Share This Post

Aktualności / Redakcyjny / Technologia

Kolejny kraj wdraża system monitorowania przewozów – Surowe kary za złamanie

Kolejny kraj wdraża system monitorowania przewozów – Surowe kary za złamanie

Rumuński rząd ma zamiar wdrożyć w życie system służący do monitorowania przewozu wrażliwych towarów na terytorium kraju, czyli takich, które posiadają wysokie ryzyko podatkowe.

System RO e-Transport został opracowany przez Ministerstwo Finansów z Rumunii we współpracy z Krajową Agencją Administracji Skarbowej oraz Rumuńskiego Urzędu Celnego.

Według informacji podanej przez tamtejszy rząd, nowy system zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022. Warto także wspomnieć, że kary z pewnością będą odczuwalne dla firm, ponieważ mogą one sięgać nawet do 100 tys. lei (ok. 94 tys. zł).

Większa kontrola nad podatkami

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, system RO e-Transport został stworzony po to, aby zwiększyć pobieranie podatków oraz opłat, które powinny być wpłacane do budżetu państwa, a także w celu walki z nielegalnymi przewozami towarów.

Co ciekawe rumuński system jest niemal odpowiednikiem naszego rodzimego systemu SENT, który został wprowadzony przez rząd kilka lat temu.

Poprzez stworzony system, rumuńskie władze chcą kontrolować przewozy takich towarów jak: odzież i obuwie, alkohol, owoce, warzywa, a także surowce i produkty mineralne.

Nieprzestrzeganie przepisów od 1 lipca będzie karane wysokimi grzywnami, które mogą wynieść:

  • do 50 tys. lei, czyli ok. 47 tys. zł w przypadku osób fizycznych,
  • do 100 tys. lei, czyli ok. 94 tys. zł dla firm.

Oczywiście, wszystkie nielegalnie przewożone produkty, zostaną skonfiskowane przez odpowiednie służby.

Transporty pod szczególną kontrolą

Transporty, które będą w szczególności kontrolowane, to te, które mają swój początek lub koniec na terenie Rumunii.

Dodatkowo monitorowane będą także transakcje transgraniczne, które rozpoczynają lub kończą się w tym kraju (import, eksport, dostawa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe), a także te, które choćby w części odbywają się na terenie tego kraju, czyli tranzyt.

Operacje transportowe, które będą należeć do powyższych kryteriów, powinny na samym początku zarejestrować się w nowym systemie, aby otrzymać unikatowy kod ITU, który zostanie wygenerowany automatycznie po rejestracji.

Przewoźnik, który będzie realizował dany przewóz, musi mieć przy sobie otrzymany kod ITU przez cały czas trwania operacji, bez znaczenia, czy będzie on w formie fizycznej, czy elektronicznej. Dodatkowo musi on także posiadać całą niezbędną dokumentację dotyczącą przewozu ładunku o wysokim ryzyku fiskalnym.

Obowiązek deklarowania danych w systemie RO e-Transport

Taki obowiązek oświadczenia spoczywa nadawcy lub odbiorcy, który zarejestrowany jest w DVI, w przypadku przywozu lub w DVE przy wywozie ładunków o wysokim ryzyku podatkowym, które są elementem przewozów związanych z eksportem lub importem.

Takie zobowiązanie powinni wykonać także wszyscy rumuńscy beneficjenci, którzy nabywają wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub rumuńscy dostawcy wewnątrzwspólnotowi dostarczający towary o wysokim ryzyku fiskalnym.

Deklarację musi także złożyć magazyn znajdujący się na terenie Rumunii, w którym następuje załadunek lub rozładunek towarów posiadających wysokie ryzyko podatkowe i będących przedmiotem transakcji wewnątrzwspólnotowej.

Dotyczy to także ładunków, które są załadowywane na terenie Rumunii i są częścią międzynarodowej operacji transportowej. Władze mają tutaj na myśli przewozy, w których Rumunia nie jest miejscem początkowym ani końcowym, ponieważ zdarzają się sytuacje, w których towar jest tylko w częściowo ładowany w jednym kraju, a częściowo w drugim.

Warto zaznaczyć, że zgłoszenie takiego transportu w systemie RO e-Transport powinno zostać złożone stosunkowo wcześnie i musi nastąpić przed wjazdem na teren Rumunii. Przewoźnik może wprowadzić pewne modyfikacje danych, ale tylko do momentu przekroczenia rumuńskiej granicy.

W przypadku, gdy transport rozpoczyna się na terenie Rumunii, to dane mogą być zmieniane wyłącznie do czasu rozpoczęcia operacji transportowej.

Oczywiście tak jak w każdym podobnym systemie, znajdują się także wyjątki, które nie muszą dokonywać rejestracji w RO e-Transport. Należą do nich transporty realizowane:

  • placówek dyplomatycznych,
  • sił zbrojnych pochodzących z innych krajów członkowskich, w tym także NATO,
  • organizacji międzynarodowych.

System RO e-Transport kontroluje kilka informacji dotyczących transportu, są to:

  • dane odbiorcy i nadawcy,
  • informacje dotyczące przewożonego ładunku (ilość, nazwa, wartość),
  • miejsce załadunku i rozładunku,
  • kod ITU,
  • dane dotyczące środka transportu, którym jest realizowany przewóz.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>