Pas awaryjny nie jest częścią jezdni i służy wyłącznie do postoju.

Share This Post

Aktualności / jazda

Pas awaryjny na autostradzie – definicja. Do czego służy i jak można z niego korzystać?

Pas awaryjny na autostradzie – definicja. Do czego służy i jak można z niego korzystać?

Pas awaryjny jest wyposażeniem każdej autostrady. To wąski pas, oddzielony ciągłą linią, który jest wyłączony z ruchu. Niestety, wielu kierowców nie wie, czy można się nim poruszać i do czego dokładnie on służy.

Próżno szukać jego definicji w przepisach prawa, ponieważ jej tam nie znajdziemy. Krótką wzmiankę możemy odszukać wyłącznie w Ustawie o drogach publicznych w art.4 w definicji korony drogi:

korona drogi – jezdnia z poboczami, zatokami autobusowymi, a przy drogach dwujezdniowych – również z pasami awaryjnego postoju i pasem dzielącym jezdnie

Co to jest pas awaryjny?

Z powyższej definicji wynika, że o pasie awaryjnym możemy mówić wyłącznie przy drogach dwujezdniowych, choć tak naprawdę ta część drogi powinna nosić nazwę  “pas awaryjnego postoju”. Szersza nazwa dokładnie pozwoli sprecyzować, do czego on służy.

Z definicji jezdni, możemy się dowiedzieć, że pas awaryjny nie jest jej częścią, ponieważ nie jest on przeznaczony do ruchu pojazdów. Na jej podstawie można przedstawić kolejną definicją: pas awaryjny nie jest częścią jezdni i służy wyłącznie do postoju.

Kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP dodaje: Dodatkowe pasy, oddzielone ciągłą linią absolutnie nie są parkingami. Służą tylko w sytuacjach awaryjnych i przyczyn technicznych pojazdu.

Niestety, nigdzie nie opisano, co dokładnie oznacza “z przyczyn technicznych”, jednak nie można definiować tego dowolnie.

W przepisach drogowych możemy odszukać wzmiankę o “unieruchomieniu pojazdu z przyczyn technicznych”, czyli braku możliwości kontynuowania jazdy, np. przebicie opony, awaria silnika.

Do czego mamy prawo?

Powyżej wyjaśniono, że z pasa awaryjnego można korzystać wyłącznie do postoju z przyczyn technicznych, oraz że jest to część wyłączona z ruchu.

Niestety, często można zaobserwować na autostradach, że pojazdy poruszają się nim, co jest zabronione – nawet najniższą prędkością.

Warto wiedzieć, że nie ma określonego czasu korzystania z pasa awaryjnego. Jeśli auto nie może kontynuować jazdy ze względów technicznych, to nie ma ograniczonego czasu, po którym pojazd musi ruszyć.

Pas awaryjny umożliwia zmianę opony, można na nim samodzielnie naprawić pojazd lub zostawić go na czas przyniesienia paliwa.

Mitem jest informacja, że auto z usterką należy usunąć, czy wezwać lawetę. Na autostradach pomocą służy obsługa, która bezpłatnie zabezpieczy miejsce postoju.

Jak korzystać z pasa awaryjnego?

Pamiętaj, że kiedy jesteś zmuszony zatrzymać się na pasie awaryjnym z powodu usterki, powinieneś:

  • stanąć możliwie najbliżej prawej krawędzi pasa,
  • włączyć światła awaryjne,
  • zostawić trójkąt ostrzegawczy 100 m za pojazdem,

Przed opuszczeniem pojazdu załóż kamizelkę odblaskową, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>