Share This Post

Aktualności / Redakcyjny / Samochody ciężarowe

Kolejne zmiany w przewozach między Wielką Brytanią a Unią. Sprawdź, co zmieniło się od 1 stycznia

Kolejne zmiany w przewozach między Wielką Brytanią a Unią. Sprawdź, co zmieniło się od 1 stycznia

Nie tak dawno, bo 1 października 2021 roku wprowadzony został obowiązek składania brytyjskim organom celnym specjalnej deklaracji wywozowej EXS, a już zaczyna obowiązywać kolejna znacząca zmiana w transporcie drogowym między UE a Wielką Brytanią.

Jak to wyglądało do tej pory

Tak jak pisaliśmy powyżej od października poprzedniego roku podczas wywozu towaru z Wysp, wymagane jest złożenie deklaracji skróconej EXS (Exit Summary Declaration).

Taki dokument wymagany jest m.in. do wywozu:

  • pustych opakowań służących do wielokrotnego użytku,
  • palet bez ładunku,
  • pojazdów i kontenerów, które przewożone są w związku z umową transportową/przewozową,
  • towarów przewożonych w tranzycie, do którego wykorzystuje się tranzytowe dokumenty (TAD i TSAD) lub karnetu TIR,
  • towarów składowanych czasowo przez okres dłuższy niż 14 dni,
  • oraz towarów składowanych czasowo przez okres krótszy niż 14 dni, ale nie znane są ich dane bezpieczeństwa i ochrony lub zmieniło się ich miejsce przeznaczenia, lub odbiorca.

Zmiany od stycznia 2022 roku

Tak jak wspominaliśmy na początku artykułu, wraz z nowym rokiem zaczyna obowiązywać kolejna rewolucja w przewozach między Unią Europejską a Wielką Brytanią.

Od 1 stycznia 2022 roku wszystkie przewożone towary będą musiały przejść pełną kontrolę celną, które do tej pory były z tego obowiązku po stronie brytyjskiej zwolnione. Dodatkowo wprowadzono konieczność rejestracji w GVMS, czyli Goods Vehicle Movement Service.

GVMS to brytyjski system stworzony dla przewozu towarów pomiędzy Unią Europejską, a Wyspami przez przewoźników.

Rejestracja w GVMS

Goods Vehicle Movement Service to brytyjski system, który służy do monitorowania przewozów pomiędzy UE a Wyspami.

Warto wspomnieć, że aby zarejestrować się w systemie GVMS, na samym początku należy uzyskać brytyjski numer w Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI), a także założyć konto Government Gateway.

Ważną informacją, jest to, że przy braku rejestracji w systemie GVMS, przewoźnik nie będzie miał możliwości wjazdu z towarem na pokład promu, pociągu wahadłowego lub zwykłego przekroczenia granicy i odprawy towaru.

Zatem wszyscy przewoźnicy, chcący przewieźć ładunek dla siebie lub innego podmiotu, będą musieli dokonać wymaganej rejestracji.

Od 2022 roku przewoźnik najpierw zobowiązany będzie do uzyskania brytyjskiego numeru EORI oraz założenia konta w Government Gateway, aby mógł podjąć się przewozu towarów między UE a Wielką Brytanią. Oczywiście poza tym, kierowca będzie musiał posiadać ważny paszport.

Obowiązek dostępu do GB Safety & Security

Dodatkowo od lipca bieżącego roku zacznie obowiązywać konieczność posiadania dostępu do GB Safety & Security i składania deklaracji skróconej wejścia (ENS)

Dotychczas, firma przewozowa otrzymywała numer referencyjny wejścia (ERN) bądź MRN, natomiast od stycznia dodatkowo musi wypełnić w systemie GVMS dane takie jak: numer ERN lub MRN, numer pojazdu, a także podać szczegóły przejazdu.

W kolejnym etapie zostanie wygenerowany numer GMR, czyli Numer Referencyjny Przewozu Towarów, który zawiera informacje, które dotyczą wyłącznie jednego przejazdu, konkretnym pojazdem

Otrzymany numer należy przedstawić osobom obsługującym Eurotunel lub operatorowi promowemu. Warto zaznaczyć, że od tego roku wszystkie zmiany statutowe widoczne są w systemie GVMS.

Od 1 lipca wymagany będzie także dodatkowy dokument, a mianowicie deklaracja bezpieczeństwa i ochrony ENS.

W przypadku produktów zwierzęcych i wybranych odzwierzęcych, konieczne będzie posiadanie eksportowego świadectwa zdrowia, natomiast dla roślin i produktów roślinnych będzie to świadectwo fitosanitarne.

Wymagane będzie także, wstępne informowanie o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz paszy, która nie pochodzi od zwierząt i żywności wysokiego ryzyka, a także o produktach ubocznych zwierzęcego pochodzenia.

Znowu niepewność na przełomie roku

Tak jak pisaliśmy wyżej, podczas przewozu towaru promem bądź Eurotunelem, konieczne będzie przedstawienie dokumentów, o których już wspominaliśmy. Celnik mimo to będzie mógł nakazać wykonanie kontroli celnej ładunku.

Przeprowadzanie pełnej kontroli celnej, pozwoli na ujednolicenie liczby obowiązków po obu stronach granicy i spowoduje, że obowiązek składania dokumentów celnych będzie musiał być terminowy, zarówno po stronie brytyjskiej, jak i UE.

Wiemy, że ostateczne ujednolicenie zasad przewozu ładunków ma nastąpić od lipca 2022 roku.

Jesteśmy zatem coraz bliżej uzyskania jednakowych wymogów  formalno-prawnych po obu stronach granicy. Szkoda, że dopiero teraz, a dodatkowo ta zmiana czeka nas w połowie roku, dlatego firmy będą się trudzić, aby wszystkie towary mimo zmian, udało się dowieźć w wyznaczone miejsce na czas.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>