Share This Post

Nieuws / Samochody ciężarowe / Technologia

Air Liquide i IVECO wspólnie do wodorowej mobilności

Air Liquide i IVECO wspólnie do wodorowej mobilności

IVECO oraz Air Liquide są światowymi liderami w branży gazów, oraz technologii i usług wykorzystywanych w przemyśle i opiece zdrowotnej. Kilka dni temu, te przedsiębiorstwa wspólnie podpisały list dotyczący dalszego rozwoju wodorowej mobilności na terenie Europy.

Dzięki tej współpracy możliwe jest zrealizowanie strategii czystej mobilności, przy wykorzystaniu ważnych i wzajemnie uzupełniających się doświadczeń obu firm. Jest to niezwykle ważne, ponieważ Unia Europejska dąży do tego, aby branża transportowa w znaczny sposób ograniczyła emisję dwutlenku węgla.

Zespół Air Liquide posiada fachową wiedzę i spore doświadczenie, dotyczące całego łańcucha wartości i właściwości wodoru, od początku produkcji, aż po składowanie i dystrybucję, z kolei koncern IVECO jest producentem niezwykle zaawansowanych, a zarazem zeroemisyjnych rozwiązań transportowych.

Najważniejsze szlaki transportowe w Europie z wykorzystaniem wodoru

Obie firmy chcą przekazać pieniądze oraz swoje zasoby na przeprowadzenie badań dotyczących wdrożenia masowych przewozów ciężarowych na najważniejszych szlakach międzynarodowych przy wykorzystywaniu pojazdów napędzanych przez ogniwa paliwowe.

Przeprowadzone badania mają posłużyć także sprawdzeniu możliwości wybudowania całej sieci miejsc wzdłuż tych tras, które będą przystosowane do tankowania wodoru, pozyskanego wyłącznie przy wykorzystywaniu odnawialnych lub niskoemisyjnych źródeł energii.

Niestety, z wielu źródeł można otrzymać informację, że w 2020 roku niemal 95% wodoru spożytkowanego w gospodarce pochodziło z paliw kopalnych.

Obie firmy będą także wspólnymi siłami promować wodorową mobilność, a także wszelkie inicjatywy popularyzujące to źródło energii. W te działania angażują wszystkich swoich interesariuszy z całego łańcucha wartości.

Obecnie firmy są partnerami w projekcie  HyAMMED (Hydrogene a Aix-Marseille pour une Mobilite Ecologie et Durable), który realizowany jest w południowej Francji.

Cała idea tego przedsięwzięcia zakłada stworzenie pierwszej w Europie floty, w pełni zasilanej przez ogniwa paliwowe i składającej się z 44-tonowych ciągników siodłowych. a także powiązanie jej z wysokociśnieniową stacją do tankowania wodoru, która charakteryzuje się przepustowością wartości 1 tony dziennie.

Głównym celem tego projektu jest przede wszystkim dekarbonizacja transportu długodystansowego na obszarze Europy.

Skoncentrowani na osiąganiu globalnych celów zerowej emisji

Przedstawiciel Truck Business Unit w Grupie IVECO, Luca Sra, zaznaczył, że swoją działalnością chcą zaangażować się w dalszy rozwój gospodarki wodorowej, w związku z czym są zaciekawieni wynikami współpracy z firmą Air Liquide.

Jednym z problemów, nad którym będą wspólnie pracować, jest odnalezienie optymalnie efektywnych rozwiązań dotyczących dostarczania tego niskoemisyjnego paliwa do operatorów z branży transportowej.

W dalszej części wypowiedzi poinformował, że aby globalnie osiągnąć cel zeroemisyjnej emisji netto, wszyscy muszą się na tym skoncentrować i podjąć jakieś działania.

Matthieu Giard, który jest wiceprezesem i członkiem Komitetu Wykonawczego odpowiedzialnego za dział wodoru w Air Liquide, podkreślał:

„Wodór może odegrać bardzo ważną rolę w branży transportowej, która może w znaczny sposób przyczynić się do obniżenia poziomu emisji, ponieważ może być wykorzystywany jako paliwo w ciągnikach siodłowych, zwłaszcza tych, które są eksploatowane na dalekich trasach”.

Podkreśla także, że współpraca z tak znacznym liderem, jakim jest firma IVECO, dodatkowo w tak istotnej sprawie jest dla Air Liquide przyjemnością. Partnerstwo w tej kwestii jest tym bardziej ważne, że firma będzie mogła prowadzić działania zgodne ze swoimi celami związanymi ze zrównoważonym rozwojem.

Firma Air Liquide prowadzi działania dotyczące budowy ekosystemów wodorowych, co w przyszłości prowadzić będzie do powstania niskowęglowego społeczeństwa.

Air Liquide jest przodującą firmą na świecie, która funkcjonuje w sektorze gazów, technologii i usług skierowanych dla przemysłu i opieki zdrowotnej.

Warto zaznaczyć, że jest to przedsiębiorstwo, które obecne jest w aż 78 krajach, a liczba pracowników przekracza 64 tysiące. Imponująca jest także liczba obsługiwanych pacjentów i klientów, która wynosi już 3,8 miliona ludzi na całym świecie.

Firma powstała w 1902 roku, a jej głównymi produktami są azot, tlen i wodór, które również stały się głównymi podmiotami przeprowadzanych przez przedsiębiorstwo badań. Strategia  zakłada przede wszystkim wspieranie wszystkich działań dążących do osiągnięcia transformacji energetycznej, a także stara się przeciwdziałać zmianom klimatu.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>