego ładunku, jeśli mogłoby to zagrażać ogólnemu bezpieczeństwu w ruchu drogowym lub byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

Zmiana została zawarta w Ustawie o czasie pracy kierowców, a dokładnie w art. 26. Warto zaznaczyć, że za naruszenie tego przepisu, kierowca może otrzymać karę w wysokości 800 złotych.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>