Share This Post

Aktualności / jazda / Samochody ciężarowe

A4 Wrocław-Legnica i S5 Sobótka-Bolków. Projektant wybrany

A4 Wrocław-Legnica i S5 Sobótka-Bolków. Projektant wybrany

Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała i wybrała najkorzystniejszą ofertę dotyczącą przygotowania dokumentacji do rozbudowy i budowy odcinka A4 oraz części drogi S5.

Projekt ma dotyczyć autostrady na odcinku Wrocław-Legnica oraz budowy drogi ekspresowej S5 od Sobótki do Bolkowa. Łącznie, długość obu odcinków ma wynieść ponad 130 km, z czego 80 km autostrady oraz ok. 50 drogi S5.

Zgodnie z informacjami podanymi przez GDDKiA, najkorzystniejszą ofertę złożyło porozumienie firmy Multiconsult z Warszawy i IVIA z Katowic. Zadanie dotyczyło przygotowania studium wraz z pozostałą niezbędną dokumentacją, a także uzyskanie wymaganych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Oferta wstępnie wybrana przez GDDKiA, przedstawiona przez konsorcjum dwóch firm ma opiewać na kwotę 28 757 400 zł. Podpisanie umowy jest planowane jeszcze w tym półroczu, o ile nie wpłynie odwołanie od dokonanego wyboru.

Opracowanie dokumentacji na cały odcinek A4 od Krzyżowej do Wrocławia oraz S5 od Sobótki do Bolkowa zostało podzielone na dwie części. Oferty dotyczące pozostałego odcinka o długości ok. 36 km są jeszcze w trakcie analizowania.

Trzy warianty do wyboru

Na podstawie otrzymanych informacji od GDDKiA, w ramach opracowanej dokumentacji zostaną przedstawione i przeanalizowane trzy warianty budowy i rozbudowy A4 oraz budowy S5:

Wariant I

Pierwszy wariant zakłada rozbudowę drogi w istniejącym już szlaku autostrady A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód, oraz budowę nowej drogi S5. Według tej wersji autostrada ma posiadać dwie jezdnie, z czego każda będzie wyposażona w trzy pasy ruchu łącznie z pasem awaryjnym.

Przebudowie będą podlegać wszelkie obecne węzły i obiekty inżynierskie, w celu połączenia drogi ekspresowej S5 z drogą ekspresową S8, która nadal jest projektowana.

Wariant II

Druga opcja zakłada budowę autostrady w istniejącym śladzie A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wichrów, dalej do węzła Stary Śleszów autostrada będzie budowana w nowym korycie. Droga S5 zgodnie z tym wariantem połączy się z projektowaną drogą S8 w węźle Olbrachtowice, a węźle Bolków z drogą S3.

Wariant III

Trzeci wariant zakłada przebieg autostrady A4 identycznie jak w przypadku drugiego wariantu. Różnica polega na zmianie połączenia się drogi ekspresowej S5 z projektowaną drogą S8, która w tym wariancie ma nastąpić w węźle Mirosławiec.

Wszystkie z wyżej wymienionych wariantów przebiegu dróg A4 i S5, zostaną zaprojektowane tak, aby zachować możliwie najdłuższy dystans od obszarów zabudowanych. Dodatkowo zostaną zachowane drogi poprzeczne, które są połączeniem sąsiednich miejscowości.

Ponadto, w wariantach II i III, które zakładają budowę autostrady A4 w nowym korytarzu, brane będą pod uwagę podwarianty, które w całości omijają obszary Natura 2000.

Zakończenie inwestycji planowane na 2030 rok

Warto przypomnieć, że istniejący fragment autostrady A4 na odcinku od Wrocławia do Krzyżowej, który wynosi ok. 205 km, jest najstarszym odcinkiem autostradowym w Polsce. Niestety, ten fragment nie spełnia wszystkich warunków technicznych, które są przewidziane dla autostrad.

GDDKiA podkreśla, że rozbudowa i dostosowanie warunków technicznych A4 do parametrów przewidzianych dla autostrad jest niezwykle ważna. A nowy odcinek drogi S5, który znajduje się na obszarze Dolnego Śląska, będzie tworzył spójną sieć transportową z drogą ekspresową S3 i S8.

Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk podkreśla, że województwo dolnośląskie bardzo dużo zyskuje, dzięki nowym inwestycjom drogowym. Budowa nowych tras jest dużym krokiem, który z pewnością poprawi bezpieczeństwo na drogach w tym rejonie.

GDDKiA uważają, że nowa sieć transportowa może w znaczny sposób odciążyć ciąg komunikacyjny, który obecnie przebiega przez centra miast. Zmniejszenie ruchu w miastach i pobliskich miejscowościach znaczącą wpłynie na komfort życia mieszkańców.

Realizacja tak ogromnej inwestycji planowana jest na rok 2030 i realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj w latach 2026-2029/2030.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>