Share This Post

Aktualności / jazda / Samochody ciężarowe

Akcyza na samochód w 2021 roku

Akcyza na samochód w 2021 roku

W polskim prawie akcyzą objęte są samochody osobowe, zarówno nowe jak, i używane, które są rejestrowane w kraju po raz pierwszy. Aktualnie obowiązujące stawki to 3,1% wartości pojazdu z silnikiem do 2000 cm³ oraz 18,6% wartości auta z silnikiem o pojemności powyżej 2000cm³.

W 2021 roku, tak jak w poprzednim będzie obowiązywać 50% ulga akcyzowa na auta hybrydowe typu plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka. Warto pamiętać, że pozostałe samochody hybrydowe zostały objęte taką samą ulgą bezterminowo.

Stosowną deklarację należy złożyć do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od nabycia nowego samochodu lub przekroczenia granicy w przypadku auta importowanego, nie później jednak niż w dniu rejestracji pojazdu. Natomiast samą opłatę uiszcza się w ciągu 30 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Uchylanie się od konieczności zapłacenia akcyzy może skutkować nałożeniem przez urząd celny mandatu, a także zasądzenia kary grzywny, a nawet więzienia. Trzeba też podkreślić, że otrzymanie mandatu czy innej kary nie zwalnia z obowiązku zapłacenia samego podatku, a raczej generuje dodatkowe koszty i problemy.

Pod koniec lutego sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 maja 2021 roku, wpisują się w plan uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce, a także dostosowują przepisy do prawa unijnego. Jakie nowości czekają właścicieli aut?

Przy rejestracji samochodów ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie do 3,5 tony wymagany będzie dodatkowy dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy. Ponadto opodatkowaniu akcyzą mają podlegać zmiany konstrukcyjne pojazdów, które sprowadzane są do kraju jako ciężarowe, a następnie przekształcane w samochody osobowe.

Zmiany mają dotyczyć także sposobu uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych. Nowe przepisy mają pozwolić na prowadzenie działalności na podstawie posiadanych zezwoleń akcyzowych, pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.

Kolejne nowości dotyczą terminu ważności wiążących informacji akcyzowych (WIA), którego nie określają obecnie obowiązujące przepisy. Nowe regulacje mają ograniczyć okres ważności WIA do 5 lat od jej wydania, z możliwością przedłużenia tego okresu na drodze decyzji administracyjnej organu podatkowego.

Prawdziwa rewolucja będzie dotyczyła również deklarowania akcyzy oraz jej ewidencjonowania, która ma odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną. Obowiązkowe deklaracje elektroniczne dla przedsiębiorców wejdą jednak w życie od 1 lipca 2021 roku, a ewidencja związana z akcyzą dopiero w 2022 roku.

Takie rozwiązania mają być usprawnieniem zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla organów Administracji Skarbowej, przetwarzających te dane. Choć nie ma jeszcze szczegółów dotyczących formatu tych danych, eksperci wyrażają nadzieję, że będzie on kompatybilny z obowiązującym już systemem raportowania podatku VAT.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>