Share This Post

Aktualności / Nieuws / Redakcyjny

Jak rozliczyć czas pracy kierowców w ramach Pakietu Mobilności?

Jak rozliczyć czas pracy kierowców w ramach Pakietu Mobilności?

Przepisy Pakietu Mobilności regulujące nowe zasady wyliczania wynagrodzenia kierowców obowiązują już od dwóch miesięcy. W tym artykule postaramy się przyjrzeć temu zagadnieniu i dowiemy się, czy dzięki nowym przepisom pensje kierowców są wyższe.

Na początku pokrótce przypomnijmy, czym jest Pakiet Mobilności – są to przepisy wprowadzone na obszarze Unii Europejskiej, których głównym założeniem jest wyrównanie szans rozwojowych firm transportowych działających na terenie UE, a także polepszenie warunków pracy kierowców.

Oczywiście w regulacjach wprowadzonych przez Komisję Europejską nie mogło zabraknąć wzmianki odnoszącej się ochrony środowiska naturalnego oraz poprawie bezpieczeństwa.

Zmiany w wynagradzaniu kierowców zawodowych

2 lutego 2022 roku weszły w życie przepisy Pakietu Mobilności, które zmieniają dotychczasowe zasady obliczania wynagradzania zawodowych kierowców. Od tego dnia, pensja nie może składać się ze stawki podstawowej i dodatków, na które składały się np. diety.

Zamiast tego należy stosować stawki, które odpowiadają minimalnym stawkom wynagrodzenia, obowiązującym w danym kraju. Oczywiście są to regulacje, które nie dotyczą wszystkich przewozów.

Jednym z rodzajów, w którym doszło do zmian, są przewozy kabotażowe, które są realizowane na obszarze jednego z krajów UE, poza Polską. Kolejnym rodzajem, są przewozy międzynarodowe, czyli przebiegające przez kilka krajów należących do UE.

Taki zabieg ma na celu wyrównanie warunków pracy oraz zarobków dla wszystkich zawodowych kierowców, którzy pracują w firmach transportowych i jeżdżą po europejskich drogach. Niestety, dla osób, które organizują takie przewozy, nowe przepisy oznaczają znacznie bardziej szczegółowe rozliczanie kierowców.

Jakie informacje są potrzebne do rozliczeń według Pakietu Mobilności?

W związku z wprowadzanymi przepisami przewoźnicy zmuszeni są do szczegółowego prowadzenia całej dokumentacji związanej z realizowaną pracą kierowców.

Do najważniejszych dokumentów należą raporty, które określają: godziny pracy i odpoczynku kierowcy, rodzaj realizowanego transportu, przebieg całej trasy (razem z dokładnym oznaczeniem miejsc przeładunków) oraz czas i miejsce przekraczania granic.

Są to bardzo ważne informacje, które tworzą niezbędną podstawę do prawidłowego obliczenia należnego wynagrodzenia. Oczywiście jest to dość czasochłonny proces, ponieważ należy wziąć pod uwagę bardzo wiele czynników.

Przygotowanie odpowiednich tabel z danymi wymaga częstej współpracy z kierowcą, a także pozyskiwania bieżących informacji z realizowanego przewozu. Wielu przewoźników wie, że czasami jest to wręcz niemożliwe i bardzo utrudnia pracę kierowcom.

Nasuwa się zatem pytanie, jak ułatwić rozliczanie pracy kierowców zgodnie z aktualnymi regulacjami?

Proces automatycznego pozyskiwania niezbędnych danych

Jedna z firm opracowała bardzo przydatne rozwiązanie, które może bardzo ułatwić pozyskiwanie danych i rozliczanie kierowców.

Każde przekroczenie granicy nie musi być już zaznaczane w tabelce, teraz wystarczy jedno kliknięcie w tachografie, aby ta informacja została zapisana. Podobnie dzieje się w przypadku czasu odpoczynku, załadunku, czy chociażby awarii.

Wszystkie w ten sposób zebrane dane są przesyłane przez systemy telematyczne do odpowiedniego oprogramowania, gdzie będą one przetwarzane i poddawane analizie.

Piotr Siła-Nowicki z firmy Logisat tłumaczy, że integracja tak wielu rozwiązań jest bardzo funkcjonalna i z pewnością ułatwi prowadzenie firmy transportowej. W jednym pakiecie można otrzymać funkcje, które umożliwią śledzenie pojazdu, komunikację z kierowcą, a także pozyskanie niezbędnych danych do prawidłowego rozliczenia przewozu.

W dalszej części wypowiedzi zaznacza, że możliwe jest także wygenerowanie raportów, dzięki którym można łatwo sprawdzić, ile paliwa spalają poszczególne pojazdy, który z kierowców jeździ najefektywniej oraz w jaki sposób obliczyć wynagrodzenie.

Specjalistyczne raporty podstawą rozliczeń z kierowcami

Najnowsze rozwiązanie, które pojawiło się w ofercie firmy Logisat, umożliwia generowanie raportów, które są powiązane z regulacjami Pakietu Mobilności. Nowe narzędzia pobierają podstawowe dane z urządzeń telematycznych, które znajdują się w pojazdach, a następnie tworzą analizy i wyliczają wysokość wynagrodzenia dla kierowcy.

Poza obliczaniem wynagrodzenia, określane są także inne opłaty, np. składka ubezpieczeniowa. Warto dodać, że system umożliwia dostęp do wszystkich danych przez całą dobę bez względu na miejsce pobytu.

Co więcej, aby uzyskać możliwość wglądu do danych, wystarczy telefon z systemem Android. Takie rozwiązanie jest nie tylko dużym ułatwieniem dla kierowców, ale także dla spedytorów oraz pracowników biurowych, którzy są odpowiedzialni za przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>