Share This Post

Aktualności / Nieuws / Redakcyjny

Zachodni przewoźnicy proszą o więcej czasu na przygotowanie się do Pakietu Mobilności

Zachodni przewoźnicy proszą o więcej czasu na przygotowanie się do Pakietu Mobilności

Organizacja przewoźników TLN (Transport Logistyka Niderlandów) ostrzega, że mimo wejścia w życie Pakietu Mobilności, bardzo wielu przewoźników nie jest gotowych na przyjęcie nowych regulacji, z powodu braku nowelizacji przepisów krajowych, w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Ich zdaniem jest to niedorzeczne, że przepisy związane z Pakietem Mobilności weszły w życie 2 lutego, mimo że bardzo wiele państw UE potrzebuje jeszcze co najmniej kilku miesięcy na przekształcenie dyrektyw w ogólne prawo krajowe.

Organizacja TLN będzie ubiegać się o odroczenie egzekwowania nowych przepisów, do momentu, aż wszystkie kraje członkowskie UE będą gotowe na przyjęcie nowych regulacji.

Przede wszystkim chodzi tutaj o dyrektywę dotyczącą delegowania pracowników. Według niej, kierowcy, którzy wjeżdżają na obszar innego kraju UE, muszą otrzymać takie samo wynagrodzenie, jak kierowcy pracujący w tym kraju.

TLN zaznacza, że na ten moment państwa członkowskie nie są gotowe na transpozycję tej dyrektywy do przepisów krajowych. Zaznacza także, że przygotowywanie się przedsiębiorców musi iść w parze z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

“Patchwork” legislacyjny

Opierając się na opiniach związku TLN, wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej powinny być przygotowane na przeniesienie dyrektyw do prawa krajowego.

Jest to bardzo istotne, szczególnie w przypadkach częstej realizacji transportu międzynarodowego, ponieważ wszystkie państwa muszą podać, jakie wynagrodzenia powinny być wypłacane, jest to bardzo ważna kwestia, która z pewnością ułatwi obliczanie pensji kierowcy.

Do tej pory, wiele państw członkowskich nie określiło jakie stawki obowiązują kierowców na ich terenie. Dodatkowo nie jest dokładnie określone, czy niektóre dodatki można wliczać do wynagrodzenia.

Niderlandzka organizacja podkreśla, że przedsiębiorcy będą mieli łatwiejsze zadanie, jeśli każde z państw członkowskich wyraźnie wskaże, jaką stawkę godzinową należy wypłacić kierowcy.

“Pakiet niewykonalny”

Związek przewoźników dodaje, że do momentu aż wszystkie państwa nie wdrożą dokładnych instrukcji i wytycznych, nie powinno się egzekwować nowych przepisów europejskich.

Ich zdaniem, skoro nie ma możliwości znalezienia informacji dotyczących stawki wynagrodzenia dla kierowców w poszczególnych krajach, nie powinno się oczekiwać właściwego przestrzegania regulacji. Dodatkowo zaznacza również, że system IMI zaczął działać dopiero pod koniec stycznia.

Warto również zwrócić uwagę na to, że nowe przepisy dotyczące delegowania kierowców, spowodują znaczny wzrost kosztów. Zdaniem organizacji, w firmach, które zatrudniają setki kierowców jeżdżących po wielu krajach, mogą pojawić się poważne obciążenia administracyjne.

Jeden z portali niderlandzkich uważa, że przepisy dla branży transportowej są “Pakietem niewykonalnym”. Dodaje także, że nowe regulacje staną się większym problemem, niż te, z którymi branża zmagała się do tej pory.

Dziennikarze z portalu internetowego twierdzą, że politycy europejscy nałożyli nowe przepisy bez uprzednich konsultacji z sektorem transportowym.

Uważają oni także, że jest to najwyższa pora na wprowadzenie zmian i poprawę kilku błędów, które pojawiły się w praktyce po wprowadzeniu regulacji.

Apel w sprawie powrotu ciężarówek

Polski związek TLP (Transport i Logistyka Polska) wraz z kilkoma innymi organizacjami przewoźników z Europy, m.in. Litwy, Węgier, Bułgarii, Rumuni i Chorwacji zaproponował Komisji Europejskiej tymczasowe wstrzymanie przepisów związanych z powrotem pojazdów ciężarowych do kraju, w którym znajduje się siedziba firmy, co osiem tygodni.

Ich zdaniem, nowe regulacje powinny zostać zawieszone do momentu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Przedstawiciel polskiego związku TLP zaznacza, że takie przepisy mogą doprowadzić do ponoszenia jeszcze większych kosztów przez przewoźników, choć nie tylko. Jego zdaniem, skutkować to będzie wzrostem kosztów również w innych sektorach gospodarki, co ostatecznie odczują konsumenci.

Warto wspomnieć, że nie jest to wyłącznie zdanie polskiej organizacji, podobne zdanie ma także niderlandzki związek TLN, który mocno skrytykował zapis dotyczący powrotu ciężarówek do bazy co osiem tygodni.

Przedstawiciel tej organizacji już w październiku 2021 roku ostrzegał, że tym przepisem Unia Europejska strzela sobie w kolano. W tym okresie związek wysłał list to Adiny Vălean, komisarz ds. transportu, w którym ubiegała się o odroczenie tego przepisu. Niestety, do dzisiaj związek nie otrzymał odpowiedzi.

Dodajmy, że jeśli Komisja Europejska nie wprowadzi zmian, ten obowiązek zacznie obowiązywać od 21 lutego bieżącego roku.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>