Share This Post

Aktualności / Redakcyjny / Samochody ciężarowe

Jest ustawa o pomocy dla transportu

Jest ustawa o pomocy dla transportu

W dniu 26 marca bieżącego roku, opublikowano ustawę z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Dokument prawny został opracowany i przyjęty przez Rząd w bardzo szybkim tempie, oczywiście z powodu zaognionej sytuacji panującej obecnie na terenie naszego wschodniego sąsiada.

Przepisy dotyczą zarówno przewozów zarówno drogowych, jak i kolejowych, a także całej dokumentacji, która jest stosowana i wymagana w transporcie. W nowej ustawie zawarto także cały przebieg procedur ich odnawiania przez organy Państwa Polskiego.

Maciej Wroński, który jest prezesem organizacji zrzeszającej polskich  przewoźników — Transport i Logistyka Polska, zaznacza, że większość przepisów odnosi się do przedsiębiorstw kolejowych oraz przewozów kolejowych.

Zgodnie z zapisem w ustawie, mają oni otrzymać pomoc od rządu, w zamian za straty i koszty, które są ponoszone w związku z wojną na Ukrainie i pomocą humanitarną dla tamtejszych obywateli.

Wyznaje również, że Rząd Rzeczpospolitej Polskiej nie uznał w żaden sposób licznych postulatów zgłaszanych przez związek Transport i Logistyka Polska, które dotyczyły przede wszystkim wsparcia polskich firm transportowych, których sytuacja jest obecnie dramatyczna.

Niestety, ciężko powiedzieć, co jest tego przyczyną, ponieważ firmy transportowe także biorą czynny udział w pomocy humanitarnej dla Ukrainy, być może są one nawet bardziej zaangażowane niż kolejarze.

Z wielu źródeł dobiegają nas przecież informacje o przewoźnikach, którzy oferują darmowe przewozy darów na teren Ukrainy, a także pomoc w transporcie uchodźców.

Wśród firm transportowych dominują głównie przedsiębiorstwa zaliczane do sektora małych  średnich przedsiębiorstw, które z pewnością bardziej odczują następstwa związane z konfliktem zbrojnym na Wschodzie, niż przedsiębiorstwa kolejowe, które najczęściej są bardzo dużymi spółkami ogólnokrajowymi.

W związku z trwającą wojną firmy transportowe mogą znacznie szybciej stracić zdolność do dalszego prowadzenia działalności, niż miałoby to miejsce w normalnej rzeczywistości, ale niestety, zdaniem Wrońskiego nie jest to jeszcze rozumiane przez Polski Rząd.

Oczywiście poza punktami dotyczącymi pomocy udzielanej branży kolejowej, w ustawie są zwarte także rozwiązania, które będą bardzo potrzebne w transporcie drogowym. Związane są one przede wszystkim z dokumentami używanymi w tej branży.

Zmiany w przepisach dotyczące polskich pracodawców transportu drogowego oraz zatrudnionych przez nich kierowców z Ukrainy

Jedna ze zmian zakłada automatyczne przedłużenie wszystkich świadectw kierowców, które straciły swoją ważność po 24 lutego 2022 aż do końca bieżącego roku.

Powyższy dokument jest wydawany przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego i jest obowiązkowym dokumentem, jaki powinien posiadać każdy kierowca, pochodzący spoza Unii Europejskiej, aby mógł pracować w pełni legalnie i realizować przewozy międzynarodowe.

Po zmianie przepisów przewoźnik nadal będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do GITD, natomiast procedury będą teraz bardzo uproszczone, dzięki czemu przedłużenie ważności dokumentu nie będzie wymagało tak długiego czasu oczekiwania.

Obecnie, aby wydać świadectwo kierowcy, nie jest wymagane spełnienie wszystkich wymogów, które obowiązywały do 24 lutego, teraz wystarczy wyłącznie oświadczenie przedsiębiorcy, że żadne z poprzednich warunków nie uległy do tej pory zmianie.

Ten przepis, który reguluje ustawa, obowiązuje od 24 lutego do końca 2022 roku.

Zmiany ważne dla ukraińskich kierowców

Ustawa zawiera punkt, który zawiesza 6-miesięczny okres, w którym kierowca może posługiwać się ukraińskim prawem jazdy na terenie Polski. Do tej pory, po tym okresie obowiązywała konieczność wymiany takiego dokumentu na polskie prawo jazdy, które nadawałoby uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.

W związku z tym przepisem kierowca z Ukrainy nie musi wymieniać swojego dotychczasowego dokumentu.

Dodatkowo w sytuacjach, gdy termin, na jaki wydano prawo jazdy upłynął, są one w dalszym ciągu uważane za ważne.

Kolejna zmiana dotyczy pojazdów, które zarejestrowane są na Ukrainie. Art. 15 ustawy zwalnia osobę prowadzącą taki pojazd z konieczności posiadania dokumentu, który potwierdza prawo do użytkowania pojazdu, który wymagany był podczas kontroli drogowych.

Zaznaczam, że powyższe przepisy również obowiązują w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>