Share This Post

Aktualności / jazda / Nieuws / Redakcyjny

Wiadomo już, kto dokończy ekspresową S7 pod Krakowem

Wiadomo już, kto dokończy ekspresową S7 pod Krakowem

Budowa drogi ekspresowej S7 trwa już od ponad 10 lat. Niestety, wiele wskazuje na to, że nie zostanie ona ukończona nawet w ciągu najbliższych kilku lat. Opierając się na planach projektowych, bardzo wiele odcinków, gdzie dopiero rozpoczynane są prace początkowe, powinno być w już na bardzo zaawansowanym etapie.

Do takich odcinków należy m.in. ciągle wydłużająca się budowa Zakopianki oraz problematyczny fragment odcinka Warszawa-Kraków. Nasuwa się więc pytanie, kiedy kierowcy będą mogli w pełni korzystać z drogi ekspresowej S7?

Informacje podstawowe

Droga ekspresowa S7 ma mieć długość ok. 720 km i przebiegać przez pięć województw: pomorskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie oraz małopolskie. Docelowo będzie to jedna z najdłuższych tras szybkiego ruchu w Polsce, która połączy dwa skrajne punkty na mapie Polski.

Problemy na odcinku Widoma-Kraków

W dniu 4 grudnia 2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt z dotyczasową firmą Webuild, która była wykonawcą odcinka Widoma-Kraków. Zgodnie z doniesieniami GDDKiA, firma nie wykonywała zadań określonych w umowie lub wykonywała je w zbyt wolnym tempie.

Pomimo upomnień, wykonawca nie stosował się do poleceń. Mobilizacja do pracy była na tak niskim poziomie, że nie było żadnych szans, na zakończenie budowy w narzuconym przez podpisaną umowę terminie.

Nowy wykonawca został wybrany

GDDKiA wybrała już następcę do budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Widoma-Kraków.

Do przetargu zgłosiło się 6 kandydatów, którzy złożyli swoje oferty na kontynuowaniu budowy problematycznego odcinka. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała ofertę firmy Gulermak i Mosty Łódź. Zgodnie z ofertą całkowity koszt prac ma wynieść ponad 1,5 mln zł.

Zakres prac

Zgodnie z umową, do zadań nowego wykonawcy należeć będzie budowa kontynuacji dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i pozostałymi obiektami inżynierskimi.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowych przez wykonawcę zobowiązany jest on do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń.

W ramach planowanej inwestycji ma powstać odcinek drogi ekspresowej o długości ponad 18 km wraz z czterema węzłami. Ponadto do prac wykonawcy należeć będzie realizacja budowy dróg dojazdowych, murów oporowych, przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na trasę S7.

Wszystkie istniejące obiekty inżynierskie, drogi, sieci tramwajowe i oraz urządzenia melioracyjne muszą zostać przebudowane i dostosowane do planowanej drogi ekspresowej. Konieczne jest również infrastruktury dla pieszych, czyli chodniki i ścieżki rowerowe, a także oświetlenie uliczne.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>