Share This Post

Aktualności / Redakcyjny / Samochody ciężarowe

Nowe wymogi dla przewoźników drogowych od 21 maja 2022 r.

Nowe wymogi dla przewoźników drogowych od 21 maja 2022 r.

Z dniem 21 maja 2022 roku wejdą w życie kolejne przepisy związane z europejskim Pakietem Mobilności. Dotyczyć one będą przedsiębiorców, którzy zajmują się realizacją przewozów międzynarodowych przy wykorzystywaniu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony.

Warto zaznaczyć, że takie pojazdy stanowią ponad 70% wszystkich ciężarówek, które zostały zarejestrowane na terenie Polski.

Od 21 maja przewoźnicy mają obowiązek posiadania zdolności finansowej, a jednym z dokumentów potwierdzających taki fakt, może być polisa OC zawodowej przewoźnika drogowego (OCZPD).

Nowe wymagania związane ze wdrażaniem Pakietu Mobilności

Na podstawie raportu sporządzonego przez Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska (ZPTIP) – „Transport drogowy w Polsce 2021+”, wynika, że w Polsce działa obecnie około 125 tys. firm przewozowych. Stanowią one aż 6,6% wszystkich podmiotów, które zarejestrowano w naszym kraju.

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, nowe przepisy będa obowiązywać wyłącznie przedsiębiorców, którzy w swojej flocie posiadają pojazdy ciężarowe o dmc poniżej 3,5 tony i realizują przewozy międzynarodowe.

Od 21 maja wszystkie firmy wykonujące przewozy międzynarodowe za pośrednictwem samochodów lub zespołu pojazdów o dmc między 2,5 t, a 3,5 t będą zobowiązane do posiadania zezwolenia lub licencji wspólnotowej.

Samochody dostawcze, jak TIR-y

Zezwolenie lub licencja pozwalająca na realizację przewozów międzynarodowych wydawana jest przez starostę właściwego do miejsca siedziby firmy, lub Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Na podstawie danych podanych przez organizację TLP (Transport i Logistyka Polska), w 2021 roku w naszym kraju znajdowało się ok. 38 tys. przewoźników, którzy posiadają niezbędne dokumenty pozwalające na realizację międzynarodowego transportu towarów.

Do tej pory z obowiązku posiadania takich dokumentów byli przewoźnicy, którzy wykonywali przewozy za pomocą pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony. Nowe przepisy, które będą obowiązywać od 21 maja, obniżą ten limit do masy 2,5 tony.

Nowe przepisy sprawią, że przewoźnicy realizujący przewozy za pomocą lżejszych pojazdów będą musieli spełnić takie same wymagania jak ci, którzy przewozy wykonują samochodami o wyższej wadze.

Przepisy określają jeden wyjątek, wyłączony z tego obowiązku. Są to przewozy osobowe poniżej 9 osób, wykonywane pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Wymóg potwierdzenia zdolności finansowej

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy, których dotyczyć będzie ta zmiana, będą mieli obowiązek przedstawiania rocznych sprawozdań finansowych, które będą poświadczone przez osobę do tego upoważnioną.

Wówczas koniecznie będzie udowodnienie zdolności finansowej, czyli posiadanego kapitału lub rezerwy środków o łącznej wysokości minimum 1800 euro na pierwszy wykorzystywany samochód i 900 euro na każdy kolejny pojazd.

Potwierdzić zdolność finansowa, może również za pomocą przedstawienia gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, przy czym organ wydający takie zezwolenie musi wyrazić na to zgodę.

Natomiast przedsiębiorstwa, które zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie mają obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań, będą również mogły potwierdzić swoją zdolność poprzez ubezpieczenie lub gwarancję bankową, jednak nie ma konieczności, aby organ wydający zezwolenie wyraził na to zgodę.

Katarzyna Miecińska z CUK Ubezpieczenia wyjaśnia, że Polisa OCZPD, która ma być zgłoszona jako dokument potwierdzający zdolność finansową, musi obowiązkowo zabezpieczyć pojazdy, które zostały zgłoszone do zezwolenia.

W dalszej wypowiedzi podkreśla również, że polisa musi zawierać informację dotyczącą liczby pojazdów, jakie mają zostać objęte zabezpieczeniem.

Polisa OC nie jest obowiązkowa, ale czy może być konieczna?

Polisa OC zawodowej przewoźnika drogowego jest ochroną, która kierowana jest do przewoźników, którzy posiadają ważną licencję, zezwolenie lub dla tych, którzy są w trakcie ubiegania się o dokumenty zezwalające na realizację transportu drogowego.

Mimo tego, że według krajowego prawa oraz konwencji CMR jest to ubezpieczenie całkowicie dobrowolne, to jednak określenie polisy, jako jednego z kryteriów, które może potwierdzić stabilność finansową, może wielu z nas uświadomić, że odgrywa ona bardzo istotną rolę dla trwałości i bezpieczeństwa rozwoju.

Katarzyna Miecińska zaznacza, że polisa OCZPD stosowana jako potwierdzenie zdolności finansowej, ma znacznie więcej korzyści niż gwarancja bankowa, ponieważ może ona stanowić bardzo ważny element prawidłowego zarządzania ryzykiem w branży transportowej.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>