Share This Post

Nieuws / Redakcyjny / Samochody ciężarowe

Dlaczego ITD kaskadowo sumuje kary za przekroczenie czasu pracy?

Dlaczego ITD kaskadowo sumuje kary za przekroczenie czasu pracy?

Przekroczenie prędkości może przytrafić się każdemu. Czasem na liczniku zdarzy Ci się mieć 20 km/h więcej, a czasem ponad 50 km/h. W jakiej wysokości mandat otrzymasz w tej drugiej sytuacji? Zgodnie z prawem powinno to być do 500 zł.

Jednak Inspekcja Transportu Drogowego rządzi się swoimi prawami. Kontrolujący za takie przewinienie wypisują mandaty, które przekraczają nawet 1000 zł. Poniżej przedstawiamy wysokość grzywny, którą nakładają policjanci w zależności od przekroczonej prędkości.

Za przekroczenie prędkości o 11-20 km/h grzywna wynosi do 100zł,

Za przekroczenie prędkości o 21-30 km/h – do 200 zł,

Za przekroczenie prędkości o 31-40 km/h – do 300 zł,

Za przekroczenie prędkości o 41-50 km/h – do 400 zł,

Za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h – do 500 zł.

Jednak ITD biorąc pod uwagę powyższy rozkład za przekroczenie przez kierowcę pojazdu ciężarowego prędkości o ponad 50 km/h, nałożyłoby grzywnę w wysokości 1500 zł. Dlaczego? Wynika to z tego, że kontrolujący mają skłonność do sumowania kar. Jak to działa?

Jeśli przekroczysz prędkość o ponad 50 km/h według logiki ITD przekraczasz też prędkość o 20, 30, 40 i 50 km/h. Dodając ze sobą grzywny z powyższego schematu wynik jaki otrzymujemy to właśnie 1500 zł.

Takie sumowanie kar dotyczy także przypadków za przekroczenie norm czasu pracy, które zostały uwzględnione w załączniku nr 1 ( kara dla kierowcy) i załączniku nr 3 (kara dla przedsiębiorcy) do ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

Inspektorzy nadinterpretują przepisy

Przepisy, które dotyczą norm czasu pracy, są nieustannie nadinterpretowane przez ITD. Można wręcz powiedzieć, że kary, które wymierzają są niezgodne zarówno z kodeksem postępowania administracyjnego i z obowiązującymi przepisami ustawy o transporcie drogowym.

Z takim stwierdzeniem zgadzają się również wojewódzkie sądy administracyjne. Po wielu odwołaniach wniesionych przez kierowców i przedsiębiorców sądy nie uznały kar nałożonych przez inspektorów ITD, uściślając, że kara nie powinna być sumowana.

Na przykład, jeśli odpoczynek kierowcy ciężarówki był skrócony o 3 godziny i 30 minut to nałożony przez inspektorów mandat wynosiłby 1600 zł. Jak to możliwe? Poniżej znajduje się aktualny wykaz wysokości mandatu w zależności od skróconego czasu.

– do 1 h – 150 zł

– do 2 h – 350 zł

– za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 h – 550 zł

Eksperci uważają, że wyliczenia ITD są najzwyczajniej w świecie błędne i niezgodne z obowiązującymi przepisami. Sądy administracyjne także są podobnego zdania, rozpatrując wnioski na korzyść kierowców. Argumentują to tym, że w przypadku wystąpienia jednego naruszenia wysokość mandatu powinna być uzależniona od jego rozmiaru.

Jeśli kierowca skróci czas odpoczynku o kolejną godzinę, to kara powinna zostać podniesiona, ale nie sumowana z poprzednimi. Kary z naruszenie norm czasu pracy są karami administracyjnymi, a to oznacza, że ITD powinno kierować się obowiązującymi przepisami, a nie swobodnie kształtować swój własny taryfikator.

Działania inspektorów są więc niezgodne z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006, według którego kary powinny być nie tylko skuteczne, ale również niedyskryminujące. Zdaje się jednak, że inspektorzy nie pamiętają lub nie chcą pamiętać o takim rozporządzeniu.

Coraz więcej mandatów

Zdaniem ekspertów z TachoTeam, którzy zajmują się kompleksową obsługą firm transportowych w tym odwołaniami od kar nałożonych przez ITD, błędne wyliczenia inspektorów wynikają nie tylko z nieprawidłowej interpretacji przepisów.

Wielokrotnie na stronie internetowej GITD pojawiały się opisy sytuacji, w których inspektorzy podczas kontroli nałożyli na kierowcę ciężarówki grzywnę w wysokości nawet 9 900 zł lub 14 mandatami. Eksperci podkreślają, że takie zachowanie inspektorów jest dyskryminujące. TachoTeam powołuje się na artykuł 92.1. ustawy o transporcie drogowym.

Według zapisu artykułu kierowcy, który naruszył obowiązki lub warunki przewozu drogowego, można wymierzyć karę grzywny w wysokości do 2000 zł. Wydaje się więc, że wypisanie kilku mandatów powyżej 2000 zł podczas jednej kontroli jest nie tylko nieetyczne, ale i nieuzasadnione. Większość kierowców zgadza się jednak na przyjęcie mandatów.

Wynika to z braku wiedzy z zakresu prawa administracyjnego. Jednak dzięki pomocy ekspertów do spraw z zakresu przepisów transportu drogowego, wielu kierowców nie przyjęło mandatów lub odwołało się od decyzji administracyjnych.

Niezgodna z prawem tendencja ITD do sumowania mandatów będzie maleć, tylko jeśli wzrośnie świadomość kierowców i przedsiębiorców na temat przepisów transportu ruchu drogowego.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>