Share This Post

Aktualności / Nieuws / Redakcyjny

Kwalifikacja kierowcy z opóźnieniem

Kwalifikacja kierowcy z opóźnieniem

Z dniem 6 kwietnia 2022 roku, weszły w życie przepisy, które mają uregulować proces, w którym można uzyskać lub odnowić uprawnienia niezbędne dla zawodowych kierowców. Obecnie, aby zdobyć powyższe zaświadczenia, kierowca ma obowiązek rejestracji w wydziale komunikacji.

Niestety, jak się okazało, Ministerstwo Infrastruktury w pewien sposób zablokowało możliwość uzyskania uprawnień przez kierowców, ponieważ rozporządzenie zostało opublikowane dopiero dnia 5 kwietnia wieczorem, w związku z tym starostwa z opóźnieniem podpisują umowy na nowy system z PWPW (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych).

Wskutek nowego rozporządzenia, ustawodawca wprowadził dodatkowe dokumenty, takie jak karta kwalifikacji kierowcy oraz profil zawodowego kierowcy. Dodatkowo zmienił się także cały proces obiegu tych dokumentów.

Inna jest także droga zapisu na szkolenia dotyczące możliwości wykonywania przewozów drogowych. Po pierwsze, aby móc rozpocząć kurs należy udać się do wydziału komunikacyjnego w celu utworzenia profilu zawodowego kierowcy. Dotyczy to zarówno osób udających się na kurs kwalifikacyjny, jak i kierowców chcących jedynie przedłużyć swoje już posiadane świadectwo zdobytych kwalifikacji.

Czym jest profil kierowcy zawodowego?

Jest to elektroniczny dokument, który tworzony jest w specjalnym systemie, który posiada wydział komunikacji. Zawiera on dane identyfikacyjne dotyczące osoby, która ubiega się o wpis kodu 95 do prawa jazdy, oznaczający posiadanie kwalifikacji do przewozu drogowego.

Oczywiście dokument nie jest tylko tworzony w systemie, ale także jest on tam na bieżąco aktualizowany i udostępniany innym urzędom. Wydawany jest przez starostę lub prezydenta miasta — w przypadku miast powiatowych.

Tak jak wspomnieliśmy na początku artykułu, PKZ jest to niezbędny dokument, aby rozpocząć kurs uprawniający kierowcę do realizacji przewozów drogowych, a także do przystąpienia do egzaminu, który należy zdać po zakończeniu kursu.

Profil kierowcy zawiera bardzo wiele ważnych informacji, m.in. o przebytych badaniach lekarskich oraz testach psychologicznych, czy posiadanych już kwalifikacjach zawodowych.

Ten elektroniczny dokument wskazuje także, jakiej kategorii prawa jazdy oraz rodzaju kursu on dotyczy. Należy także pamiętać, że przy rozpoczęciu szkolenia konieczne będzie podanie numeru PKZ.

Jak uzyskać profil kierowcy zawodowego?

Oczywiście na samym początku, należy przejść odpowiednie badania lekarskie oraz psychologiczne, które wykluczą jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne bądź psychiczne do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego.

Dalej, osoba musi udać się do odpowiedniego do miejsca zamieszkania wydziału komunikacji, w celu utworzenia profilu kierowcy zawodowego. Niezbędne będzie posiadanie: dokumentów potwierdzających odbycie badań lekarskich, pojedyncze zdjęcie do dokumentu, dowód potwierdzający tożsamość (paszport, dowód osobisty lub karta pobytu) oraz prawo jazdy.

Urzędy mają duże kłopoty

Niestety, wszystkie urzędy na szczeblu województwa, czyli ośrodki szkoleniowe, WORD-y oraz starostwa, zostały zobligowane do podpisania płatnych umów z jednostkami państwowymi. Umowy związane są z możliwością prowadzenia profilu kierowcy zawodowego. Warto zaznaczyć, że są one dopiero w trakcie zawierania.

Kłopotem dla kierowców może być również brak listy z potencjalnymi pytaniami, które mogą pojawić się na  egzaminie. Dodatkowo nie działa jeszcze system, umożliwiający zatwierdzenie przez starostę, programu szkoleń, który realizowany będzie przez ośrodki szkoleniowe.

Taka sytuacja spowodowana jest przede wszystkim zbyt późnym ogłoszeniem rozporządzenia, które miało miejsce 5 kwietnia 2022 roku. W związku z tym dopiero dzień później (6 kwietnia) możliwe było rozpoczęcie wdrażania nowych przepisów w życie.

Niestety, jest to już kolejna sprawa, w której władze testują cierpliwość zarówno kierowców zawodowych, jak i naszych rodzimych przedsiębiorców realizujących usługi z przewozów drogowych.

Jeszcze nie tak dawno cała branża transportowa z niecierpliwością czekała na wprowadzenie systemu e-TOLL, czy przepisów określających czas pracy kierowców, które powiązane były z Pakietem Mobilności.

Zapewne wielu z was pamięta, jak to było w przypadku zmian przepisów, które miały zostać wprowadzone w związku z unijnym pakietem. Tak naprawdę zostały one ogłoszone w ostatniej chwili, przez co przewoźnicy nie mogli się wcześniej do nich przygotować.

Po przeczytaniu tego artykułu większości z pewnością nasuwa się pytanie, czy zatem takie spowolnienie działania urzędników staną się normą?

Kolejna sprawa dotyczy wszystkich stowarzyszeń zrzeszających przewoźników z branży transportowej. Czy ich rolą nadal będzie udzielanie pomocy firmom członkowskim, a także przekazywanie wiedzy dotyczącej działalności przewozowej?

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>