Share This Post

Aktualności / Nieuws / Redakcyjny

Od 2 lutego obowiązek zgłaszania delegacji kierowców w systemie IMI

Od 2 lutego obowiązek zgłaszania delegacji kierowców w systemie IMI

Już wkrótce wejdzie w życie Pakiet Mobilności, a wraz z nim wiele zmian w sektorze transportowym. Jednak ustawa, która dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów, nadal nie jest dokończona. Branża transportowa miała w tym roku zmierzać ku lepszemu, jednak jak na razie spodziewa się tylko rewolucji w przepisach unijnych.

To, co zmieniło się już od początku roku, a konkretnie od 2 lutego 2022 roku to sposób delegowania kierowców. Wyjeżdżając za granicę w ramach delegacji, muszą zostać oni zgłoszeni do systemu IMI. Co prawda system obowiązuje od 2008 roku, jednak dopiero w 2022 dodana została do niego funkcja umożliwiająca zgłaszanie przewoźników.

Co to jest IMI?

IMI to inaczej System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym. Platforma pozwala na wygodną i bezpieczną wymianę informacji z administracją publiczną na terenie kraju, regionu, a także pomiędzy państwami członkowskimi EOG oraz organami UE.

Komisja Europejska wraz z członkami Wspólnoty stworzyła publiczny interfejs systemu, który działa na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1024/2012. Funkcjonowanie IMI ma zacisnąć i ułatwić współpracę administracyjną. Głównym jednak celem jest poprawa działania wspólnego rynku pracy.

Platforma ma także ułatwiać organom kontrolnym przeprowadzanie kontroli, natomiast dla firm transportowych i kierowców nowa funkcja IMI, przynosi tylko więcej formalności związanych z rejestracją delegowania pracowników udających się do wszystkich krajów członkowskich (dotyczy to również krajów, które nie miały w zamiarze wprowadzić obostrzeń wewnętrznych).

Nowa zasada przysporzy więc prawdopodobnie więcej kłopotów niż korzyści, ułatwiając możliwość przeprowadzenia kontroli i nałożenia sankcji za przewinienia lub niedopełnienie obowiązku rejestracji i innych formalności.

Jak wyglądało delegowanie kierowców do 2 lutego, a jak wygląda teraz?

Do 2 lutego sposób delegowania kierowców zależał tak naprawdę od kraju. To znaczy, że nie było jednolitej metody, która obowiązywałaby we wszystkich krajach UE. Na przykład Francja używała takiej platformy jak SIPSI, Austria ZKO3-T, a Niemcy MiLoG.

Teraz ze względu na wprowadzenie nowych zasad Pakietu Mobilności ten niejednolity system uległ całkowitej przemianie.

Od 2 lutego 2022 roku wszystkie kraje Unii Europejskiej korzystają z interfejsu publicznego IMI rozbudowanego o funkcję delegowania pracowników. Ponadto, zgłaszanie kierowców przez IMI obowiązuje nawet w tych krajach, w których nie trzeba było tego robić, np. w Czechach.

Jak działa IMI?

Aby poprawnie oddelegować kierowcę, należy założyć konto na platformie IMI. Wiąże się to z podaniem danych, takich jak: nazwa i siedziba firmy, numer VAT, numer licencji. Po zarejestrowaniu konto przypisywane jest do osoby, która dokonywała powyższych czynności.

Na platformie istnieje jednak możliwość dodania jednego użytkownika. Dzięki temu będzie on mógł nie tylko dokonywać zgłoszeń, ale także obsługiwać proces kontroli drogowej.

Przy rejestracji należy podać:

Datę rozpoczęcia delegacji i jej zakończenia wraz z państwem, w którym odbywa się delegacja.

  • Numer rejestracyjny samochodu ciężarowego.
  • Informacje osobowe kierowcy (nazwisko, imię, adres, numer karty kierowcy, dane z dowodu osobistego).
  • Rodzaj świadczonej usługi (np. transport rzeczy lub osób).
  • Informacje o firmie, w której zatrudniony jest kierowca (nazwa wraz z siedzibą, kraj zarejestrowania, licencja, numer VAT).
  • Dane do kontaktu z osobą zarządzającą transportem.

Do każdego zgłoszenia dołączony zostaje kod QR. Dzięki niemu organy administracyjne będą miały dostęp do informacji, które zostały przypisane do kodu. IMI ułatwia tym samym służbom kontrolnym UE weryfikowanie dokumentacji związanej z płacą minimalną czy wynagrodzeniem, dlatego że powiadamianie przewoźnika lub komunikacja z nim odbywa się od teraz drogą elektroniczną, a nie tradycyjną.

Osoby, do których trafiają zawiadomienia, powinny pamiętać, że na udzielenie informacji zwrotnej mają ograniczony czas. Jeśli odpowiedzą w wyznaczonym terminie, organy kontrolne mogą zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy.

Plusy i minusy IMI

Delegowanie kierowców za pomocą systemu IMI z pewnością ułatwia wymianę informacji pomiędzy organami administracyjnymi, a także ujednolica sposób delegacji w krajach członkowskich.

Niestety takie wprowadzenie zmian może wiązać się ze wzmożoną aktywnością służb kontrolnych, które będą chciały jak najszybciej sprawdzić przestrzeganie nowych przepisów przez kierowców. To z kolei będzie prowadzić do nakładania wysokich kar w przypadku niedopełnienia formalności. Za to wszystko odpowiedzialność ponoszą przewoźnicy.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>