Share This Post

Aktualności / jazda / Redakcyjny

Liderzy branży szczerze o perspektywach w 2022 r. Wyliczają największe szanse i zagrożenia dla transportu i spedycji

Liderzy branży szczerze o perspektywach w 2022 r. Wyliczają największe szanse i zagrożenia dla transportu i spedycji

Wszyscy zastanawiamy się, jaki będzie 2022 rok i co ze sobą przyniesie. Postanowiliśmy zatem zapytać kilku przedstawicieli branży transportowej i spedycyjnej, jakie widzą szanse na rozwój, oraz jakie czekają ich wyzwania. Poniżej przedstawiamy ich odpowiedzi.

Największe szanse na rozwój dla transportu i spedycji w bieżącym roku?

Zdaniem dyrektora sprzedaży z Fresh Logistics Polska, Marcina Turskiego, w 2022 roku na pewno nastąpi dalszy rozwój cyfryzacji i digitalizacji transportu. Bardzo często klienci oczekują od przewoźnika ciągłego informowania, co dzieje się z ich ładunkiem.

Turski uważa, że przewoźnicy będą inwestować w nowe technologie służące do analizowania i przekazywania danych na znacznie większą skalę.

Fedir Yurkevich z firmy Hegelmann Poland, uważa, że sektor transportowy od dłuższego czasu znajduje się w ciągłym szczycie, ze względu na nieustający popyt na przewozy. Ważny jest także dalszy rozwój e-commerce, który spowoduje ciągłe zapotrzebowanie na usługi transportowe, czego konsekwencją będzie wzrost zatrudnienia w branży.

W dalszej wypowiedzi zaznacza, że ich firma samodzielnie zajmuje się szkoleniem swoich kierowców, dodatkowo w dalszym ciągu będą oni rozwijać zaplecze socjalno-serwisowe dla swoich kierowców.

Zauważa także, że ich firma, jak i wiele innych w tej branży podąża za trendem zrównoważonego transportu, dlatego jego zdaniem rozwijać się będzie transport intermodalny, a coraz większa część ciągników na drogach będzie napędzana LNG.

Juliusz Skurewicz z Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki prognozuje, że konieczność wymiany tradycyjnych ciągników na bardziej ekologiczne, w celu dekarbonizacji może przynieść wiele korzyści firmom, które zrobią to jako pierwsze.

Także Pakiet Mobilności daje pewnego rodzaju szansę. Wiele rozwiązań zawartych w Pakiecie Mobilności są postulatami, o które wcześniej walczyli kierowcy. Jednak jego zdaniem ciężko przewidzieć, czy wdrażanie tych zasad sprawi silniejsze więzi kierowców i ich pracodawców.

Największe zagrożenia i wyzwania dla transportu i spedycji w 2022 roku?

Marcin Turski twierdzi, że obecnie przed branżą transportową stoi wiele przeciwności, które mogą mieć realny wpływ na realizację ich usług: rosnąca inflacja, brak kierowców, niska stopa bezrobocia, mały dostęp do magazynów.

Ogromnym wyzwaniem dla transportu jest także popyt, który obecnie znacznie przewyższa podaż. Taka sytuacja jest bardzo poważnym problemem dla producentów i odbiorców ładunków, a także dla spedytorów. To, z kolei, z pewnością przełoży się na wzrost cen.

Zdaniem Turskiego, to nie cena stanie się argumentem, który zaważy na wyborze przewoźnika, ale możliwość zagwarantowania ciągłości dostaw.

W swojej wypowiedzi Fedir Yurkevich z firmy Hegelmann Poland zaznaczył, że poprzednie lata były dla branż bardzo trudnym czasem, z którym do tej pory firmy transportowe radziły sobie dobrze.

Niestety, jego zdaniem transport będzie tym sektorem gospodarki, który bardzo odczuje zmiany, jakie będą zachodzić w najbliższym czasie. Do kluczowych wyzwań należą przede wszystkim regulację, które narzuca Pakiet Mobilności, ciągły wzrost cen, wynagrodzeń i płac, a także braki kierowców.

Trzeci przedstawiciel, którego zapytaliśmy o prognozowane zagrożenia, Juliusz Skurewicz z Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, zauważa, że trwająca w dalszym ciągu pandemia COVID-19 oraz jej następstwa są dużym wyzwaniem dla branży.

Jak wiemy, uprzednie dwa lata charakteryzowały się znacznym wzrostem zapotrzebowania na usługi transportowe. Jego zdaniem taki trend będzie się utrzymywać także w tym roku, co będzie się wiązać z dalszym wzrostem cen, a także brakiem miejsca w środkach transportu.

Taka sytuacja może powodować zakłócenia w łańcuchu dostaw, podobne do tych, które miały miejsce w 2021 roku.

Innym wymienianym przez niego zagrożeniem i wyzwaniem jest cała lista zadań związanych z ochroną środowiska oraz działaniami podejmowanymi przez Unię Europejską.

Chodzi tutaj o dekarbonizację transportu drogowego, co sprawia, że wiele firm zmuszona jest do wymiany spalinowych ciężarówek na ciągniki elektryczne lub autonomiczne, co może sprawić, że wiele firm będzie zmuszona zawiesić swoją działalność.

Kolejnym trudnym wyzwaniem jest Pakiet Mobilności, którego wiele postanowień wejdzie w życie w 2022 roku i kolejnych latach. Większość przyjętych założeń wiąże się ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>