Share This Post

Aktualności / Nieuws / Redakcyjny

Pakiet mobilności: Kolejne wymogi dla przewoźników i baz transportowych

Pakiet mobilności: Kolejne wymogi dla przewoźników i baz transportowych

Wraz z wejściem Pakietu Mobilności zmieniło się wiele zasad dla przewoźników. Od teraz będą oni musieli utrzymywać miejsca postojowe dla ponad 30% pojazdów oraz zjeżdżać samochodami do baz raz na 8 tygodni. Nowe zasady dotyczą także przewozów kabotażowych.

Rozporządzenie 2020/1055 zmieniło obowiązujące zasady i wymagania, które były konieczne, aby wykonywać zawód przewoźnika i zamieścili je w artykule 3 rozporządzenia WE nr 1071/2009 i dotyczyły posiadania:

  • zdolności finansowej,
  • odpowiednich kompetencji,
  • siedziby w jednym z państw UE,
  • renomy.

Jeśli przedsiębiorca nie spełni choćby jednego z tych wymagań, może zostać cofnięte mu pozwolenie na wykonywanie zawodu oraz odebranie licencji wspólnotowej, umożliwiającej świadczenie usług międzynarodowych.

Siedziba firmy w państwie członkowskim

Przepisy Pakietu Mobilności, które weszły w życie 21 lutego br., ściśle określają sposób, w jaki powinna być prowadzona działalność w państwie UE. Tak jak dotąd prowadzenie działalności powinno się odbywać w bazie eksploatacyjnej wyposażonej w odpowiedni sprzęt techniczny.

Dochodzi jednak nowy obowiązek, który obejmuje dodatkowo dział handlu i administracji. To oznacza, że wszystkie działania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa muszą być wykonywane w kraju siedziby, a nie za granicą.

Konieczność powrotu do bazy raz na 8 tygodni

To, co zmienił Pakiet Mobilności to okres, w jakim pojazd może przebywać poza bazą – jest to nie więcej niż 8 tygodni. Z tego względu przewoźnik powinien zorganizować tak swoją flotę, aby samochody ciężarowe, które są używane do przewozów międzynarodowych, powracały do baz raz na 8 tygodni.

Wprowadzenie tego obowiązku ma na celu walkę ze „skrzynkami pocztowymi”, czyli przedsiębiorstwami niepowiązanymi z państwem, w którym znajduje się siedziba.

Jednocześnie wymóg wpłynie negatywnie na większość firm świadczących usługi kabotażowe oraz cross-trade.

Przedsiębiorca powinien dysponować odpowiednią ilością kierowców

Według nowego przepisu przewoźnicy powinni dysponować odpowiednią ilością kierowców znajdujących się w bazie eksploatacyjnej. Obowiązek ten jednak jest mało prawdopodobny do spełnienia, ponieważ kierowcy, zamiast świadczyć usługi transportowe, musieliby stacjonować w bazie.

Na szczęście polskie przepisy nie odnoszą się szczegółowo do tego wymagania i nie nakładają kar za jego naruszenie. Co za tym idzie, na ten moment nie wiadomo, jak spełnienie lub niespełnienie tego warunku będzie traktowane w sądownictwie i administracji.

Odpowiednia liczba samochodów ciężarowych w państwie siedziby 

Przedsiębiorca powinien dysponować co najmniej jednym pojazdem dopuszczonym do ruchu lub zarejestrowanym w państwie, w którym znajduje się siedziba. Przedsiębiorca powinien taki samochód zakupić, wziąć w leasing lub wynająć.

Pakiet Mobilności dodaje do tego kolejny obowiązek. Otóż liczba dysponowanych przez przewoźnika pojazdów powinna być proporcjonalna do liczby wykonywanych przewozów. Znów jednak nie do końca wiadomo, jak na ten warunek będą patrzyły odpowiednie organy kontrolne i administracyjne.

Oryginalne dokumenty w kraju siedziby

Dotychczas wszystkie dokumenty związane z całą działalnością firmy musiały znajdować się w oddziałach przedsiębiorstwa. Jednakże w rozporządzeniu 1071/2009 nie było określone, że muszą to być oryginały. Dopiero przepisy, które weszły 21 lutego, doprecyzowały ten warunek.

Dodatkowa zmiana wiąże się także z ustawą o rachunkowości. Teraz, jeśli przewoźnik chce powierzyć prowadzenie księgowości odpowiedniemu przedsiębiorcy, ten nie może wykonywać takich usług z innego kraju członkowskiego, a dokumenty musi przechowywać na terenie Polski.

Zarejestrowanie firmy w CEIDG lub KRS

Firma powinna spełniać także warunki formalne. To znaczy, że przedsiębiorca prowadzący działalność w Polsce musi ją zarejestrować w KRS lub CEIDG, a także mieć status płatnika oraz NIP.

Niezmieniona zasada kabotażu 

Zasada dotycząca kabotażu się nie zmieniła. Oznacza to, że kierowca może wykonać tym samym samochodem ciężarowym do trzech przewozów kabotażowych w państwie, w którym została przeprowadzona operacja transportowa związana z dostarczeniem ładunku.

Należy przy tym zaznaczyć, że ostatni przewóz powinien być wykonany w przeciągu 7 dni od pierwszej operacji. Kierowca może także wykonać jedną operację kabotażową po wjeździe bez ładunku do danego państwa w przeciągu 3 dni.

Ograniczenia w państwach członkowskich

Państwa członkowskie mogą wprowadzić pewne ograniczenia dotyczące przewozów kabotażowych, które stanowią początkowy lub ostatni odcinek w usługach kombinowanych. Zgodnie z dyrektywą, usługi kabotażowe nie były poddane żadnym ograniczeniom ze strony państw UE.

Teraz jednak kraje te mogą decydować o ilości wykonywanych przewozów, wprowadzić okres 7 dni na wykonanie operacji i 4-dniową lub krótszą przerwę między kolejnymi kabotażami. Zanim jednak dany kraj wprowadzi takie ograniczenia, będzie musiał powiadomić Komisję Europejską.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>