Share This Post

Aktualności / Redakcyjny / Samochody ciężarowe

Ograniczniki prędkości w ciężarówkach, wyższe mandaty, zmiany w wynagrodzeniach kierowców. Zobacz, co branży transportowej przyniesie 2022 r.

Ograniczniki prędkości w ciężarówkach, wyższe mandaty, zmiany w wynagrodzeniach kierowców. Zobacz, co branży transportowej przyniesie 2022 r.

Jedno jest pewne, rok 2022 z pewnością przyniesie wiele zmian w polskiej branży transportowej. Znacznie wyższe kary za łamanie przepisów drogowych, nowy system wynagradzania pracowników, a także zmiany w prawie dotyczącym zatrudniania obcokrajowców — a to tylko kilka przykładów zmian.

Nowy system wynagradzania kierowców

O tym pisaliśmy już niejednokrotnie, dlatego postaramy się tylko pokrótce o tym wspomnieć. Zgodnie z nowymi zasadami, kierowca pracujący w ruchu międzynarodowym nie będzie już w podróży służbowej, dlatego nie będą mu wypłacane ryczałty i diety.

To spowoduje wiele innych zmian — pracodawcy będą musieli zatem zwiększyć kwotę netto na umowie, aby kierowcy mogli zarabiać nadal tyle samo, a to z kolei może wiązać się ze wzrostem kosztów o 17-18%.

Odprawy i wynagrodzenia urlopowe w górę

Następstwem zmian dotyczących wynagrodzeń kierowców wiąże się także ze wzrostem odpraw. Jest to spowodowane tym, że podczas obliczania wynagrodzenia urlopowego, brana jest pod uwagę pensja brutto z ostatnich trzech miesięcy.

Obecnie, przeciętna pensja kierowcy wynosi 3,5 tys. zł, natomiast po zmianach wzrośnie ona nawet do 10 tys. zł. Z tego wynika, że od maja 2022 roku wynagrodzenia urlopowe wzrosną niemal trzykrotnie.

Ograniczniki prędkości w ciężarówkach

Warto wspomnieć, że wraz z nowym rokiem obowiązkowym wyposażeniem autobusów, ciężarówek oraz ciągników siodłowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony są ograniczniki prędkości.

W autobusach mają one za zadanie ograniczać prędkość maksymalnie do 100 km/h, natomiast w przypadku ciężarówek, ma to być 90 km/h.

Wyższy podatek od środków transportowych

W roku poprzednim określono maksymalne i minimalne stawki podatków od środków transportowych, które płacą posiadacze samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Stawka minimalna pozostaje taka sama, jaką ustalono w 2021 roku, natomiast górna granica została podniesiona o 3,6%. Jest to informacja bardzo ważna dla rad gmin, które ustalają podatek płacony przez przedsiębiorców działających na danym terenie.

Zmiany dotyczące zatrudniania obcokrajowców

W tym roku mają zmienić się także przepisy, które dotyczą zatrudniania obcokrajowców. Obywatele z Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Białorusi, Rosji i Armenii będą mogli pracować w Polsce przez okres 24 miesięcy na podstawie specjalnego oświadczenia. Przypomnijmy, że obecnie jest to okres 6 miesięcy.

Po wprowadzeniu zmian obcokrajowiec nie będzie musiał posiadać stałego adresu w naszym kraju, podczas starania się o zatrudnienie w Polsce. Wprowadzono zatem wymóg minimalnej stawki wypłacanego wynagrodzenia.

Dodatkowo wśród zmian znajdują się te, które ułatwią składanie wniosków o Kartę Polaka, a także przyśpieszą procedurę zezwolenia na pobyt czasowy, dla osób, które będą pracować na stanowiskach o strategicznym znaczeniu dla Polski.

Przepisy, o których mowa, przeszły już prawie cały proces legislacyjny i czekają teraz na podpis prezydenta.

Wyższe mandaty i stawki OC dla łamiących prawo

Od 2022 roku, stawka za ubezpieczenie OC będzie zależna od liczby punktów karnych, które otrzymał kierowca. W praktyce oznacza to, że osoby łamiące prawo zapłacą więcej.

W kierowców uderzają także zmiany stawek mandatów drogowych. Sprawcy wykroczeń drogowych może grozić nawet 30 tys. złotych!

Kara za jazdę bez niezbędnych uprawnień wynosi po zmianie 10 tys. złotych oraz dopuszczenie pojazdu do ruchu przez okres 3 miesięcy. Dodatkowo w postępowaniu mandatowym kara może wynieść nawet 6 tys. złotych.

Prawo jazdy może zostać odebrane kierowcy (za pokwitowaniem) przez policjanta lub inspektora ITD m.in. za manipulację przy tachografie.

Jeśli podczas kontroli inspektor zobaczy, że kierowca nie rejestrował prawidłowo swojej aktywności na karcie kierowcy lub na wykreślance, prawo jazdy może zostać zatrzymane na okres 3 miesięcy.

Sankcja może zostać wydłużona do 6 miesięcy, jeśli kierowca nie będzie stosował się do zakazu prowadzenia pojazdu.

Niestety, wzrośnie także liczba punktów karnych, które będą przyznawana za najcięższe przewinienia. Ilość ma wzrosnąć z 10 punktów do aż 15. Dodatkowo w przypadku wypadku śmiertelnego, który został określony jako przestępstwo umyślne, rodzina zmarłego może ubiegać się o rentę.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>