Share This Post

Aktualności / jazda / Nieuws / Samochody ciężarowe

Karta kierowcy — Czym jest i jak ją uzyskać?

Karta kierowcy — Czym jest i jak ją uzyskać?

Zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez Unię Europejską, każdy zawodowy kierowca pracujący na jej terenie, ma obowiązek posiadania karty kierowcy. Powyższy dokument dotyczy kierowców kierujących samochody ciężarowe, autokary lub pojazdy powyżej 9 miejsc, które wyposażone są w tachograf.

Karta kierowcy wydawana jest przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu i Rady Europejskiej Nr 156/2014. 

Tak jak wspomniano powyżej, jest to dokument obowiązkowy w przypadku kierowców kierujących pojazdami wyposażonymi w tachograf, a więc o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton oraz służących do transportu powyżej 9 osób.

Karta pozwala na identyfikację kierowcy, ponieważ zawiera ona jego dane. Dzięki niej istnieje możliwość przypisania odpowiedniemu kierowcy danych z tachografu, takich jak czas jazdy oraz czas odpoczynku, przejechany dystans i prędkość.

W jaki sposób można uzyskać ten dokument?

W celu uzyskania karty kierowcy należy złożyć wniosek do PWPW, warto jednak dodać, że właściciel firmy transportowej nie może ubiegać się o ten dokument w imieniu kierowcy.

Procedura otrzymania karty nie jest skomplikowana, a obecnie można ją uzyskać, nawet nie wychodząc z domu! Wystarczy wypełnić wniosek na odpowiedniej stronie internetowej oraz dokonać opłaty w kwocie 172,20 zł na wskazany na stronie numer konta.

Złożenie wniosku online wymaga potwierdzenia w formie podpisu elektronicznego, a także załączników, takich jak potwierdzenie dokonania przelewu oraz skan prawa jazdy.

Oczywiście inną drogą składania wniosków jest wysyłka pocztowa, wówczas wszystkie niezbędne dokumenty należy wysłać na adres PWPW S.A. Czas oczekiwania wynosi do 30 dni, warto dodać, że w praktyce trwa to krócej, zwłaszcza przy wnioskach online.

Kto może otrzymać kartę i na jaki okres?

Wniosek o uzyskanie karty kierowcy może złożyć każda osoba, która potrzebuje tego dokumentu do pracy lub upływa okres ważności jego obecnej karty. Oczywiście innymi powodami do starania się o kartę jest jej zgubienie, kradzież, a także zmiana danych personalnych.

W przypadku przedłużania posiadanej już karty kierowcy, należy złożyć wniosek online najpóźniej 15 dni przed upływem jej ważności.

Czas, na jaki kierowca otrzymuje kartę kierowcy to zwykle 5 lat lub okres do daty utraty ważności posiadanego prawa jazdy.

Kiedy karta kierowcy traci swoją ważność?

Pomijając upływ terminu ważności, karta może zostać unieważniona również w przypadku, kiedy dojdzie do jej uszkodzenia lub jej uwierzytelnienie jest niemożliwe. Warto dodać, że karta kierowcy podczas okresu ważności nie może zostać cofnięta lub zawieszona.

Zawieszenie może się odbyć jedynie w wyjątkowych sytuacjach, kiedy istnieje podejrzenie sfałszowania dokumentu lub posłużono się sfałszowanymi dokumentami do jej uzyskania. Karta zostanie również zawieszona w momencie, gdy korzysta z niej kierowca, który nie jest jej posiadaczem.

Jak działa?

Karta wizualnie przypomina prawo jazdy lub dowód osobisty i jest niezbędna w przypadku prowadzenia pojazdu posiadającego tachograf. Kierowca powinien umieścić kartę w lewej szczelinie urządzenia przed rozpoczęciem jazdy.

W przypadku, gdy kierowcy będą prowadzić pojazd na zmianę, drugi z nich powinien umieścić swoją kartę w szczelinie znajdującej się po prawej stronie urządzenia. W ten sposób tachograf zapisuje czas dyspozycyjności kierowcy.

Na karcie możliwe jest zapisanie ostatnich 28 dni pracy jej właściciela, w związku z tym raz w miesiącu należy zgrać dane z karty i przechowywać je przez 12 miesięcy.

Co w przypadku braku karty?

Za brak aktualnej karty kierowcy grozi mandat nawet w wysokości 2000 zł dla kierowcy oraz 5000 zł dla firmy transportowej, w której pracuje kierowca. Oczywiście wysokie kary nakładane są również za przekroczenie dopuszczalnego czasu jazdy.

Zgodnie z przepisami posiadacz karty może poruszać się pojazdami z tachografem maksymalnie przez 15 dni od momentu wygaśnięcia jej ważności. W przypadku przekroczenia tego terminu może otrzymać mandat w wysokości 1000 zł.

Nieaktualna karta kierowcy — co zrobić?

Zgodnie z przepisami, posiadacz karty, która jest nieaktualna, ma obowiązek zwrócić dokument do PWPW dopiero po upływie 28 dni od utraty jej ważności, aby podczas ewentualnej kontroli odpowiedni organ mógł dokonać jej sprawdzenia.

Warto dodać, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. O systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 180 poz.1494) za niezwrócenie dokumentu, zgodnie z ustawą grozi kara w kwocie 10 000 zł.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>