Share This Post

Aktualności / Nieuws / Redakcyjny

Stawka 15 tys. zł na rękę dla kierowcy

Stawka 15 tys. zł na rękę dla kierowcy

Branża transportu drogowego odgrywa bardzo ważną rolę w polskiej gospodarce, ponieważ odpowiada za wytwarzanie niemal połowy PKB. Bazując na statystykach z poprzednich lat, można powiedzieć, że ten sektor stale się rozwija, średnio o 10% rocznie.

Niestety, przed całą branżą nastały bardzo trudne czasy i spore wyzwania, m.in. wchodzące w życie przepisy pakietu mobilności, brak dostatecznej ilości kierowców, bardzo restrykcyjne regulacje klimatyczne, a także wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą.

Pocieszający jest jednak fakt, że polska branża transportowa posiada bardzo silny fundament, który został wybudowany przez ostatnie lata, tak więc daje to dużą szansę na przezwyciężenie wszystkich problemów.

Kilka faktów o branży transportu drogowego w Polsce

Obecnie na terenie naszego kraju funkcjonuje ponad 125 tys. firm, z sektora transportu drogowego towarów. Warto dodać, że 38 tys. przedsiębiorstw posiada niezbędne licencje, konieczne do realizacji zleceń międzynarodowych. Tak duży udział tych firm daje duże możliwości rozwoju dla całej branży.

Od 2019 roku polskie przedsiębiorstwa transportowe stały się liderami na europejskim rynku przewozowym, kiedy to udało im się prześcignąć firmy niemieckie. Co ciekawe, w ciągu roku są w stanie wypracować łącznie ponad 300 mld tonokilometrów.

W kwestii zarobków, kierowcy pracujący w polskich firmach zajmujących się transportem międzynarodowym, przyzwyczajeni są już do stawek rzędu 7-11 tys. zł netto. Coraz częściej zdarzają się także wynagrodzenia w wysokości 15-16 tys. zł, dzięki czemu udało się już dogonić w tej kwestii kierowców z Niemiec.

Sytuacja firm transportowych w Polsce

5 kwietnia w Warszawie przedstawiono raport o tytule: „Transport drogowy w Polsce 2021+”. Dokument został wykonany na zlecenie stowarzyszenia Transport i Logistyka Polska, a głównym wykonawcą była firma analityczna SpotData, która korzystała także ze współpracy z organizacją. Warto dodać, że partnerami tego opracowania była firma Inelo i Grupa Wielton.

Wykonawcy tego opracowania, zaznaczają, że jest to raport, w którym przedstawiony jest aktualny stan polskiej branży transportowej, a także wyzwania, jakie przed nią stoją.

Podczas tworzenia opierano się przede wszystkim na danych statystycznych i analiz jednakowo z Polski, jak i z Europy. Dodatkowo brano pod uwagę sprawozdania finansowe stu największych firm w naszym kraju, przeprowadzono także badania na 115 przedsiębiorstwach, a także przeprowadzono rozmowy z ich przedstawicielami.

Maciej Wroński, który jest prezesem stowarzyszenia Transport i Logistyka Polska, podkreśla, że opracowany raport ma przedstawić całościowy obraz sytuacji panującej w branży transportowej, który zaprezentowany jest w postaci liczbowej.

Taka prezentacja pozwala politykom zapoznać się z faktyczną kondycją branży, a nie na subiektywnych opiniach przewoźników, które mogą prowadzić do błędnych wniosków, a także jeszcze bardziej ją pogrążyć.

125 tys. firm — branża krytyczna dla całej gospodarki

Tak jak wspominaliśmy na samym początku artykułu, w Polsce funkcjonuje ok. 125 tys. firm zajmujących się transportem drogowym towarów. Bardzo ważnym czynnikiem dla dalszego rozwoju branży jest międzynarodowy charakter firm transportowych, których jest w naszym kraju ok. 38 tys.

Niezwykle istotnym trendem na rynku jest powoli postępująca konsolidacja, która oznacza stopniowy wzrost znaczenia dużych i średnich przedsiębiorstw, kosztem tych najmniejszych, które obecnie stanowią większość wśród wszystkich przedsiębiorstw transportowych.

Warto zaznaczyć, że 150 największych firm generuje niemal 16% wszystkich przychodów branży transportu drogowego. Raport wykazuje, że przychody rosną średnio o 10% w ciągu roku, a marża oraz wskaźniki zadłużenia stale utrzymują się na stabilnym poziomie.

Na podstawie opracowania, można stwierdzić, że transport drogowy towarów należy do trzech największych branż w polskiej gospodarce, tuż obok handlu detalicznego i handlu hurtowego.

Udział tego sektora w polskim PKB wynosi 6%, jednak jego znaczenie dla całej gospodarki jest zdecydowanie większe. Bez transportu nie mogłyby prawidłowo funkcjonować inne branże, a w szczególności przemysł i handel.

Z raportu stworzonego przez SpotData oraz organizacji TLP wynika, że branża jest jedną z kryzysowych pozycji kosztowych dla gałęzi gospodarki, które wspólnie odpowiadają za 50% PKB w Polsce.

Dodatkowo przedsiębiorstwa transportowe realizują niemal 85% przewozów eksportowych, i zasilają budżet państwa podatkami w wysokości ponad 16 mld zł.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>