Share This Post

Aktualności / Redakcyjny

Zgubiłeś lub ukradli ci kartę kierowcy? Zobacz, co powinieneś zrobić w takim przypadku

Zgubiłeś lub ukradli ci kartę kierowcy? Zobacz, co powinieneś zrobić w takim przypadku

Jednym z najważniejszych dokumentów każdego zawodowego kierowcy jest karta kierowcy, która jest wymagana podczas kierowania pojazdem wykorzystującym tachograf cyfrowy. Dokument wymagany jest w przypadku pojazdów, których całkowita dopuszczalna masa pojazdu przekracza 3,5 tony i wykorzystywane są w transporcie ładunków.

Karta pojazdu jest także obowiązkowa dla kierowców, którzy przewożą pasażerów, jednak dopiero, gdy liczba osób jest większa od 9, wliczając także kierowcę.

Prawdopodobnie niejednemu kierowcy zdarzyło się zgubić albo uszkodzić kartę, lub po prostu została ona skradziona. Co w tej sytuacji powinien zrobić kierowca? O tym wszystkim, postaramy się poinformować w tym artykule.

Karta kierowcy w przewożeniu ładunków i pasażerów

Dokument, któremu poświęcamy ten artykuł, jest karta do tachografu. Jest ona imienna, dzięki czemu możliwa jest identyfikacja kierowcy, a także gromadzenie i przechowywanie danych dotyczących jego aktywności za kierownicą.

To właśnie ten dokument, zawierający tak istotne dane jest zawsze sprawdzany podczas kontroli drogowej lub analizowaniu czasu pracy danego kierowcy.

Wszelkie regulacje dotyczące karty kierowcy, znajdują się w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 165/2014 z 4 lutego 2014 r.

Z art. 27 ust. 2 możemy dowiedzieć się, że kierowca może być właścicielem tylko jednej ważnej karty kierowcy i może się posługiwać wyłącznie swoją kartą. Ważne jest również zdanie „Kierowca nie może posługiwać się kartą uszkodzoną lub kartą, której okres ważności upłynął”.

Organem państwowym, który odpowiedzialny jest za wydawanie kart kierowcy na obszarze Polski, jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie (PWPW).

Niepożądane sytuacje 

W trakcie realizacji zlecenia, wydarzyć się może bardzo wiele nieprzewidywalnych sytuacji, dlatego ważne, aby kierowcy wiedzieli, co powinni zrobić, w przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży karty.

Oczywiście takie sytuacje zostały także ujęte w rozporządzeniu, a dokładne postępowania w przypadku takich zdarzeń, zostały opisane w art. 29 ust. 1-5.

Gdy podczas nieoczekiwanego zdarzenia, dojdzie do uszkodzenia, kradzieży, zgubienia lub po prostu wystąpią problemy z działaniem karty, kierowca zobowiązany jest do wnioskowania, o zastępczą kartę do odpowiedniego organu w siedmiu dni kalendarzowych.

Z kolei placówka wydaje kartę zastępczą maksymalnie po ośmiu dniach kalendarzowych od momentu złożenia odpowiedniego wniosku.

Warto również dodać, że każdą wadliwą lub uszkodzoną kartę kierowca musi zwrócić do właściwej instytucji w państwie jego zamieszkania. Kierowca powinien pamiętać o kopii złożonego wniosku, ponieważ może on być przydatny podczas kontroli drogowej.

Inaczej jest w przypadku kradzieży. W tej sytuacji kierowca najpierw powinien złożyć zawiadomienie we właściwej placówce państwa, w którym nastąpiła kradzież.

Zgubienie karty również powinno zostać zgłoszone w formie zawiadomienia do odpowiednich organów państwa, które wydało dokument, a także do placówek państwa, w którym mieszka kierowca, oczywiście w przypadku, jeśli są to dwa inne państwa.

Procedura działań

Warto wiedzieć, że jeśli dojdzie do kradzieży, zgubienia lub nieprawidłowego działania karty kierowcy, a jej właściciel lada dzień rusza w trasę, to powinien on szczegółowo udokumentować całą sytuację. Oczywiście opis musi być sporządzony koniecznie przed rozpoczęciem jazdy.

Jazda pojazdem bez karty kierowcy zobowiązuje truckera do przygotowania dwóch wydruków pochodzących z tachografu.

Pierwszy z nich uzupełniany jest na początku dnia, w momencie ruszenia w trasę. Muszą się na nim znajdować dane kierowcy, numer karty, a także numer prawa jazdy i podpis.

Drugi wydruk sporządzany jest natomiast po zakończeniu trasy i należy w nim zawrzeć wszystkie wydarzenia oraz informacje, które miały miejsce po wyruszeniu w drogę.

Oczywiście opisy powinny być jak najbardziej szczegółowe, wraz z informacją o wykonywanych czynnościach. W tym dokumencie także należy umieścić dane, które znalazły się w pierwszym druku.

Wniosek o wydanie karty kierowcy

Należy także pamiętać, że wniosek o nową lub zastępczą kartę kierowcy może złożyć wyłącznie sam kierowca. Pracodawca, nie ma w tej kwestii żadnych uprawnień, natomiast jeśli kierowca chce otrzymać zwrot kosztów na wydanie nowego dokumentu, powinien zwrócić się do swojego pracodawcy.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>