Share This Post

Aktualności / Redakcyjny / Środowisko

Bez redukcji emisji z transportu nie osiągniemy neutralności klimatycznej. Dotyczy to też ciężarówek

Bez redukcji emisji z transportu nie osiągniemy neutralności klimatycznej. Dotyczy to też ciężarówek

W transporcie osobowym zachodzą obecnie bardzo głębokie zmiany, związane z dostosowaniem pojazdów do nowych pojawiających się norm emisji spalin. Prawdopodobnie już niebawem, również branża transportowa będzie musiała dokonać pewnych modyfikacji, abyśmy mogli osiągnąć neutralność klimatyczną.

Transport ciężarowy produkuje dużą ilość emisji spalin, dlatego już wkrótce będzie musiało dojść do rewolucji. Obecnie na polskich drogach niemal niemożliwe jest spotkać e-ciężarówki, jednak w ciągu najbliższych kilku lat będzie musiało się to zmienić.

Ciekawostką jest fakt, że największa flota ciężarówek zarejestrowana jest właśnie w Polsce, a niemal co trzeci pojazd poruszający się na terenie UE należy do polskiej firmy transportowej.

Polska jest jednym z trzech krajów, w którym na przestrzeni kilku lat, przewidywany jest znaczny wzrost liczby pojazdów ciężarowych. Ten fakt oznacza, że bardzo duża odpowiedzialność spoczywa między innymi na polskiej władzy oraz społeczności, która również odpowiada za zwiększenie zapotrzebowania na usługi transportowe.

Na chwilę obecną, polskie firmy transportowe nie kupują ciężarówek zasilanych elektrycznie z bardzo wielu przyczyn. Wśród głównych powodów jest nadal słaba dostępność takich pojazdów, wysoki koszt zakupu, a także brak wystarczającej infrastruktury do ładowania.

Warto zaznaczyć, że wśród rodzimych przewoźników popularnością cieszą się ciężarówki z napędem LNG i CNG, których łącznie zarejestrowano 689. Nie jest to jednak powód do dumy, ponieważ są to inwestycje, które nie mają długoterminowych perspektyw.

Gaz nie jest odpowiednim rozwiązaniem

Zdaniem wielu ekspertów gaz nie będzie paliwem przejściowym, ale stanie się rozwiązaniem, które spowolni nadchodzącą transformację. W 2019 roku Europejski Bank Inwestycyjny poinformował, że wycofuje finansowanie inwestycji gazowych.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna przedstawiła scenariusz, zgodnie z którym, aby osiągnąć neutralność klimatyczną, należałoby całkowicie zrezygnować z paliw kopalnych, w tym również z gazu.

Raport Transport & Environment, który został opublikowany rok temu, ukazuje, że pojazdy zasilane gazem nie są tak skuteczne, jak początkowo mogło się to wydawać. Odkryto, że takie pojazdy mogą emitować drobne cząstki stałe, które są bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia, ponieważ wnikają one głęboko w organizm.

Szykują się zmiany

Jeszcze nie tak dawno, bo ok. 4-5 lat temu uważano, że produkcja elektrycznych ciężarówek jest niemal niemożliwa, jednak kupno takich pojazdów było możliwe już w 2020 roku. O zamiarze elektryfikacji całej swojej floty poinformowali już najwięksi producenci ciężarówek jak Volvo czy Daimler.

W Kalifornii od 2020 roku istnieje obowiązek sprzedaży wyłącznie zeroemisyjnych ciężarówek, a do grona elektrycznych ciężarówek chcą dołączyć takie koncerny jak Walmart i Amazon.

Niestety, w 2020 roku w Polsce zarejestrowano zaledwie 5 ciężarówek z napędem elektrycznym. W tym roku, do tej pory, została zarejestrowana tylko jedna, co nie jest zbyt zadowalającym wynikiem.

Z badań przeprowadzonych w Niemczech wynika, że elektryczne ciężarówki są znacznie bardziej efektywne energetycznie niż pojazdy zasilane wodorem oraz trzy razy bardziej efektywne niż silniki spalinowe zasilane paliwem syntetycznym.

Skala wyzwania

Branża transportowa odpowiada za ponad 25% emisji spalin w UE, z czego udział transportu drogowego wynosi ponad 70%. Na podstawie szczegółowych wyliczeń, ciężarówki mogą produkować ok. 5% wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE.

W związku z tym niezbędne będzie wprowadzenie norm emisji spalin dla nowych pojazdów oraz nałożenie zobowiązania na producentów do produkcji zeroemisyjnych ciężarówek. Warto również nałożyć wymogi dotyczące rozwoju infrastruktury niezbędnej do ładowania oraz zastosować opłaty drogowe uzależnione od emisyjności danego pojazdu.

Dlatego konieczne jest wprowadzenie narzędzi takich jak normy dla nowych pojazdów ciężkich, w tym nałożenie na producentów zobowiązań w zakresie produkcji ciężarówek zeroemisyjnych, a także wymogi w zakresie rozwoju infrastruktury do ładowania czy opłaty drogowe zależne od emisyjności pojazdów.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>