Share This Post

Aktualności / Nieuws / Redakcyjny

Zwrot Maut już pewny – złóż wniosek na rok 2021

Zwrot Maut już pewny – złóż wniosek na rok 2021

Z pewnością dobrą wiadomością dla wszystkich przewoźników, którzy przejeżdżają przez obszar Niemiec po drogach, które należą do transeuropejskiej sieci drogowej, jest możliwość otrzymania częściowego zwrotu opłat, które zostały uiszczone w czasie od 28.10.2020 do 30.09.2021.

Zwrot jest możliwy ze względu na wyrok, jaki wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), w sprawie zawyżonych stawek za przejazdy drogowe na terenie Niemiec. W związku z wyrokiem, który zapadł 28 października 2020 roku, Parlament niemiecki zmuszony został do skorygowania stawek za opłaty drogowe.

W jaki sposób przewoźnicy mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów, które były niewłaściwe oraz kto może się ubiegać o taki zwrot? Odpowiedzi na te pytania, z pewnością znajdziesz w tym artykule.

TSUE wydał wyrok w dniu 28 października 2020 roku, w którym uznał, że koszty utrzymania drogowej policji niemieckiej są niesłusznie uznawane za „koszty eksploatacji”, o których mówi art. 7 ust. 9 zmienionej dyrektywy 1999/62.

W związku z tym, nie powinny być one uwzględniane, podczas ustalania wysokości opłat drogowych dla samochodów ciężarowych, które poruszają się po drogach należących do transeuropejskiej sieci drogowej.

Jednym słowem, oznacza to, że opłaty, które były pobierane na obszarze Niemiec, były niezgodne z prawem UE, co upoważnia przedsiębiorstwa transportowe do ubiegania się o zwrot części opłat, które zostały niesłusznie zawyżone.

Nowe stawki opłat drogowych

Przesłanką do obniżenia stawek opłat drogowych przez Parlament niemiecki od 28 października 2020 roku do 30 września 2021 roku, było orzeczenie TSUE z 28.10.2020 roku.

Poniżej przedstawiamy stawki opłat drogowych już po obniżce:

Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 ton do 12 ton stawka za przejazd jednego kilometra wynosi 6,5 eurocentów. Samochody o ciężarze 12-18 ton muszą uiszczać opłatę 11,2 eurocentów/km. Stawka dla ciężarówki o masie większej niż 18 ton i z maksymalnie 3 osiami wynosi 15,5 eurocentów/km, natomiast dla tych z 4 osiami i więcej wynosi 16,9 eurocentów/km.

W jaki sposób ubiegać się o zwrot niesłusznie poniesionych kosztów?

Wnioski dotyczące zwrotu bezpodstawnie poniesionych kosztów w powyższym okresie należy złożyć do Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego, można je również wysyłać za pośrednictwem Kancelarii Transportowej Legaltrans.

Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające przejazdy oraz dokonywanie opłat. Mogą to być rachunki za przejazd, a także wyciągi z Toll Collect.

Zwroty będą dokonywane prawdopodobnie na przełomie roku 2021/2022 i będą wykonywane zgodnie z kolejnością otrzymywania wniosków.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>