Share This Post

Aktualności / Nieuws / Redakcyjny

Daimler Truck AG i BP stworzą infrastrukturę wodorową

Daimler Truck AG i BP stworzą infrastrukturę wodorową

BP i Daimler Truck AG podpisały porozumienie, dzięki któremu zostanie znacznie przyspieszona rozbudowa infrastruktury wodorowej w Wielkiej Brytanii. Połączenie sił gigantów ma pozytywnie wpłynąć na proces dekarbonizacji transportu towarowego w Zjednoczonym Królestwie.

Ogłoszona 27 października współpraca pomiędzy Daimler Truck AG a BP Advanced Mobility Limited ma przyspieszyć nie tylko rozwój infrastruktury wodorowej, ale również wprowadzenie w obieg ciężarówek napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Zgodnie z podpisanym protokołem ustaleń (MoU), BP Advanced Mobility Limited ma ocenić możliwości stworzenia w Wielkiej Brytani sieci około 25 stacji tankowania oraz zaopatrzenia ich w wodór do 2030 r. Ponadto Daimler Truck AG od 2025 r. planuje zaopatrywać swoich klientów w UK w pojazdy ciężarowe zasilane wodorem.

Jak mówi dyrektorka generalna Mercedes-Benz Trucks i członkini zarządu Daimler Truck Karin Radström, wizja transportu neutralnego pod względem emisji CO2 jest stale realizowana.

Radström  zauważa, że napęd na wodorowe ogniwa paliwowe będzie w przyszłości konieczny, zwłaszcza w zakresie neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla transportu drogowego z wykorzystaniem pojazdów ciężarowych.

Współpraca z BP ma umożliwić rozbudowę w Wielkiej Brytanii niezbędnej infrastruktury wodorowej, a co za tym idzie przyspieszyć dekarbonizację transportu towarowego w UK.

Dyrektorka dodaje, że, aby zwiększyć dynamikę rozwoju infrastruktury wodorowej oraz aby zapewnić klientom korzystną eksploatację samochodów ciężarowych na wodorowe ogniwa paliwowe, konieczne jest wsparcie polityczne.

Również wiceprezeska wykonawcza BP ds. klientów i produktów Emma Delaney zauważa kluczowe znaczenie zastosowania wodoru dla dekarbonizacji niektórych sektorów gospodarczych w Wielkiej Brytanii, a szczególnie dalekobieżnego transportu ciężarowego.

Delaney  dodaje, że dzięki współpracy ze światowym producentem pojazdów użytkowych jakim jest Daimler Truck, zostanie znacznie udynamiczniona rozbudowa infrastruktury wodorowej, a także przyspieszone wprowadzenie na rynek pojazdów napędzanych wodorem.

Będzie to przełomowym momentem w branży transportowej Wielkiej Brytanii w kierunku wykorzystania wodoru jako paliwa przyszłości. Jak twierdzi wiceprezeska, BP jest zintegrowaną firmą energetyczną, która ma świetne możliwości wpływania na zmiany zachodzące w sektorze transportu, w tym na produkcję wodoru i budowę sieci stacji tankowania.

Daimler Truck AG konsekwentnie realizuje wizję transportu opartego na zrównoważonym rozwoju. Właśnie dlatego światowy producent pojazdów użytkowych postawił sobie za cel, by do roku 2039  na rynku północnoamerykańskim, japońskim oraz europejskim znalazły się już tylko takie nowe samochody ciężarowe, które podczas jazdy („tank to wheel”) okażą się zeroemisyjne.

Daimler Truck AG skupia się przy tym na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych, które faktycznie zapewnią zerowy bilans emisji dwutlenku węgla – wodorowych ogniwach paliwowych i akumulatorach.

Tymczasem Daimler Truck testuje w Niemczech na drogach publicznych udoskonalony prototyp ciężarówki Mercedes-Benz GenH2 Truck. Prawdopodobnie w roku 2027 mają zostać dostarczone użytkownikom pierwsze seryjne egzemplarze tego pojazdu ciężarowego.

Daimler Truck jest zwolennikiem zastosowania wodoru ciekłego. Zdaniem producenta, ten typ wodoru wykorzystywany jako nośnik energii ma znacznie większą gęstość energetyczną w stosunku do objętości niż wodór gazowy.

Wpływa to w dużym stopniu na rozmiar i wagę zbiorników ciekłego wodoru w pojazdach ciężarowych napędzanych ogniwami paliwowymi – mogą być one nie tylko mniejsze, ale i, ze względu na niższe ciśnienie, dużo lżejsze.

Dzięki temu pojazdy ciężarowe mogą uzyskać większą przestrzeń ładunkową, a co za tym idzie, większą ładowność. Pozwala to również na zatankowanie większej ilości wodoru, co wpływa znacząco na zwiększenie zasięgu samochodów ciężarowych.

Z związku z tym, w przyszłości Mercedes-Benz GenH2 Truck, podobnie jak konwencjonalne samochody ciężarowe z silnikiem spalinowym, będzie przeznaczony do realizacji wielodniowych usług transportowych na dalekie odległości.

Strategią biznesową BP są komfort i mobilność, które realizują się poprzez nawiązywanie współpracy z odpowiednimi partnerami. Również w sferze elektryfikacji BP kieruje się tymi zasadami.

Na całym świecie przedsiębiorstwo ma już 11 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych, a do 2030 r. planowana jest ich rozbudowa aż do 70 tysięcy.

Firma planuje także zbudować stacje tankowania wodoru w Europie, co można zauważyć na przykładzie Niemiec, gdzie już teraz realizowane są plany rozwoju infrastruktury wodorowej.

W Teesside ( Wielka Brytania) przedsiębiorstwo zamierza zbudować zakład, w którym wytwarzany byłby wodór o niskiej emisji dwutlenku węgla. BP bada także potencjał zielonego wodoru w tym obszarze pod względem przyszłego wsparcia dla Teesside jako pierwszego w UK węzła transportowego dla wodoru.

Działania BP sprzyjają osiągnięciu celu postawionego przez rząd Wielkiej Brytanii – rozwoju produkcji wodoru o mocy 5 GW do roku 2030.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>