Share This Post

Aktualności / Nieuws / Redakcyjny / UE

Nowelizacja ustawy akcyzowej. Nowe obowiązki dla rejestrujących auta w Polsce.

Nowelizacja ustawy akcyzowej. Nowe obowiązki dla rejestrujących auta w Polsce.

W związku z planowanym wejściem w życie nowelizacji ustawy akcyzowej, Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia zawierającego wzór dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub brak konieczności jej zapłaty.

Czego dotyczy nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym?

Ustawa, nad którą trwają prace w parlamencie, ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2021 roku.

Nałoży ona na importerów samochodów ciężarowych oraz specjalnych do 3,5 tony z Unii Europejskiej obowiązek uzyskania dokumentu potwierdzającego brak konieczności zapłaty akcyzy.

Nowy dokument będą musiały przedstawić osoby rejestrujące samochody, które wcześniej nie zostały zarejestrowane na terenie naszego kraju.

Ponadto uzyskanie takiego dokumentu, będzie konieczne w przypadku dokonania modyfikacji konstrukcyjnych, które zmieniają samochód osobowy w ciężarowy lub specjalny o masie nieprzekraczającej 3,5 tony.

Nowa procedura ma pomóc w uszczelnieniu systemu podatkowego w Polsce i ograniczeniu zjawiska, polegającego na importowaniu z Unii Europejskiej samochodów osobowych i rejestrowaniu ich jako ciężarowe w celu uniknięcia obowiązku podatkowego.

Na podstawie przedstawionego przez właściciela dokumentu, Urząd Skarbowy będzie weryfikował konieczność lub brak konieczności zapłaty akcyzy, jeszcze przed zarejestrowaniem samochodu i dopuszczeniem go do ruchu na terenie Polski.

Dlaczego nowelizacja przepisów jest konieczna?

Ten sposób omijania prawa podatkowego stał się powszechny ze względu na duże różnice w wysokości podatku akcyzowego. Istniejące luki prawne spowodowały, że było to dość łatwe i naraziło Skarb Państwa na ogromne straty.

Samochody ciężarowe i specjalne do 3,5 t są bowiem zwolnione z akcyzy, a od małych samochodów osobowych o pojemności silnika do 2 l podatek akcyzowy wynosi 3,1%. Dla silników o pojemności powyżej 2 l zamontowanych w samochodach osobowych podatek akcyzowy to aż 18,6%.

Kto będzie musiał zapłacić akcyzę?

W przypadku aut osobowych importowanych z terytorium Unii Europejskiej obowiązek akcyzowy się nie zmieni i nadal będzie obejmował tego typu pojazdy.

Nowością jest natomiast obowiązek zapłacenia akcyzy, jeśli posiadacz auta zarejestrowanego jako ciężarowe lub specjalne dokonana zmian konstrukcyjnych, które zmienią charakter pojazdu na osobowy.

Dotychczas należało jedynie poinformować właściwe Starostwo Powiatowe o wprowadzeniu takich zmian i uaktualnić dane w dowodzie rejestracyjnym.

Ponadto według nowych przepisów właściciel również będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty akcyzowej:

„jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, […] a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony”.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>