Share This Post

Aktualności / jazda / Redakcyjny

Smutne dane o polskich autostradach

Smutne dane o polskich autostradach

Niewielka ilość autostrad oddanych do użytku w latach 2015-2020 oraz dramatycznie rosnące koszty ich powstawania to dane, które nie napawają optymizmem. Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w roku 2016, 2019 i 2020 powstało łącznie zaledwie 156 km autostrad.

Drogi oddane w latach 2015-2020

Jak podaje GDDKiK w roku 2020, pomimo utrudnień związanych z wybuchem pandemii koronawirusa, do użytku oddano więcej dróg ekspresowych i autostrad, niż początkowo zakładano.

Z planowanych docelowo 2100 km autostrad, obecnie istnieje 1712 km, przy czym w roku 2020 udostępniono kierowcom niespełna 15 km tego typu dróg.

Niewiele lepiej ma się przedstawiać oddawanie do użytku dróg w 2021 roku, gdyż w tym czasie planowane jest powstanie prawie 40 km autostrad, z czego znaczna część to remont starej drogi z 1989 roku.

Trzeba również zauważyć, że w latach 2015, 2017 i 2018 nie zbudowano ani jednego kilometra autostrady w Polsce.

Niewielka ilość oddawanych dróg tego typu jest prawdopodobnie związana z tym, że projekty autostrad zbliżają się do osiągnięcia planowanej celowo ilości i długości dróg.

Jak wypadamy na tle Europy?

Łączna długość autostrad w Polsce plasuje nasz kraj na dalekich pozycjach, jeśli chodzi o to kryterium.

W ścisłej czołówce znajdują się Niemcy z ponad 13 tysiącami kilometrów autostrad oraz Francja posiadająca ponad 11 tysięcy kilometrów tego typu dróg. Kolejne miejsca zajmują między innymi Wielka Brytania i Włochy.

Polskę w tej dziedzinie wyprzedza nawet niewielka Holandia, w której jest aż 2756 km autostrad. Nieco lepiej nasz kraj wypada na tle Węgier i Czech, w których znajduje się około 1300 km tego typu dróg.

Przy porównaniu, należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że koszt powstających obecnie dróg jest znacznie wyższy ze względu na przepisy wynikające, chociażby z konieczności ochrony środowiska naturalnego.

Porównywane kraje różnią się powierzchnią i liczbą ludności, dlatego bardziej miarodajne wydaje się, sprawdzenie ilości autostrad na kilometr kwadratowy powierzchni państwa. W tym wypadku dane są jeszcze mniej optymistyczne. W Polsce przypada 0,005 km autostrady na 1 km² powierzchni.

W innych krajach Europy Zachodniej sytuacja wygląda następująco:

  • Włochy 0,010 km/km²
  • Wielka Brytania 0,015 km/km²
  • Francja 0,018 km/km²
  • Niemcy 0,036 km/km²
  • Luksemburg 0,057 km/km²
  • Holandia 0,066 km/km²

Nawet w Państwach takich jak Czechy czy Węgry ten wskaźnik jest wyższy i wynosi średnio 0,015 km/km².

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>