Share This Post

Aktualności / Nieuws / Redakcyjny

Program budowy 100 obwodnic. Które miasta dostaną obwodnice i jak postępują prace?

\

W naszym kraju powstał bardzo ambitny program, który zakłada wybudowanie 100 obwodnic, który w skrócie nazywany jest PB100. Realizacja tego założenia przewidziana jest na okres 2020-2030. Zatem program zakłada wybudowanie 100 obwodnic w ciągu 10 lat.

Obecny stan realizacji Programu wygląda następująco: sześć inwestycji jest już w trakcie realizacji, dla kolejnych siedmiu organizowane są przetargi na wykonawcę, a inne projekty obwodnic są na etapie poszukiwania wykonawcy, który przygotuje całą niezbędną dokumentację.

W takim stanie jest realizacja Programu budowy 100 obwodnic, który planowany jest na lata 2020-2030. W tym artykule postaramy się przedstawić, w jakich miejscach powstaną.

Program budowy 100 obwodnic miast — gdzie powstaną do roku 2030

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, aktualnie realizowanych jest sześć inwestycji w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Łączna długość wszystkich obecnie budowanych obwodnic wynosi ponad 44 kilometrów, a ich wartość wyceniana jest na 776 milionów złotych.

Jedną z nich jest obwodnica Wąchocka, która ma przebiegać w ciągu DK42. W województwie warmińsko-mazurskim powstanie droga omijająca miasto Smolajn, w Wielkopolsce swoją obwodnicę otrzyma miasto Żodyń. Pozostałe z nich zlokalizowane będą w Gryfinie, w Lipsku i Suchowoli.

W najbliższym czasie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła wiele przetargów związanych z realizacją pozostałych inwestycji.

Dodatkowo obwieszczono 30 procesów przetargowych, wśród których siedem dotyczy realizacji projektów o zbiorczej długości ponad 62 km, których wartość wynosi około 1,3 mld zł.

Najbardziej wyczekiwanym rozstrzygnięciem jest przetarg dotyczący realizacji inwestycji dla miast Sztabin w województwie podlaskim, Gostyń w Wielkopolsce oraz Pułtusk na Mazowszu.

Kolejne 23 przetargi mają na celu odnalezienie wykonawców, którzy sporządzą niezbędną dokumentację dla inwestycji o łącznej długości nieco ponad 225 kilometrów. Do tych zadań należy między innymi wykonanie koncepcji programowej obwodnicy dla Pilzna, Kołaczyc i Jasła, zlokalizowanych w województwie podkarpackim.

Inne zadanie zakłada przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ), który będzie zawierał elementy koncepcji programowej, a także dokumentów, które są wymagane do uzyskania decyzji środowiskowej dotyczącej budowy obwodnicy m.in. dla miast zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej nr 15 w województwie wielkopolskim. Dotyczy to miasta Cieszkowa, Krotoszyna oraz Zduny.

Warto wspomnieć, że pozostałe 64 obwodnice, są aktualnie na etapie przygotowania, a ich łączna długość wynosi prawie 525 kilometrów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że cały proces przygotowywania tak ważnych inwestycji drogowych jest niezwykle złożone i może potrwać trochę czasu.

Właśnie na tym etapie jest aktualnie projekt obwodnicy dla Nowego Targu, która ma być częścią drogi krajowej nr 49 w województwie małopolskim, a także obwodnica Janowa Lubelskiego w województwie lubelskim w ciągu drogi krajowej nr 74.

Obwodnice klasy GP

Drogi GP są jedną z wielu klas dróg publicznych, które są dzielone na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124). Podsumowując, będą to obwodnice przeznaczone dla ruchu przyspieszonego.

Wszystkie obwodnice realizowane w ramach Programu, będą właśnie drogami klasy GP. Znaczna większość będzie drogami jednojezdniowymi. Oczywiście w pobliżu dużych miast oraz w miejscach, gdzie na podstawie prognoz przygotowywanych w początkowym etapie projektu będzie wzmożony ruch samochodowy powstanie droga dwujezdniowa.

GDDKiA już na tym etapie zakłada, że obwodnica dwujezdniowa zlokalizowana będzie w Wąchocku w ciągu DK42, Olsztynie i Dywitach na drodze DK51, Kaliszu, Nowego Targu, czy też Głogowa i Legnicy.

Szacowany koszt realizacji całego Programu budowy 100 obwodnic w okresie 2020-2030 został określony na 28 mld zł. Zgodnie z wypowiedziami pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wszystkie prace przebiegają zgodnie z założeniami i na chwilę obecną nie przewiduje się opóźnień realizacji poszczególnych inwestycji.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>