Share This Post

Aktualności / jazda / Samochody ciężarowe / Technologia

Transport 4.0 na drogach

Transport 4.0 na drogach

Pojęcie transportu 4.0 rozwinęło się w kontekście logistyki 4.0, definiowanej jako automatyzacja, organizacja i przebieg procesów wspierających przemysł 4.0.

Termin przemysłu 4.0 pojawił się z kolei po raz pierwszy w 2011 roku, podczas targów Hannover Messe. Końcowy raport definiujący kolejne kroki w kierunku nowoczesnego i inteligentnego przemysłu został zaprezentowany w 2013 roku, który uznaje się za początek czwartej rewolucji przemysłowej.

Transport 4.0 definiuje się więc jako oparty na automatyzacji i autonomizacji, przy jednoczesnym zmniejszaniu negatywnego wpływu na środowisko, proces przemieszczania wraz z wszelkimi czynnościami mu towarzyszącymi, odbywający się w środowisku wykorzystującym nowoczesne technologie informacyjne.

Problemy z jakimi najczęściej zmagają się właściciele floty transportowej to, obok wysokiego natężenia ruchu, awarie opon i silników oraz czas potrzebny na załadunek i rozładunek pojazdów.

Jakie rozwiązania wprowadza transport 4.0?

Zarządzanie zleceniami i ich aktualizowanie w czasie rzeczywistym jest o wiele bardziej opłacalne niż korzystanie z dotychczasowych rozwiązań, takich jak arkusze kalkulacyjne, które prowadzą do powstawania zbiorów informacji zamkniętych w jednym urządzeniu.

Skutkuje to koniecznością dodatkowego kontaktu np. telefonicznego, który generuje straty czasu i opóźnienia, a niekiedy brak możliwości podjęcia zlecenia przez przewoźników dysponujących właściwą flotą.

Dużo bardziej optymalne jest przetwarzanie i przechowywanie danych za pomocą nowoczesnych systemów korzystających z tzw. chmury, gdzie użytkownicy mają możliwość wprowadzania, aktualizowania i archiwizowania danych w czasie rzeczywistym.

Używanie ich wymaga jedynie dostępu do internetu i usprawnia cały proces podejmowania zleceń. Na tej technologii oparte są także nowoczesne platformy logistyczne, które umożliwiają zautomatyzowane fakturowanie oraz integrację z telematyką, co usprawnia statusowanie i bieżący monitoring przejazdu.

Taki sposób komunikacji jest całkowicie bezpieczny, a dostęp do danych w chmurze mają jedynie firmy i osoby, którym zostały udostępnione oraz administrator platformy. Informacje są szyfrowane i nie ma możliwości ich zidentyfikowania w momencie, kiedy trafią do chmury.

Coraz częściej wykorzystuje się także inteligentne systemy badań i kontroli ogumienia oraz bieżącego monitoringu ciśnienia i temperatury w oponie. Opona jest bowiem wskazywana jako elementarny składnik zapewniający wysoką wydajność floty oraz bezpieczeństwo na trasie.

Firmy produkujące ogumienie prześcigają się więc w stosowaniu nowoczesnych rozwiązań i oferują swoim klientom systemy do monitorowania ciśnienia i temperatury w czasie rzeczywistym, a także zarządzania ogumieniem w całej flocie oraz inteligentne opony z zainstalowanymi czujnikami ciśnienia.

Włączanie nowoczesnych technologii w proces transportowy powoduje, że łańcuch dostaw staje się bardziej przejrzysty, a jego strony umacniają swoją pozycję na rynku. Aktualne rozwiązania zapewniają też większą płynność transportu oraz mniejszą awaryjność pojazdów.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>