Share This Post

Aktualności / Nieuws / Redakcyjny

Co przyciąga kierowców do zawodu?

Co przyciąga kierowców do zawodu?

Zapewne wielu z Was, zastanawia się, co tak naprawdę zachęca do rozpoczęcia pracy, jako zawodowy kierowca?

Badania ankietowe przeprowadzone przez Grzegorza Kaczmarczyka, które zostały zlecone przez Polski Instytut Transportu Drogowego (PITD), pokazują, że do tego zawodu najbardziej przyciągają bardzo atrakcyjne zarobki, a także sama możliwość spędzenia czasu za kółkiem.

W dalszej części bardziej szczegółowo przeanalizujemy wyniki tych badań, dzięki czemu poznamy atrakcyjne strony tej profesji, a także co powinni uwzględnić właściciele firm transportowych, aby zmotywować swoich pracowników do pracy.

Skład grupy badawczej

Kierowcy, którzy brali udział w badaniu, to przede wszystkim mężczyźni, którzy stanowili aż 95,3% grupy. Ankietowani należeli do wszystkich kategorii wiekowych, jednak zdecydowana większość należała do osób poniżej 30 roku życia, stanowiąc 52,3% całej próby.

Najmniejszą grupą byli kierowcy z przedziału wiekowego między 41, a 45 rokiem życia (5,8%). Najstarszą grupą byli kierowcy, mający powyżej 50 lat, których było 16,3%.

W ankiecie znajdowało się również pytanie dotyczące stanu cywilnego kierowców, ponieważ może mieć to duże znaczenie ze względu na długie wyjazdy, które występują w szczególności w przewozach międzynarodowych, i mogą wpływać na rezygnację, bądź wybór tego zawodu.

52,3% ankietowanych jest stanu wolnego, natomiast 41,9% to osoby będące w związku małżeńskim. Co ciekawe zaledwie 5,8% kierowców było rozwiedzionych.

Kierowca zawodowy to bardzo interesująca praca

Oczywiście trudno zaprzeczyć, że zawód kierowcy należy do bardzo ciekawych zajęć, szczególnie w opinii samych kierowców. Duża część z nich, bo aż 35,6% wybrała tę profesję ze względu na samo zamiłowanie do prowadzenia pojazdów.

Motywatorami stały się także czynniki ekonomiczne, czyli bardzo atrakcyjne zarobki, które zaznaczyło aż 21,1% kierowców, co sprawiło, że był to drugi najistotniejszy czynnik, wpływający na podjęcie pracy, jako kierowca.

Na trzecim miejscu uplasowała się możliwość łatwego znalezienia pracy, którą wybrało 20% całej próby.

Innym bodźcem, który wpłynął na decyzję o rozpoczęciu pracy w transporcie była możliwość podróżowania i zwiedzania innych krajów, którą wskazało 12,8% ankietowanych.

Ostatnim motywatorem były elastyczne godziny pracy, który zaznaczyła zaledwie 8,9% truckerów.

Pieniądze mniej ważne, dla osób będących w związkach

Ciekawe jest to, że pieniądze jako czynnik motywujący do podjęcia pracy w transporcie częściej wskazywały osoby niebędące w związku małżeńskim (33,7%), niż osoby będące w związkach sformalizowanych (10,5%).

Mimo wszystko najważniejszym aspektem dla pierwszej grupy było samo zamiłowanie do jazdy, które wskazało aż 41,9% badanych, natomiast wśród drugiej grupy ten czynnik zaznaczyło 30,2%.

Biorąc pod uwagę przedział wiekowy kierowców, bardzo wyraźnie widać, że najmłodsza grupa kierowców (18-24 lata) wybrała ten zawód ze względu na pasję do jeżdżenia oraz prowadzenia pojazdu (85,7%). Oczywiście bardzo ważne były również zarobki, jakie oferuje branża transportowa (76,2%).

Starsi wolą zwiedzać

Dla kierowców będących w grupie wiekowej 41-45 lat bardzo ważne jest, że dzięki tej pracy mogą podróżować i poznawać ciekawe miejsca. Ten czynnik zaznaczyło aż 70% kierowców należących do tej grupy.

Drugim bardzo ważnym dla nich aspektem była również możliwość elastycznych godzin pracy.

Mnogość ofert pracy jest atrakcyjne dla kobiet

Tak jak wspominaliśmy na początku, w badaniu brali udział głównie mężczyźni, jednak znalazła się także niewielka liczba kobiet, jednak trudno na podstawie wyników, tak małej grupy uogólnić poglądy wszystkich truckerek.

Dodamy, jednak, że połowa kobiet pracujących w transporcie zaznaczyła, że największym motywatorem do podjęcia tej pracy był szeroki zakres ofert pracy w branży TSL.

Równie ważna, jest dla nich możliwość podróżowania, którą wskazało także 50% przebadanych kobiet. Praca jako kierowca z pewnością daje okazję do poznawania nowych i ciekawych miejsc.

Wyniki przydatne dla przewoźników

Badania, a właściwie ich wyniki przedstawiają najważniejsze potrzeby w zależności od poszczególnych grup kierowców. Taka informacja może być bardzo ważna dla właścicieli firm transportowych, którzy będą tworzyli systemy motywacyjne w swoich firmach.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>