Share This Post

Aktualności / jazda / Redakcyjny

Zmiany na drogach od 1 czerwca 2021 roku

Zmiany na drogach od 1 czerwca 2021 roku

Pod koniec lutego w parlamencie zakończono prace nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym. Sejm przyjął ustawę, uwzględniając poprawkę Senatu. Dokument trafił do podpisu przez prezydenta. Jakie rewolucyjne zmiany czekają kierowców i pieszych od 1 czerwca 2021 roku?

Do najważniejszych celów wprowadzenia nowych przepisów zalicza się zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia przez jezdnię oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach zarówno w terenie zabudowanym, jak i na ekspresówkach oraz autostradach.

Nowela wprowadza zasadę pierwszeństwa pieszych już przed przejściem przez jezdnię i zobowiązuje kierowców zbliżających się do pasów do zachowania szczególnej ostrożności i zmniejszenia prędkości tak, by mieli możliwość ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub dopiero na nie wchodzącemu.

Z wprowadzanych zmian wynika, że pieszy znajdujący się już na przejściu ma pierwszeństwo przed absolutnie każdym pojazdem. Natomiast osoby, które dopiero zbliżają się do przejścia lub na nie wchodzą, są zobowiązane jedynie do ustąpienia pierwszeństwa pojazdom szynowym.

Ponadto piesi podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię nie będą mogli korzystać telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, które może rozpraszać ich uwagę i tym samym ograniczać możliwość właściwej oceny sytuacji panującej na drodze. Senacka poprawka doprecyzowała, że przepis odnosi się nie tylko do pieszych znajdujących się na przejściu, ale i tych zbliżających się do niego.

Nowe regulacje dotyczą także tak zwanej jazdy na zderzaku. Nakładają bowiem na kierujących poruszających się po drogach ekspresowych i autostradach obowiązek zachowania odstępu między pojazdami (w metrach), nie mniejszego niż połowa prędkości ich samochodu wyrażona w km/h.

Oznacza to, że kierowca jadący z prędkością 120 km/h, nie może jechać bliżej niż 60 m od pojazdu poruszającego się przed nim. Zrozumiałym wyjątkiem od tej zasady jest oczywiście manewr wyprzedzania. Zmiana ta ma zmniejszać ryzyko groźnych wypadków oraz dać kierującym dłuższy czas na reakcję na zmieniające się warunki drogowe.

Od 1 czerwca zmieni się także dopuszczalna prędkość, z jaką może poruszać się pojazd w terenie zabudowanym i będzie ona wynosiła 50 km/h bez względu na porę doby. Obecnie przepisy umożliwiają jazdę z prędkością 60 km/h w godzinach nocnych, kiedy ruch jest mniejszy.

Autorzy ustawy wskazują, że różnica między tymi prędkościami, ma istotne znaczenie w kontekście długości drogi hamowania i możliwych skutków zdarzeń drogowych. Ponadto powołują się na inne kraje europejskie, które w swoich przepisach nie różnicują dopuszczalnej prędkości ze względu na aktualną godzinę.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>