Share This Post

Aktualności / jazda / Redakcyjny / Samochody ciężarowe / Środowisko

W życie wchodzi nowelizacja ustawy o drogach publicznych

W życie wchodzi nowelizacja ustawy o drogach publicznych

W życie wchodzi nowelizacja ustawy o drogach publicznych, a wprowadzone zmiany dają samorządom nowe uprawnienia. Wprowadzają także dodatkowe kary oraz regulują ich wysokość. Co to oznacza dla kierowców? Czy będą jakieś wyjątki? Sprawdź!

Ustanowienie nowych przepisów jest odpowiedzią na postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stwierdził, że polski system udzielania zezwoleń na przejazdy ciężkich pojazdów po drogach publicznych jest sprzeczny z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Od momentu ogłoszenia tego wyroku pojazdy o dopuszczalnym nacisku osi napędowej do 11,5 tony mogą poruszać się po polskich drogach publicznych bez żadnych ograniczeń. Nowela uwzględnia to postanowienie i znosi dotychczasowy obowiązek uzyskiwania odpowiedniego pozwolenia na przejazd.

Jednak w związku z tym, że niekiedy sytuacja wymaga pewnych ograniczeń, zaistniała konieczność wprowadzenia przepisów uzupełniających. Zgodnie z nimi samorządy, ze ściśle określonych powodów będą mogły wprowadzić ograniczenia dla ruchu pojazdów ciężkich.

Warunkiem może być zły stan techniczny drogi, który uniemożliwia poruszanie się pojazdów ciężkich.

Jednocześnie należy wykazać, że droga przebiega w pobliżu obiektów i obszarów, na które ruch tych pojazdów może wywierać szczególnie negatywny wpływ. Przykładem są obszary chronione, tereny górnicze, czy budynki, w których pobliżu obserwuje się wzmożony ruch dzieci i rodziców.

Jedynym ustawowo określonym wyjątkiem od swobodnego ruchu pojazdów o nacisku osi napędowej do 11,5 tony będą drogi gruntowe, które nie spełniają odpowiednich wymogów nośności. Dlatego dopuszczalny nacisk w tym przypadku będzie wynosił 8 ton.

Ponadto zakazu ruchu pojazdów ciężkich nie będzie można wprowadzić na:

– drogach publicznych o znaczeniu transeuropejskim,

– drogach krajowych, chyba że są zarządzane przez prezydentów miast na prawach powiatu,

– drogach publicznych wybudowanych lub przebudowanych z udziałem dotacji unijnych (przez 5 lat od daty zakończenia budowy lub modernizacji).

Ustawa określa także pojazdy, dla których nie mogą mieć zastosowania zakazy nałożone przez samorządy. Dotyczy to między innymi autobusów, pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, pojazdów zarządców dróg publicznych, pojazdów uprzywilejowanych oraz Sił Zbrojnych.

Dzięki nowelizacji kierowcy lub firmy, które zapłaciły karę nałożoną za brak zezwolenia na przejazd przed unijnym wyrokiem, będą mogły odzyskać pieniądze. Złożenie stosownego wniosku będzie możliwe jedynie w ciągu jednego miesiąca od wejścia przepisów w życie. Natomiast osoby, które nie przyjęły mandatu za brak stosownego pozwolenia, mogą liczyć na umorzenie postępowań.

Nowe przepisy wprowadzają także kary za naruszenie zakazów ruchu pojazdów ciężkich wprowadzanych na poziomie lokalnym. Wysokość mandatu ma zależeć od wielkości procentu przekroczenia dopuszczalnego nacisku osi napędowej.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>