Share This Post

Aktualności / Redakcyjny / Samochody ciężarowe

Inspekcja Handlowa kontroluje jakość paliw na stacjach benzynowych

Inspekcja Handlowa kontroluje jakość paliw na stacjach benzynowych

Inspekcja Handlowa zajmuje się kontrolowaniem kilku rodzajów paliw ciekłych, które są dostępne na naszym rynku. Kontroli poddawane są: olej napędowy, gaz LPG, benzyna oraz biopaliwa.

Pierwsza kontrola odbyła się w 2003 roku, podczas której aż 30% przebadanych próbek paliw ciekłych, nie spełniało określonych wymogów. Na szczęście wynik uległ poprawie, a w roku 2016 liczba nieprawidłowości spadła aż do 4% i przez dłuższy czas utrzymuje się na tym poziomie.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny informuje, że jakość ciekłych paliw na polskim rynku jest coraz lepsza, dzięki przeprowadzaniu regularnych kontroli. Dodatkowo w swojej wypowiedzi zaznacza, że w 2020 roku, zaledwie 2% próbek nie spełniło norm jakościowych.

W 2020 r. przebadano ponad 1490 próbek paliw ciekłych, w tym 779 próbek benzyn oraz 712 oleju napędowego. W przeprowadzanych badaniach laboratoryjnych zaledwie 28 próbek nie spełniało wymaganych norm, w tym 23 oleju napędowego oraz 5 benzyn.

Na podstawie pozyskanych statystyk można zauważyć, że odsetek nieprawidłowości w województwach jest znacznie zróżnicowanych. Podczas losowej kontroli stacji paliw, największą ilość zakwestionowanych próbek stwierdzono w woj. zachodniopomorskim – 6,25% oraz w woj. lubuskim – 6,06%.

Biorąc pod uwagę kontrole przedsiębiorców, którzy zostali wybrani na podstawie informacji otrzymanych od kierowców, najwięcej nieprawidłowości wykryto w woj. opolskim – 15%, woj. warmińsko-mazurskim – 10% oraz w woj. pomorskim – 9%.

Przebadane próbki gazu LPG przebiegły bardzo pomyślnie, a próbki zakwestionowane wyniosły zaledwie 0,84% podczas kontroli stacji paliw. Podczas monitorowania hurtowni, nie wykazano żadnych nieprawidłowości.

Kwestionowane parametry

Już od pewnego czasu nieprawidłowości związane z przekroczoną ilością siarki w oleju napędowym oraz benzynie utrzymuje się na niskim poziomie. IH wydała 10 decyzji dotyczących wycofania z obrotu paliw, które nie spełniają określonych norm jakościowych.

Dodatkowo przekazano do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 20 przypadków związanych z naruszeniem warunków zawartych w koncesji na obrót paliwami ciekłymi, sprzedając paliwa o niewłaściwej jakości.

Prawo przewiduje bardzo surowe kary za sprzedaż i obrót paliwem o złej jakości. Zgodnie z obowiązującym przepisami może być to kara grzywny w wysokości do 1 mln zł lub kara więzienia od 3 miesięcy do nawet 5 lat.

Rok 2021 – kontrole na stacjach paliw trwają

W pierwszym kwartale 2021 roku, przebadano łącznie 532 próbki paliw ciekłych, w tym 248 benzyn oraz 284 oleju napędowego. Dotychczas Inspekcja Handlowa zakwestionowała 12 próbek niespełniających wymagań jakościowych, które stanowią 2,26%. Do tej pory wszystkie próbki gazu LPG spełniały normy.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>