Share This Post

Aktualności / jazda / Redakcyjny / Samochody ciężarowe

Via Carpatia — stan realizacji nowej trasy na wschodzie Polski

Via Carpatia — stan realizacji nowej trasy na wschodzie Polski

Via Carpatia jest międzynarodową trasą o znaczeniu europejskim, łączącą północ i południe Europy. Droga budowana jest etapami i w założeniu ma łączyć Kłajpedę znajdującą się na Litwie z Salonikami w Grecji.

Plan utworzenia szlaku Via Carpatia powstał już w 2006 roku i sformalizowany został w Łańcucie przez Ministrów Transportu z Litwy, Polski, Słowacji i Węgier. Inne kraje, takie jak Bułgaria, Grecja czy Rumunia dołączyły do tej inicjatywy dopiero w 2010 roku.

Droga Via Carpatia przebiegająca przez wschodnią część naszego kraju, z pewnością będzie mieć ogromne znaczenie dla tej części Polski. Powstały szlak może stać się jednym z kluczowych impulsów dla zlokalizowanych tam województw do zwiększonego rozwoju.

Dzięki Via Carpatia Polska Wschodnia będzie znacznie bardziej dostępna transportowo, zarówno w skali kraju, jak i UE. Droga może być ważnym elementem sprzyjającym wzrostowi ekonomicznemu tego regionu.

Obecnie jest to jeden z najbardziej oczekiwanych szlaków wschodniej części Polski. Trasa ma tworzyć wygodne i szybkie połączenie tak ważnych miast, jak Suwałki, Białystok, Lublin, Rzeszów i Krosno.

Oczywiście poza wygodną łącznością w granicach Polski, droga ma połączyć polskie i litewskie porty nadbałtyckie z portami zlokalizowanymi na południu Europy, co pozwoli na łatwiejszy i szybszy transport towarów.

Zgodnie z głównymi założeniami Via Carpatia będzie miała parametry odpowiednie dla drogi ekspresowej lub autostrady, zależne to będzie jednak od położenia odcinka oraz kraju. Odcinek przebiegający przez nasz kraj będzie miał łączną długość ok. 700 km.

Zgodnie z otrzymanymi informacjami w realizacji jest obecnie 289 km drogi, natomiast w przygotowywaniu są odcinki, które mogą łącznie wynieść ok. 244 km. Warto dodać, że do tej pory, do użytku zostało oddane zaledwie 75,3 km drogi.

Nadszedł jednak czas, aby nadrobić powstałe dotychczas zaległości. Polski odcinek tej międzynarodowej trasy ma kluczowe znaczenie dla naszego kraju, ponieważ docelowo połączy on porty litewskie i polskie z tymi, położonymi na wybrzeżach Morza Czarnego, Adriatyku, czy Morza Egejskiego.

Przebieg nowej Via Carpatia przez tereny Polski

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, cały odcinek międzynarodowej Via Carpatia będzie mieć parametry drogi ekspresowej lub autostrady. Na terenie Polski będą to drogi ekspresowe S61, S16 oraz S19, które zostały wyznaczone na obszarze województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Obecnie można jedynie mówić o planowanym przebiegu tych tras, ponieważ do tej pory wybudowano wyłącznie 75 km tej drogi. Jest to nieco ponad 10% planowanego odcinka, który ma łącznie wynieść 700 km i który według ustaleń ma zostać zakończony w 2025 roku.

Odcinki, które na dzień dzisiejszy zostały oddane do użytku to głównie obwodnice. Kierowcy w ramach planowanej międzynarodowej trasy mogą podróżować obwodnicą Suwałk, Augustowa i Lublina, a także trasami, które pozwalają na ominięcie Kocka, Woli Skromowskiej, a także Międzyrzecza Podlaskiego.

Do pozostałych tras należą odcinki łączące Sokołów Małopolski z węzłem Rzeszów Południe.

Trasa międzynarodowa Via Carpatia — etapy w realizacji i przygotowaniu

Dobrą wiadomością jest fakt, że zebrano już i zabezpieczono wystarczające fundusze na wybudowanie całego polskiego odcinka. Pieniądze zostały pozyskane w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Drogowcy uspokajają i informują, że w realizacji jest już ponad 289 km drogi trasy Via Carpatia. Najdłuższy odcinek o długości ponad 84 km powstaje w województwie podlaskim, nieco mniej, bo 64 km w województwie podkarpackim. W pozostałych województwach przedstawia się to następująco: woj. warmińsko-mazurskie 43,1 km, a w lubelskim i mazowieckim łącznie 97 km.

Warto wspomnieć, że na etapie przetargów znajdują się odcinki, na łączną długość 95,7 km. Pozostałe odcinki nowej międzynarodowej trasy Via Carpatia są w fazie przygotowawczej i wkrótce zostaną udostępnione do przetargów.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>