Share This Post

Aktualności / Nieuws / Redakcyjny

Branża transportowa negocjuje z Ministerstwem

Branża transportowa negocjuje z Ministerstwem

Przedstawiciele branży transportowej prowadzą obecnie rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury, które dotyczą propozycji zmian, jakie powinny zostać wprowadzone do ustawy określającej czas pracy kierowców, a także funkcjonowanie całego transportu drogowego.

Celem zmian jest dostosowanie przepisów do pakietu mobilności obowiązującego w UE, a także złagodzenie skutków jego wprowadzenia.

Na podstawie wyliczeń, przeprowadzonych przez Forum Transportu Drogowego, w wyniku wprowadzenia proponowanego przez Ministerstwo rozwiązania, koszty funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych mogłyby wzrosnąć nawet o 30 mld zł rocznie.

Resort przyjmuje postulaty

Łukasz Włoch z Grupy Inelo, który jest jednym z przedstawicieli branży transportowej do rozmów z Ministerstwem Infrastruktury, uważa, że powyższa kwota jest bardzo prawdopodobna i nie ma tutaj mowy o pomyłce.

Niestety, tak wysoki wzrost kosztów prowadzenia działalności transportowych, mógłby spowodować bardzo wiele problemów dla rodzimych firm przewozowych, które mogłyby upaść z powodu braku opłacalności.

Pojawiły się także i dobre wieści. Podczas rozmów, resort pozytywnie rozpatrzył wiele postulatów przedstawionych na ostatnim posiedzeniu i wszystko zwiastuje, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia porozumienia — wyjaśnia członek FTD.

W październiku odbyło się spotkanie Forum Transportu Drogowego, podczas którego określone zostało wspólne stanowisko wobec propozycji Ministerstwa Infrastruktury, a także wybrano przedstawicieli, którzy będą reprezentować branżę transportową podczas dalszych rozmów.

Przedstawicielami FTD w rozmowach z Ministerstwem będą: Piotr Mikiel, Maciej Wroński, Andrzej Bogdanowicz, Zdzisław Szczerbaciuk, a także Łukasz Włoch, który ma być głównym reprezentantem.

Kamil Wolański, kierownik Działu Ekspertów Grupy INELO wyznaje, że wybór jednego z ich ekspertów na przedstawiciela FTD, to niewątpliwy dowód uznania dla działań, jakie prowadzi na co dzień dla branży transportowej.

Grupa INELO prawie od 15 lat zajmuje się analizą polskich i unijnych przepisów, a także zmianami, jakie wprowadzane są w pracy kierowców, a także jak powinna być ona rozliczana. Ich praca polega głównie na ograniczaniu negatywnych skutków dla przewoźników, które wynikają ze zmian zachodzących w przepisach.

Ogromne zaniepokojenie FTD

Wszyscy członkowie FTD wspólnie przyznają, że są zaniepokojeni propozycjami zmian w ustawie ze strony Ministerstwa. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, według ich szacunków po wprowadzeniu tych zmian wzrosłyby koszty całej branży transportowej nawet o 30 mld zł rocznie.

Propozycje zmian dotyczyły m.in. organizacji pracy kierowców, wykluczenia podróży służbowych oraz wzrostu płac, które są następstwem wprowadzenia przepisów pakietu mobilności, obowiązującego od 2 lutego 2022 roku.

Niestety, taka zmiana mogłaby spowodować, znaczny wzrost wydatków, którego wiele firm mogłoby nie udźwignąć. Oczywiście przewoźnicy wiedzą, że wzrost wydatków jest nieunikniony w przyszłości, jednak nie powinien następować on tak gwałtownie.

Pierwotne propozycje Ministerstwa, nie dawały na dalsze funkcjonowanie transportu drogowego. Były to zmiany, na które nie mogli zgodzić się przewoźnicy, ponieważ nawet ich realizacja nie była możliwa.

Pierwsze założenia, zakładały opracowywanie harmonogramu prac na cały miesiąc z góry. Niestety, w transporcie międzynarodowym jest to wręcz niemożliwe do zrealizowania.

Łukasz Włoch stanowczo podkreśla, że jeśli koszty prowadzenia firmy transportowej wzrosłyby nagle o 30-40%, wiele przedsiębiorstw po prostu upadnie. Jego zdaniem, temat podwyżek dla kierowców, które wynikają z pakietu mobilności, powinny zostać w jakiś sposób złagodzone.

Przewoźnicy są świadomi tego, że koszty prowadzenia działalności wzrosną, jednak ważne, aby nie były to tak drastyczne podwyżki.

Ministerstwo otwarte na rozmowy z polskim transportem

25 października 2021 odbyła się konferencja uzgodnieniowa, w ramach konsultacji publicznych, dotycząca zmian, jakie należy wprowadzić do ustawy o czasie pracy kierowców i o transporcie drogowym.

Na konferencji przedstawiciele Forum Transportu Drogowego (Maciej Wroński, Andrzej Bogdanowicz i Piotr Mikiel) przedstawili postulaty w imieniu całej branży transportowej.

Na podstawie wypowiedzi Łukasza Włocha wiemy, że Ministerstwo Infrastruktury było otwarte na propozycje FTD, a duża część postulatów zostanie uwzględniona w ustawie. Teraz pozostaje wyłącznie czekać na ostateczną wersję ustawy.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>