Share This Post

Aktualności / jazda / Samochody ciężarowe

UOKiK przygląda się zadłużonym firmom transportowym

UOKiK przygląda się zadłużonym firmom transportowym

Na terenie naszego kraju zarejestrowanych jest ponad 25 tys. firm transportowych. Większość z nich, bo aż 86% stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze. To dzięki nim, rynek pojazdów ciężarowych mógł przetrwać nakładane przez państwa lockdowny.

Nowe ciężarówki cieszyły się dużą popularnością z powodu stabilnego handlu on-line. W trakcie pandemii, sprzedaż internetowa była dość stabilna, co ważniejsze, w niektórych miesiącach przewyższała wielkości z 2019 roku.

Na podstawie danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w kwietniu 2021 ilość zarejestrowanych samochodów powyżej 3,5 t wyniosła 3243, co oznacza wzrost o ponad 220% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Zadłużają się, bo czekają na przelew

Niestety, równie szybko i systematycznie wzrastają długi w branży przewozowej. Latem 2020 roku KRD raportował, że łączne zadłużenie wynosi ponad 980 mln zł.

Firmy zalegają z płatnością m.in. w bankach, w firmach leasingowych, ubezpieczalniach, a także u przedsiębiorców paliwowych oraz operatorom komórkowym.

Głównym problemem są długie terminy płatności faktur, które najczęściej wynoszą 60 dni. Z pewnością firmy przewozowe wolałyby szybsze terminy płatności, lecz ze względu na dużą konkurencję najczęściej zgadzają się na niekorzystne dla nich warunki spłat.

Podczas oczekiwania na należny przelew za wykonaną usługę, firmy najczęściej same opóźniają swoje płatności do ZUS czy Urzędu Skarbowego. Konsekwencją takiego działania jest efekt „kuli śniegowej”, przez co długi tej branży ciągle rosną.

Czy kary UOKiK przemodelują rynek?

Czynnikiem, który może w pewnym stopniu ograniczyć zatory pojawiające się w branży transportowej, jest stosowanie tzw. ustawy antyzatorowej. Jej celem jest zapobieganie długim terminom spłat, za wykonane usługi przewozowe.

Ustawa o zatorach publicznych została wprowadzona w 2020 roku, w związku z czym Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów jeszcze w pierwszym roku jej obowiązywania wszczął 100 postępowań, które dotyczyły najbardziej zadłużonych firm.

UOKiK sprawdził terminowość płatności przez przedsiębiorców za wykonane usługi, a także przeanalizował łącznie ponad 80 tys. faktur. Na początku tego roku, wydano pierwsze decyzje, na mocy których nałożono kary na dwie spółki związane z transportem. Obie firmy muszą łącznie zapłacić prawie pół miliona złotych.

Nałożono tylko dwie kary, ponieważ prezes UOKiK ma możliwość ich umorzenia ze względu na wyjątkowe okoliczności. Podczas przeprowadzonej kontroli, czynnikiem łagodzącym była panująca pandemia i nakładane lockdowny. Niestety, już niedługo będzie to argument, który nie będzie mieć znaczenia, a kary będą nałożone z pewnością na większą liczbę firm.

Warto zaznaczyć, że sytuacja branży przewozowej, ma bardzo duże znaczenie dla pozostałych gałęzi gospodarki. Duża liczba pojazdów ciężarowych umożliwia przewożenie dużej ilości towarów, co wpływa na wzrost gospodarczy.

Uniknięcie kar nałożonych przez UOKiK jest bardzo istotne dla firm transportowych, ponieważ takie dodatkowe koszty wpłyną na obniżenie zysków w tej wysoce konkurencyjnej branży. Nałożenie kar może przyczynić się do upadku bardzo wielu firm przewozowych.

 

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>